Lieldienu pasākums

     Spītējot drēgnajam laikam, 3. aprīļa pēcpusdienā norisinājās Lieldienu pasākums, kurā aktīvi piedalījās gan lielie, gan mazie. Sākumskolas audzēkņi skolotājas Ingas vadībā dziedāja dziesmas, devās jestrās rotaļās. Lieldienu ampelēšanos jautrās stafetēs nodrošināja skolotāja Iveta. Bija jautrā olu stafete, olu mešana grozā, un uzticības spēle.

      Nu kā gan Lieldienas bez spēkošanās, tik noskaidroti stiprāko olu īpašnieki: sākumskolas grupā- Megija Peipiņa, 5.-9. klašu grupā- Jānis Pīzelis, pīļu olu kategorijā- Sindija Batarāga.

    Savukārt apaļāko olu īpašnieki, kuru olas aizripoja vistālāk, pārvarot 10 m atzīmi. Sākumskolas grupā uzvarēja Samanta Vilka (10 m 42cm), 5.-9. klašu grupā Līga Pīzele (10m 43 cm).

      Aplūkojot olu izstādi ikvienam bija iespēja nobalsot par visskaistāko olu. Ar pārliecinošu balsu vairākumu uzvarēja- Līga Pīzele. Visi uzvarētāji tika godināti un apbalvoti līnijā.

Paldies vecākiem, kuri centīgi nāca talkā, lai taptu krāšņākās, stiprākās un apaļākās olas.

Skolotāja Līga Bernāne

Projektu dienas Rožupes pamatskolas sākumskolas klasēs

Rožupes pamatskolā projektu dienas (kā mācību metode) sekmīgi notiek katru mācību gadu. Jaunāko klašu skolēni tās jau ir iepazinuši, tikai pirmklasniekiem tas bija kā jauns ieguvums un pārsteigums.

Pirmās klases skolēniem tas bija liels jaunums. Tika uzdoti bezgala daudz jautājumi-kas tās ir, ko mēs darīsim, ko mācīsimies?

 Pirmās klases projekta tēma bija –„100 un vairāk dienas skolā”. Mazie skolas bērni izgatavoja lielu bizmārīti, kuras spārniņus izrotāja ar 100 punktiņiem, tie simbolizēja dienu skaitu skolā. Pirm28. marts (1)klasnieciņi sevi pielīdzināja mazai ,čaklai bizmārītei, kura katru dienu skolā pavada draudzējoties, mācoties un apgūstot jaunas zināšanas. Pirmklasnieki izveidoja lielu saulespuķi (bizmārītiem ir jāaug līdzi puķei un jāskatās tālumā), kuras ziedlapiņās ierakstīja, kas viņiem visvairāk patīk skolā. Tas nebija pārsteigums, ka visiem patīk mācīties, rakstīt, dziedāt un satikt savus draugus.

Ar jautrām dziesmām un deju soļiem, pirmklasnieki prezentēja savu projekta dienu veikumu.

 2., 3. un 4.klases skolēni piedalījās Junior Achievement –Young Enterprise Latvija radošuma un finanšu pratības konkursā „Mana vārdnīciņa” , kurš notiek sadarbībā ar Latvijas Banku .   3.klases skolēni atraktīvi nodziedāja dziesmu par naudu.

Visi klašu audzēkņi pastāstīja par saviem apkopotajiem ekonomisko jēdzienu skaidrojumiem , kuri izteikti ar bērnu vārdiem, nevis norakstīti no grāmatām. Piemēram ,banka- telpa, kur krāj naudu… Vārdnīciņās tika skaidroti gan jēdzieni , gan ilustratīvi tie parādīti. Šajā projekta darbā tika iesaistīti arī ģimenes locekļi, kuri arī izskaidroja un palīdzēja saviem bērniem saprast saimnieciskos un ekonomiskos jēdzienus. Jēdzieni bija dažādi, bet skolēni ar tiem tika veiksmīgi galā.

Labākās no vārdnīciņām aizceļoja uz Rīgu, lai tiktu novērtētas! P.Lisickas, S.Kusiņa, K.Jančevskas,  E.Ķēniņas,  M.Ķēniņa,  S.Gutānes vārdnīciņas izvērtēs Rīgā!

