Rožupes pamatskolas skolēnu līdzdalība Karjeras nedēļas 2018 aktivitātēs

Karjeras nedēļas ietvaros, Rožupes pamatskolas skolēniem, bija iespēja iejusties dažādu profesiju pārstāvju  lomās. Sākumskolas skolēni  apmeklēja  “Zelmas maiznīcu”  Lielvārdes novadā un praktiski darbojoties “pielaikoja” sev maizes un kliņģeru cepēja lomu. Andreja Pumpura muzejā bija lieliska iespēja iejusties aktieru lomās, izspēlējot eposa “Lāčplēsis” epizodes. Ar elektroniku saistītās profesijas varēja izmēģināt Interešu centrā “Lielvārdi”. Savukārt, skolā sākumskolas skolēni veidoja  kolāžu par savu sapņu profesiju.

Vecāko klašu skolēni izzināja profesijas, kuras saistītas ar elektroniku un programmēšanu  “Mazajā  brīnumzemē” Siguldā.  No skolēnu atsauksmēm: “Mums pastāstīja cik ilgi ir jāmācās par programmētāju un par citām profesijām, kuras ir vajadzīgas, lai izgatavotu mazu mašīnu.” “Mazajā brīnumzemē mēs taisījām maketu par profesiju, kurā es gribu strādāt. Man ļoti un visvairāk patika šī vieta.”  Turaidas muzejrezervātā skolēni iepazinās ar vēsturnieka un gida profesijām, izzināja viduslaiku vēsturi. No skolēnu atsauksmēm: “Man ļoti patika iejusties lomā un staigāt pa pili, īpaši patika tas, ka varējām ģērbt vestes un cepures.”  Militārās jomas pasauli varēja izjust, apmeklējot Lazertag Poligon 1 Siguldā.

8.un 9. klases skolēni Līvānu novada vakara (maiņu) vidusskolā piedalījās diskusijā “Savas karjeras veidošana uzņēmējdarbības jomā”, kuru vadīja Marika Rudzīte – Griķe. Skolēnu atsauksmes “Man patika klausīties, jo bija ļoti labi padomi; sapratu, ka veiksme rodas no darba.” “Sapratu, ka nevar sēdēt un gaidīt kādus brīnumus un jādara ir IMG-20181017-WA0003tas, kas pašam patīk.” “Es sapratu to, ka būs gan grūti, gan viegli, bet ja gribi, tad var visu.

8.klases skolēni karjeras izglītības nodarbībā iepazinās ar karjeras vadības jēdzieniem. Soli pa solim izzināja, kādas prasmes un zināšanas ir nepieciešamas dažādu profesiju pārstāvjiem.

8.klases skolēni piedalījās Līvānu novada Karjeras nedēļas 2018 pasākumā “Vadi savu karjeru pats.” Skolēniem bija iespējas iepazīt fotogrāfa, mākslinieka, ārsta, pavāra un IT speciālista profesijas. Vēlmi domāt par savu nākotnes profesiju un izaicinājumiem rosināja Jānis Magdaļenoks, Raimonds Vindulis un atraktīvie improvizācijas aktieri no  “K – Komanda.”

Nodarbību  “Esmu vajadzīgs Latvijas uzņēmumiem” Zelmas maiznīcā, “Profesiju pasaule” Interešu izglītības centrā “Lielvārdi”, “No metinātāja un galdnieka līdz programmētājam” Mazās brīnumzemes izglītības un radošo tehnoloģiju centrā, “Profesiju karuselis”  un “Vadi savu karjeru pats” izdevumi tika segti no  projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” finansējuma.

Sanita Dubovska

Miķeļdienas pasākums

Miķelītis labs vīriņš,
Tam svārciņi tumšpelēki;
Labāk svārki tumšpelēki
Nekā balta cepurīte.

Klāt atkal latviešu rudens saulgrieži un gada auglīgās daļas aizvadīšanas svētki – Miķeļdiena. Šogad Miķeļi iekrīt sestdienā, tāpēc, sākumskolas bērni šos svētkus nosvinēja jau 28. septembrī. Folkloras kopas bērni visus 1. – 4. klašu izglītojamos un pirmsskolas bērnus aicināja uz skolas zāli, lai kopā minētu mīklas, teiktu ticējumus un ietu rotaļās.

Miķelis latvju dainās saukts par labu un bagātu vīru, arī par maizes tēvu, kas saistās ar rudens ražas ienākšanos. Jau senā pagātnē šajā dienā tika rīkota plaša tirgošanās. Arī mūsu skolā tas ir tradicionāls pasākums. Šogad bija daudz gan pārdevēju, gan pircēju. No tirgošanās vietas visi aizgāja apmierināti – tirgotāji izpārdevuši savu preci, pircēji ieguvuši kāroto.

