Projektu nedēļa pamatskolā

Piederības izjūtas radīšana savai ģimenei, novadam – tāds bija šī mācību gada projektu nedēļas vadmotīvs 5. – 9. klašu izglītojamo patstāvīgajiem pētījumiem.

Stāsti un leģendas, kas radušās ģimenē par senčiem un kas tiek nodoti mantojumā no paaudzes paaudzē liek lepoties par savu dzimtu. Tradīcijas, profesijas, dzīvesstāsti, dzimtas apraksti – tie bija skolēnu patstāvīgo pētījumu galvenie jautājumi. Continue reading

Projektu darbs sākumskolā

Sākumskolas skolēni kopā ar vecākiem, brāļiem un māsām veidoja vārdnīcu ar saviem skaidrojumiem dažādiem ekonomiskajiem jēdzieniem. Darba mērķis bija rosināt skolēnu ieinteresētību un izpratni ekonomikas pamatjautājumos.

Darba gaitā tika rasti skaidrojumi jēdzieniem – tirgus, profesija, nodokļi, vēlmes, vajadzības, alga, ēnu diena, mācību uzņēmums un daudziem jo daudziem citiem jēdzieniem. Ik vienu ekonomikas vārdu skolēni ilustrēja ar zīmējumiem, situācijām. Continue reading

Iepazinām Rožupes pagasta pārvaldes darbu

Šī gada 15. februārī mūsu klases skolēni un skolotāja Sanita Dubovska devās uz Rožupes pagasta pārvaldi, lai tiktos ar Rožupes pagasta pārvaldes vadītāju Andri Neicenieku.

Pirms došanās uz tikšanos, mēs sagatavojām jautājumus, kurus gribējām uzdot pagasta pārvaldes vadītājam. Pagasta pārvaldes vadītājs mūs izvadāja pa pagasta pārvaldes telpām un pastāstīja, kurā telpā strādā kāds no pārvaldes darbiniekiem un kādi ir viņu darba pienākumi. Mēs uzzinājām, ka Rožupes pagasts Līvānu novadā tika iekļauts 1999. gadā. Ir realizēti vairāki nozīmīgi projekti: ūdens atdzelžošanas iekārtas uzstādīšana, sociālās aprūpes centra izveidošana, apgaismojuma sakārtošana. Mēs sapratām, ka pārvaldes vadītāja amats ir ļoti atbildīgs un ir jābūt zinošam, lai varētu strādāt šajā amatā. Sapratām, kā veidojas pagasta budžets, kas maksā nodokļus, par ko atbildīgs pagasts. Arī par nākotnes iecerēm mums pastāstīja pārvaldes vadītājs. Ir iecerēta sporta laukuma izbūve pie mūsu skolas, estrādes labiekārtošana. Paldies Rožupes pagasta pārvaldes vadītājam Andrim Neiceniekam par stāstījumu.

/5. klases skolēni: Matīss, Zane Justīne, Jānis, Linda, Katrīna, Armīns/

20170215_115550

Pa gaismas staru uz pavasari…..

  1. februāris pēc tautas tradīcijām ir Sveču diena. Arī mēs savā skolā Sveču rītā atcerējāmies laikus, kad latviešiem vēl nebija nekādu apgaismes ierīču, kad lēja sveces un pēc tam tās dedzināja.
  2. klases skolēni savus skolasbiedrus iepazīstināja ar senajām Sveču dienas tradīcijām un ticējumiem. Mūsu senčiem tā bija jautra diena ar sveču liešanu un īpašiem ēdieniem.

Arī mūsdienās mēs mēdzam dedzināt sveces, katrai krāsai ir sava enerģija un simbolika. Šajā reizē izzinājām sarkanas, dzeltenas, baltas, zaļas, sudraba un zelta krāsas simbolisko nozīmi.

/S.Dubovska/

0111

0112

0113

20. janvāris- Barikāžu atceres diena

Salu, sniegu un puteņu mēnesī janvārī visā Latvijā iedegas atmiņu ugunskuri, lai pieminētu 1991. gada janvāra barikāžu notikumus. Toreiz, pirms 26 gadiem cilvēki no ik viena Latvijas pagasta devās uz Rīgu, lai plecu pie pleca būtu kopā un nosargātu Dziesmoto revolūciju un atgūtu mūsu zemes brīvību.

20. janvārī, lai pieminētu un godinātu Brīvības sargus arī mūsu skolas kolektīvs draudzīgā lokā pulcējās uz īsu atceres brīdi. 9. klases skolēni iepazīstināja ar rožupiešu – barikāžu dalībnieku īsiem atmiņu fragmentiem par 1991. gada janvāra notikumiem. Kā nokļuvāt uz barikādēm, vai bija bail, kas bija tie balsti, kuri stiprināja barikāžu dalībniekus, kuru posteni sargājāt? Šo jautājumu atbildes izskanēja atceres brīdī.

Par skanīgajām dziesmām paldies skolēniem un skolotājām Lienei Kapačai un Ingai Kūkusiliņai.

/Sanita Dubovska/

DSC_1018

DSC_1019

DSC_1020

Svinam Latvijas valsts dzimšanas dienu.