Lai jums veicas!

Skolotāja I.Lāce

1949. gada 25. marta deportāciju piemiņai

27.martā Rožupes pamatskolā izskanēja atmiņu stāsti, dzejas rindas un dziesmas, veltītas 25. marta deportācijās cietušo rožupiešu piemiņai. Deportācijas skāra 21 Rožupes pagasta ģimeni, 27. martskopumā tika deportēti 80 cilvēki no pagasta. Gadu gaitā skolēni ir savākuši rožupiešu atmiņu stāstu par tā laika notikumiem.

6.klases skolēni citēja rožupiešu atmiņu stāstu fragmentus par 1949. gada 25. marta rītu, ceļu uz Sibīriju, izdzīvošanu Sibīrijā un atgriešanos dzimtenē. Pasākuma dalībniekiem bija iespēja dzirdēt Vitālija Mālnieka, Valentīnas Vilcānes, Tomasa Jasinska atmiņu stāstu fragmentus.

7.klases skolēni lasīja savus pašsacerētos dzejoļus, veltītus deportācijās cietušo piemiņai. 9. klases kolektīvs pasākumā prezentēja video, kurā bija dzirdamas Teklas Drēņukārkles atmiņas par skarbajiem Sibīrijā pavadītajiem gadiem.

Visi skolas bērni savas izjūtas un izpratni par šiem notikumiem atklāja  zīmējumos. Atceres pasākums notika, sadarbojoties literatūras, vizuālās mākslas, vēstures un mūzikas skolotājām.

Vēstures skolotāja Sanita Dubovska

 

Iepazīstam koka daudzveidīgo pielietojumu

      2018. gada 22. martā 5. – 9. klašu skolēni devās mācību ekskursijā uz Varakļāniem un Rēzekni, lai veiktu izpēti par koka pārtapšanu enerģijā. Varakļānos skolēni iepazinās ar uzņēmumu “Latgales granulas”, kurš dibināts 2014. gadā ar mērķi pārstrādāt SIA Aļņi ražošanas atlikumus, ražotnē top koksnes granulas. Skolēniem bija iespēja iepazīties ar vietas vēsturi un redzēt to, kā norit darbs pie koksnes granulu sagatavošanas, iepakošanas.22.marts

    Varakļānu pilsētas centrā skolēni iepazinās ar koka skulptūru  autoru Raiti Stiuku, kurš izstāstīja stāstu par to, kā kļuva par koktēlnieku, ar kādiem darba rīkiem uzsāka savu darbu. Bija iespēja redzēt koka skulptūru “Sprīdītis,” Varakļānu pilsētu rotā vairākas koktēlnieku skulptūras.

  Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolā skolēni iepazinās ar izglītības  programmu piedāvājumu. Bija iespēja iesaistīties radošajā darbnīcā, kurā darbojoties tika izveidoti un izrotāti koka vilciņi. Saistošs bija stāsts par to, kā top koka mēbeles un kā tās tiek restaurētas.

     Mācību ekskursijā redzētais un dzirdētais lika ikvienam skolēnam padomāt par savu nākotnes profesiju.

Sanita Dubovska

Konkursa „Skaļā lasīšana” pusfināls Līvānos

2018.gada 22. martā Līvānu KC skaistajā Kamerzālē notika „Skaļās lasīšanas” konkursa pusfināls. Kamerzāles gaisotne klausītājiem lika sajustiem īpašiem un satrauktiem.

Zāles stūrī stāvēja liels, grezns krēsls, kurš bija domāts konkursa dalībniekiem(lasītājiem). Zāles sienas rotāja daudzkrāsaini baloni, grāmatas gozējās un spīdināja savus krāšņos vākus, lai katrs varētu tās apskatīt, paņemt rokās un palasīt. Dalībnieku kopējais skaits bija desmit.( 5. un 6. klašu skolēni). Pieci no Līvānu novada un pieci no Ilūkstes novada. Konkurence liela.