Gribu pateikties 4. klases bērniem par līdzdalību Miķeļdienas pasākuma rīkošanā.

Folkloras kopa vadītāja Inga Kūkusiliņa

Realizēts Līvānu novada Mazo grantu projekts

25.septembra pēcpusdienā Rožupes pamatskolā lūgtie ciemiņi un  interesenti pulcējās uz atmiņu krājuma “Deportēto rožupiešu atmiņu stāsti” atvēršanas pasākumu. Atmiņu krājuma izdošanu un banera izgatavošanu atbalstīja Līvānu novada dome, piešķirot Mazo grantu projek25. septembris2tu ietvaros 389.80 eiro. Projektu realizēja iedzīvotāju iniciatīvas grupa “Rožupes patrioti”.

Atmiņu krājumā apkopoti  deportēto ģimeņu stāsti par dramatiskajiem 1949. gada 25. marta notikumiem, moku pilno ceļu uz Sibīriju, dzīvi Sibīrijas plašumos  un atpakaļceļu uz savu dzimteni Latviju. Pasākuma laikā savās un savu tuvinieku  atmiņās dalījās 25 septembrisMarija Šūpulniece, Terēzija Rubine, Silvija Puntūze un Aina Kursīte. Pasākumā  izskanēja arī  skolēnu radošo darbu, veltītu 1949.gada marta notikumiem, fragmenti. Atmiņu stāstus pavadīja dziesmas. Pasākuma noslēgumā visi klātesošie vienojās latviešu tautas dziesmā “Pie Dieviņa gari galdi” un tautas lūgšanā “Dievs svētī Latviju”.

Atmiņu krājums “Deportēto rožupiešu atmiņu stāsti” būs pieejams Līvānu novada bibliotēkās. Baneris, veltīts 1949.gada 25.martam – Rožupes pamatskolā. Krājums ir rožupiešu veltījums Latvijas  valsts simtgadei.

Paldies visiem pasākuma dalībniekiem par kopā būšanu, dalīšanos atmiņās un izteikto vēlmi Rožupes pagasta  vēstures pavedienus pētīt arī turpmāk.

Iniciatīvas grupas “Rožupes patrioti” vārdā Sanita Dubovska

“Mazo pūcēnu skoliņa”

25.septembrī Rožupes bibliotēkā norisinājās nodarbību cikls “Mazo pūcēnu skoliņa”. Pasākums tika organizēts bērnu lasīšanas veicināšanas programmas “Grāmatu starts” ietvaros. Arī Rožupes pamatskolas pipucermsskolas izglītības grupa saņēma uzaicinājumu tajā piedalīties.

Bērni ar lielu sajūsmu devās uz pirmo nodarbību. Bibliotēkas vadītāja iepazīstināja bērnus ar bibliotēkā esošajām grāmatām. Tika rādītas gan lielas, gan mazas grāmatiņas. Vislielāko prieku, protams, radīja bērnu grāmatu aplūkošana. Katram tika dots uzdevums izvēlēties sev tīkamāko un tad aplūkojot tikai grāmatiņas vāku, bērniem vajadzēja pastāstīt par ko tad šī grāmatiņa būs. Tika veikti arī citi interesanti uzdevumi – puzles likšana un pūču krāsošana.

Sakām lielu paldies Rožupes bibliotēkai par gūto iespēju piedalīties! Uz tikšanos nākamajā nodarbībā!

Pirmsskolas grupiņas “Zīļuks”  audzinātāja K.Bardauska

Drošības diena

20. septembrī skolas 3. un 4. klases izglītojamie devās uz Līvānu 2. vidusskolu, lai piedalītos AS ,,Sadales tīkls” organizētajā projektā ,,Viena diena drošībai”.

Pateicoties Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam, Valsts policijai, Ceļu satiksmes drošības direkcijai, Latvijas Interneta asociācijas Drošāka interneta centram, Patērētāju tiesību aizsardzības centram, Latvijas Bankai, kā arī uzņēmumiem VAS ,,Latvijas dzelzceļš”, SIA ,,Zaļā josta” un AS ,,Gaso”, bērni viegli saprotamā veidā praktiski iepazinās ar dažādu dzīves situāciju būtiskākajiem drošības jautājumiem.