Latvietis ir vērsies ar lūgumu par sava mūža veidošanu pie Dieva, jeb Debesu tēva, pie Māras jeb Zemes mātes, pie Laimas – Mūža licējas.

Valsts svētku noskaņas mūsu skolā ienāca ar latvju rakstu zīmēm, to sniegto enerģiju un spēku. Austras koks, Māras krusts, Saulītes zīme, Auseklītis, Jumītis – šīs un citas latviešu spēka zīmes 17. novembra svētku koncertā bija goda vietā. Zīmju simbolisko nozīmi, aizsardzību atklāja skolēnu skandētās latviešu tautas dainas. Valsts svētkos skolas kolektīvu un vecākus sveica skolas direktors Gundars Kucenčeirs un Rožupes pagasta pārvaldes vadītājs Andris Neicenieks. Koncerta izskaņā visi klātesošie vienojās kopējā dziesmā “Pi Dīveņa gari goldi”.

Par zīmju vizuālo attēlojumu telpu noformējumā paldies skolotājai Līgai Bernānei, par skanīgajām dziesmām – skolotājām Ingai Kūkusiliņai un Lienei Kapačai.

Ar svētku montāžu un dziesmām mūsu skolas skolēni iepriecināja arī sociālās aprūpes centra “Rožlejas” iemītniekus un darbiniekus.

/vēstures skolotāja Sanita Dubovska/

dsc_0875

valsts svetki2016

Ierindas skate

15.novembrī, nu jau 5 gadu, Rožupes pamatskolā notika Ierindas skate, veltīta Lāčplēša dienai.

Skates mērķis ir veicināt skolēnu patriotisma apziņu un lepnumu par savu valsti, skolas kolektīvu, uzlabot skolēnu stāju, noskaidrot labākos komandierus, veicināt klases kolektīvu saliedētību.  

     Katrā klasē tika izvēlēts komandieris, kurš uzņēmās klases biedru komandēšanu. Vairumā klašu bija redzams, ka tieši meitenes labi iejūtas komandieru loma. To, cik precīzas komandas, un kā tās tiek izpildītas, tas viss nepalika nepamanīts. Žūrijā bija gan skolotāji, gan arī Zemessardzes 35. nodrošinājuma bataljona komandieris Kaspars Lindbergs.    

     Izvērtējot klašu prasmes ierindas mācībā un saskaitot visus punktus, no sākumskolas klašu grupas vislabāk sevi parādīja 3. klase, pamatskolas – 7.,8. klase. Titulu ,,Labākais komandieris” saņēma Elīna Ķēniņa no 3. klases un Aija Vaivode no 8. klases.

     Ierindas skates elementus apgūt ir ļoti grūti, bet, pateicoties sporta skolotājai un klašu audzinātāju atbalstam un uzmundrinājumam, viss izdevās. Zemessardzes 35. nodrošinājuma bataljona komandieris atzinīgi novērtēja skolā izveidojušos tradīciju un novēlēja turpināt ierindas mācības elementu apgūšanu.

Sporta skolotāja I.Isajeva

Continue reading

Iepazīsim kokus

3.- 6. klašu skolēni piedalījās skolas konkursā “Iepazīsim kokus”.

Skolēniem bija jāatpazīst kokus pēc lapām, ziediem, augļiem. Šajos konkursos zinošākie bija 6. klases skolēni.

Lasāmkartēs bija attēloti koku zīmējumi un uzrakstīta informācija par tiem. Skolēniem bija jāatpazīst 8 sugu koki. Šajā konkursā vislabākās zināšanas uzrādīja 3.klase.

         Koku lapu labirintā bija jāsaskaita apslēptās lapas. Visprecīzāk šo uzdevumu veica 4. klase.

         Praktiskajā daļā skolēni startēja individuāli. Kokus vajadzēja atpazīt pēc herbārija, dabas materiāliem – čiekuriem, riekstiem, zīlēm, koku mizas. Jāsaskaita koka ripas gadskārtas un jāatpazīst koka suga. Arī šajā uzdevumā vislabākās veicās 3. klasei, bet Daniels Ķēniņš vienīgais precīzi noteica gan koka sugu, gan vecumu.

         Visbeidzot sacentās kapteiņi. Pirmajā vietā Sindija Batarāga – 6.klase.

Kopvērtējumā 1.vietā – 3.kl.; 2.vietā -4.kl.; 3.vietā – 6.kl.; 4.vietā – 5.kl.

Novērtējot skolēnu individuālo sniegumu konkursā, veiksmīgākie ieguva titulu “Koku eksperts “. Par ekspertiem kļuva – 3.kl.- Daniels Ķēniņš, Anna Grīga, Sintija Gutāne, Elīna Ķēniņa, Glorija Jēkabsone; 4.kl.- Aleksandrs Bogdanovs, Līga Pīzele; 5.kl.- Zane Justīne Jasinska; 6.kl.- Daniela Lisicka.

/ dabaszinību skolotāja Silvija Puntūze/

dsc_0881dsc_0872

dsc_0866