Dalībnieku acīs bija redzams gan satraukums, gan prieks. Rožupes pamatskolas dalībniece bija Zane Justīne Jasinska. Viņa nebija viena! Kopā ar Zani Justīni atbrauca atbalstītāju pulciņš, kuri bija sagatavojuši plakātus ar uzmundrinošiem vārdiem! „Mēs ar Tevi!”, ”Saturies!”u.c.

Zane Justīne Jasinska lasīja fragmentu no R. Skrebeles grāmatas”Jāņa dienasgrāmata.”

Lai gan uz lielo finālu netikām, tomēr ieguvām lielu pieredzi, redzējām ,ka grāmatas nav aizmirstas un bērni tās lasa! Lasa tā, ka brīžiem likās, tu atrodies kāda teātra izrādē, kur lomu spēlē viens aktieris. Bērni bija malači! Katra dalība konkursos, pasākumos dod iespēju mācīties no citiem, iegūt jaunas zināšanas, krāt pieredzi un bagātināt sevi!

Paldies Zanei Justīnei un viņas līdzjutējiem!

Skolotāja I.Lāce

Zinātnes pasaule Rožupes pamatskolā

Zinātnes pasaulē Rožupes pamatskolas 5. – 7. klašu skolēnus 7. martā  ieveda bērnu zinātnes centra “Tehnoannas pagrabi” atraktīvie, erudītie  darbinieki. Interaktīvas nodarbības laikā audzēkņi guva zināšanas par fizikas, ķīmijas, mākslas noslēpumiem. Skolēni guva priekšstatu par to, cik daudzveidīga, pārsteigumiem bagāta, radoša ir zinātnieku ikdiena. Astronomijas zināšanas audzēkņi papildināja nokļūstot planetārijā. Gide iepazīstināja ar  karjeras iespējām astronomijas jomā. Interesi par izgudrotāja profesiju izraisīja gidu paraugdemonstrējumi pagrabiņā. Kādas brīnumainas pārvērtības veic uguns un skābeklis, vējš, ogļskābā gāze, to visu  varējām klātienē vērot. Audzēkņi izprata ķīmijas un fizikas zināšanu nepieciešamību ik dienas dzīvē. Pusotru stundu atvēlētajā  laikā tika iepazīta noslēpumainā dabaszinātņu pasaule, kura rosināja skolēniem uzdot vairākus jautājumus: Kā? Kāpēc? Kur? No skolēnu atsauksmēm: “Sapratām, ka ir daudz jāmācās, lai varētu izgudrot dažādas lietas.” “Man gribētos strādāt šajā pagrabiņā.” “Sapratu, ka ik viens var izdomāt jaunas lietas.”

Pasākums notika projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

Mācību ekskursija muzejā “Ebreji Latvijā”

       7.martā Rožupes pamatskolas 5. – 8. klašu skolēni ierasto skolas mācību solu nomainīja pret 7.marts (1)mācību stundu muzejā. Skolēni muzejā “Ebreji Latvijā” iepazinās ar stāstiem un artefaktiem par ebreju dzīvi pirms Otrā Pasaules kara Latvijā un traģisko likteni Otrā Pasaules kara laikā. Ikviens skolēns atrada kādu sev interesējošu priekšmetu, kuru izvēlējās nofotografēt un uzzināt ko vairāk par to. Rezultātā skolā tapa vēstures artefaktu galerija, kura atspoguļo ebreju tautas vēsturi. Interesi skolēnos izraisīja ebreju amatnieku darinājumi, Toras ruļļi, holokaustu atspoguļojoša karte, ceļojuma koferis un citas lietas. Skolēni pilnveidoja pētniecības prasmes un uzzināja ko jaunu par ebreju tautu.

Vēstures skolotāja Sanita Dubovska

Mākslas mērķis ir atspoguļot nevis lietu ārējo izskatu, bet to iekšējo nozīmi

     2018.gada 27. februārī Latvijas Simtgadei veltītā izstāžu cikla „Mūsu pagasta talanti” ietvaros Līvānu novada Rožupes bibliotēkā tika atklāta Latvijas Mākslas akadēmijas studentes Ingas Skrūzmanes – Mičules gleznu personālizstāde.