Bērniem bija dota unikāla iespēja tuvumā aplūkot pasākumā pārstāvēto organizāciju operatīvo dienestu transportu – Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta mediķu automašīnu, ugunsdzēsēju glābēju automašīnu, policijas automašīnu u.c., gan arī spēlēt dažādas izglītojošas drošības spēles, pildīt testus, skatīties izglītojošas filmas un piedalīties dažāDrosibas dienadās citās aktivitātēs

Pasākuma laikā izglītojamie pilnveidoja savas zināšanas drošības nosacījumiem sliežu ceļu tuvumā, mācījās kļūt par atbildīgiem ceļu satiksmes dalībniekiem, nostiprināja prasmes par palīdzības izsaukšanu nelaimes gadījumā un pirmās palīdzības sniegšanu, kamēr mediķi vēl atrodas ceļā uz negadījuma vietu.

Bērni uzzināja vairāk par ugunsdrošību un pareizu rīcību dažādās ārkārtas situācijās, apguva gāzes un elektrodrošības jautājumus, mācījās, kā atpazīt eiro banknotes un monētas, droši rīkoties ar naudu un to uzglabāt, kā arī pārbaudīja savas zināšanas par drošību internetā.

Pasākuma dalībnieki apmeklēja īpašu bīstamo atkritumu tematikai veltītu kontrolpunktu, kur SIA ,,Zaļā josta” eksperti informēja par sadzīves bīstamajiem atkritumiem, to marķējumiem, kā arī par pareizu rīcību ar tādiem bīstamajiem atkritumiem kā zāļu atlikumi, dzīvsudraba termometri, kā arī elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi, izlietotās baterijas un akumulatori, dienas gaismas lampas u.tml.

Pēc visu kontrolpunktu veiksmīgas apmeklēšanas, izglītojamie tikai aicināti uz ,,Pasaku nama” koncertu ,,Ar drošu sirdi mājās” Līvānu novada Kultūras centrā, kur varēja izbaudīt ne tikai skanīgas un jautras dziesmas, bet arī līdzdarboties.

3., 4. klašu izglītojamie un klašu audzinātājas saka lielu paldies pasākuma organizētājiem, jo drošības jautājumos mēs esam kļuvuši daudz zinošāki.

4.klases audzinātāja  Inga Kūkusiliņa

Konkurss “Zelta sietiņš”

20180914_123150(0) (1)

14. septembrī Raiņa mājā Berķenelē notika skatuves runas konkurss “Zelta sietiņš”. No mūsu skolas konkursā piedalījās Elīna Ķēniņa un Paula Lisicka.

Visi dalībnieki uzstājās ar Raiņa un Aspazijas  dzejas rindām un dažādu autoru darbu fragmentiem par Raiņa bērnību. Arī  Elīna un Paula uzstājās ar sev tuviem Raiņa dzejoļiem. Paldies Elīnai un Paulai  par  paveikto!  Skolotājai Ingai Kūkusiliņai par sniegto atbalstu, sagatavojot meitenes konkursam.

Sanita Dubovska

Drošības diena

4. septembrī mūsu skolā viesojās Valsts policijas Latgales reģiona Preiļu pārvaldes darbinieki, lai ar skolēniem runātu par drošību uz ceļa, satiksmes līdzekļos un jautājumiem, kas skar likumpārkāpējus. Bija ieradušies arī policijas draugi – Runcis Rūdis un Bebrs Bruno. Tikšanās bija lietderīga un arī atraktīva. Vecāko klašu skolēni izspēlēja drošības spēli. Pirmsskolas un sākumskolas skolēniem bija prieks tikties ar Runci Rūdi un Bebru Bruno.

No skolēnu atsauksmēm:DSC_0834

“Man patika tas, ka pastāstīja par noteikumiem un sodiem, par sodiem nezināju. Bija interesanti spēlēt spēles uz balsošanu.”

“Man patika šīs dienas pasākums, jo es uzzināju jaunu informāciju  un atcerējos likumus, kurus biju piemirsusi. Visvairāk patika spēle par likumiem.”

“Ļoti patika Bebrs un Runcis.”

“Tikšanās bija lietderīga, jo es uzzināju kādus sodus var saņemt par smēķēšanu, braukšanu bez tiesībām. Sapratu, ka likumus labāk nevajag pārkāpt.”

“Ieguvu ļoti labas zināšanas par likumiem, par iespējamajiem sodiem, likumpārkāpējiem. Šī nodarbība ir ļoti nepieciešama priekš skolēniem!”

“Sapratu kādēļ ir nepieciešami bērnu sēdeklīši.”