Inga ir Rožupes pamatskolas absolvente. Jau no mazām sākumskolas dienām Inga prata novērtēt un saskatīt krāsu daudzveidīgo nozīmi. Katrs krāsainā zīmuļa triepiens bija sava veida mākslas darbs mazajai meitenei. Jau bērnības dienās meitene apkārt sev saskatīja citu pasauli – krāsainu, piesātinātu un īpašu! Lielu nozīmi Ingas krāsu pasaulei ir devusi viņas ģimene, it īpaši mamma Rita Skrūzmane, kurai krāsu pasaule nebija sveša.

Ingas Skrūzmanes – Mičules gleznas palīdz ieskatīties gan krāsu pasaulē, gan dziļākajā domu izpausmē, notikumos, kas ir apkārt mums, kurus ikdienā mēs neievērojam. Darbi aicina tos vērot , izjust krāsu skaistumu, dažādību. Katrs mākslinieces darbs ir kā stāsts. Stāsts par dzīvi, par dabu, par cilvēku raksturu.20180227_134255 (1)

Māksliniece ir ielikusi savos darbos savas izjūtas, savu skatījumu uz dzīvi. Baudot mākslas darbus aizmirstas ikdienas rūpes un ir iespēja pārcelties citā pasaulē – mākslas pasaulē.

Mākslinieces Ingas darbos jūtams spēks, raksturs un talants.

     Mēs patiesi priecājamies par mūsu skolas absolventi, kura spēj, prot un vēlas mūsdienās radīt kaut ko skaistu, radīt cilvēkiem prieku. Prast pārveidot ikdienišķas lietas par kaut ko īpašu, interesantu un parādīt tās citā skatījumā. Uz audekla un krāsu salikumiem!

     Novēlam mūsu absolventei iedvesmu, radošumu un veiksmīgu tālāko mākslas ceļu!  Lai mūsu skolas absolventes vārds izskan ne tikai Latvijas robežās, bet arī ārpus tās! Veiksmi!

Skolotāja I. Lāce

 

Dzimtās valodas diena

Dzimtās valodas diena pēc UNESCO iniciatīvas visā pasaulē tiek svinēta 21. februārī.Tās mērķis ir pievērst sabiedrības uzmanību dzimtajai valodai, sekmēt tās lietojumu un popularizēt atziņu, ka dzimtā valoda ir dziļas un daudzveidīgas personības attīstības pamats.

Arī mūsu skolas 7.-9. klašu skolēni latviešu valodas stundās  veica dažādas aktivitātes – rakstīja vēlējumus savai dzimtajai valodai, pētīja dzimtās valodas vēsturi un attīstību, lasīja un radoši noformēja populārāko latviešu dzejnieku dzejoļus, rakstīja savus dzejoļus par dzimto valodu.

7.klases skolnieks Artūrs Balabko apgalvo, ka lepojas ar savu dzimto valodu, novēl, lai arī citi cienītu savu dzimto valodu! Toties 9. klases skolnieks Aivis Batarāgs novēl, lai latviešu valoda netiktu aizmirsta pasaulē!

Latviešu valodas un literatūras skolotāja Dagnija Vilcāne

 

Valentīndienas pasākums

                Kad svētki ģimenes lokā jau nosvinēti, bija pienācis laiks tos atzīmēt draugu pulkā, tā arī darījām. 16. februārī notika Valentīn dienai veltīts pasāku16. februārisms. Pasākumu vadīja svētkiem atbilstošas vadītājas- Sirsniņa (Daniela), Bučiņa (Anda), un Sindija Draudzenītes lomā.

            Meitenes klasēm bija sarūpējušas dažādas spēles un pārbaudījumus, kas godam tika izturēti. Savukārt no 4.-7. klasei bija sagatavoti brīnišķīgi priekšnesumi: 6.klase- smīdināja ar anekdotēm; 5.- 7.klase- atraktīvais Žoržs Siksna dziedāja par „Muļķa sirdi”; savukārt 4. klase priecēja ar savu versiju par lugu  „Sniegbaltīte”.

          Turklāt nedēļas garumā tika ievērots katrai dienai atbilstošs dres kods, kā arī tika noskaidrots Rožupes Mis un Misters.

Paldies bērniem un skolotājiem par sirsnīgo pasākumu.

Skolotāja Līga Bernāme