Skolēnu atsauksmes apkopoja S. Dubovska

Zinību diena Rožupes pamatskolā

3. septembra skolas zvans uz svētku pasākumu un klases stundu mūsu skolā pulcēja 65 skolēnus un 22 pirmsskDSC_0681olas izglītības audzēkņus. Skolas pagalmā skolēnus, vecākus un skolas darbiniekus sagaidīja Mikipeles un vareni saaugušas rudens sēnes.

Mācības pirmajā klasē uzsāka 8 skolēni. Zināšanu nozīmi, atbildības sajūtu un pozitīvu saskaņu visam skolas kolektīvam novēlēja Rožupes pagasta pārvaldes vadītājs Andris Neicenieks. Laba vēlējumus un  īpašu sveicienu bērniem no Sutru pagasta nesa Paulīna Zariņa.  Mācīties prieku un  zināšanu nozīmi pieaugušo dzīvē savā uzrunā uzsvēra Līvānu novada domes deputāts Ramiss Aļijevs.

Visus klātesošos jaunam mācību startam un labiem darbiem iedvesmoja Karlsons, Brālītis un Bokas jaunkundze. Īpaši sumināti tika mazie pirmklasnieki un skolēni, kuri šajā mācību gadā uzsāka skolas gaitas Rožupē.

Lai iedvesmojošs, atbildīgs, zinātkārs, draudzīgs un labiem sasniegumiem bagāts  ir jaunais 2018./2019. mācību gads

direktore Sanita Dubovska

Mazpulku salidojums Rožupē

12.un 120180613_124129_HDR3. jūnijā Rožupes pamatskolā pulcējās Līvānu novada mazpulcēni, lai kopīgi mācītos, sportotu, dotos izzinošā ekskursijā uz Koknesi. Mazpulcēnus kopā aicināja Rožupes pamatskolas skolotāja Aija Usāne un Līvānu Bērnu un jauniešu centra interešu izglītības skolotājas Līga Bernāne, Dace Rudzāte, Ināra Paegle, Inga Salmiņa, Maija Jasinska. 13. jūnijā bērni devās ekskursijā uz amatu, mācību un atpūtas centru “Mazā kāpa” un zemnieku saimniecību20180613_113250 “Janavas”.

Mazpulku salidojuma dalībniece Zanes Justīnes Jasinskas iespaidi par ekskursiju:

“Ekskursija bija ļoti iedvesmojoša un jauka. Iepazināmies ar ādas pārstrādes procesu, kā top skaistas lietas – somas, siksnas, aproces, maki un citi izstrādājumi.
Arī paši gatavojām piekariņus ar pašu izvēlētiem simboliem. Sajūtu takā iepazināmies ar ārstniecības augiem. Ejot taku izbaudījām dažādas sajūtas-akmeņus, smiltis, salmus, sūnas, zilos mālus, vērojām skaisto dabu. Iepazinām kā no rožlapiņām top rožūdens. Ekskursija man ļoti patika.”

Pasākums notika ar projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” atbalstu.

Sanita Dubovska

Uzvara konkursā “Mūsu mazais pārgājiens”

    Šajā mācību gadā konkursa moto bija “Mežs un eScan40001nerģija”.  6. un 7. klases skolēni ar skolotājām Ivetu un Līgu  devās ekskursijā uz Viļāniem, lai izzināto to,  kā top kokskaidu granulas ar kurām tiek apkurināta arī mūsu skola. Tālāk koka pārvēršanos enerģijā skolēni izzināja Rēzeknē, apmeklējot Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolu. 6. klases skolēns Armīns veica pētījumu par kokskaidu granulu ražošanu Latvijā. Gala rezultātā tapa  izpētes darbs “Silta jauka istabiņa”. 25. maijā Tērvetē skolēni tika godināti un saņēma 450 eiro naudas balvu ekskursijai. Šajā dienā šeit risinājās Baltijā lielākais meža izziņas pasākums “Latvijas Meža dienas”. 25. maija pasākuma tēma bija “No skolas uz mežu”. Skolēni varēja apmeklēt kopumā ap 80 meža izziņas pieturām – meža tapšanu no sēkliņas līdz gatavai koka mājai, kā arī piedalīties daudzveidīgās izglītojošās aktivitātes kopā ar rūķiem, raganām un īstiem meža večiem. Uz skatuves uzstājās Agnese Rakovska un Miks Dukurs un dabas gudrībās dalījās Cūkmens. Prieks un gandarījums par paveikto izpētes un radošo darbu “Silta jauka istabiņa” un uzvaru konkursā.

Sanita Dubovska