“Kā sasmīdināt princesi”

Uz semestra noslēguma pasākumu skolas saime un vecāki sanāca kopā  22. decembrī. Pasākuma dalībnieki un ciemiņi nonāca pasakas “Kā sasmīdiDSC_0673nāt princesi” karaļvalstī.    Noskumušo princesi Annu centās iepriecināt pirmklasnieki ar uzvedumu “Jautrie pavāri”. Otrās klases skolēni aicināja princesi uz lielveikalu “Rimi”, uz  iepirkšanās šovu, arī tas neiepriecināja daiļo princesi. Ceturtās klases  skolēni par godu princesei bija iestudējuši lu dziņu “Sniegbaltīte un septiņi rūķīši”, ar  Ziemassvētku jautro deju princesi iesmīdināt centās  6. klases skolēni. 5. un 7. klases skolēni uzstājās ar  mūziklu “Sarkanbikse un vilks.” Ar čigāniņu – ķekatnieku dejām un rotaļām princesi un visus klātesošos iepriecināt centās folkloras kopas “Rūžupeite” dalībnieki. Princesi iepriecināt spēja tikai un vienīgi Ziemassvētku vecītis, kurš savā dāvanu maisā atnesa Zelta un Sudraba liecības. Šīs liecības saņēma skolēni, kuru mācību sasniegumi bija augstā līmenī.

DSC_0741Zelta liecības Ziemassvētku vecītis pasniedza Beātei Vilcānei, Undīnei Volksonei, Annai Skutelei, Paulai Lisickai, Sintijai Gutānei, Zanei Justīnei Jasinskai.

Sudraba liecības – Artai Pudānei, Santai Rasčevskai, Katrīnai Jančevskai, Andai Vaivodei, Katrīnai Bikerniecei, Aijai Vaivodei.

Paldies visiem par darbu, laiku, iecietību, radošumu un uzņēmību, Ziemassvētku pasakas radīšanā.

“CITS BAZĀRS” 2017

 9. decembris

     Mēs, Sindija Batarāga un Zane Justīne Jasinska piedalījāmies konkursā “Mana biznesa ideja 2017” Līvānos ar ideju par galda spēļu izveidi. Konkursā piedalījās novada skolēni ar interesantām idejām. Mēs ieguvām vienu no galvenajām balvām 80 eiro apmērā. Tas mums deva ierosmi izveidot savu Skolēnu mācību uzņēmumu un piedalīties Junior Achievement Latvija programmas “Skolēnu mācību uzņēmumi” Latvijas mēroga pasākumā CITS BAZĀRS 2017 Rīgā.

    Mums izdevās pārdot visus grūti izgatavotos spēļu komplektus. Bijām laimīgas, ieguvām vērtīgu pieredzi. Savu spēli prezentējām arī ārvalstu studentiem.

S.Batarāga,  Z.J. Jasinska

Karjeras izglītība

     29.novembrī Jaunsilavas, Rožupes un Jersikas pamatskolu sākumskolas skolēni iepazinās ar profesijām, kuras ir iesaistītas animācijas filmu tapšanā. Bērni uzzināja, ko dara režisors, scenārists, mākslinieks, skaņu režisors. Kādas zināšanas, prasmes un iemaņas jāapgūst, lai strādātu pie animācijas filmiņas izveides. Bērni saprata to, cik svarīga mākslinieka darbā ir pacietība, jo darbs pie vienas lelles aizņem vairākas dienas. Cik ilgu laiku a29. novembrimizņem vienas filmiņas izveidošana, kā panākt to, ka filmiņu varoņi kustas, mainās to emocijas? Uz šiem un citiem jautājumiem bērni guva atbildes.

   Bērniem bija iespēja uzdot jautājumus animācijas filmu režisoram Mārim Brinkmanim. Pasākuma gaitā bērni noskatījās animācijas filmiņas, kuru varoņus varēja aplūkot klātienē.

     Bērnu atsauksmes: “Man ļoti patika kā taisa lelles. Es domāju, ka par režisoru būt ir grūti, jo ir daudz jāprot un ir daudz darba.” “Es uzzināju, ka vienas filmiņas izveidošanai ir vajadzīgs viens gads.”

Pasākums notika projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

Valsts dzimšanas dienas svinības

17.novembris    Uz Latvijas 99. dzimšanas dienas svinīgo koncertu skolas saime un vecāki pulcējās 17. novembra rītā. Valstiskums, valsts simboli, latviskās tradīcijas – šīs un citas vērtības skolēni izteica ar dzejas rindām, dziesmām un deju soļiem. Svētku koncerta laikā ik viens tika rosināts domāt par tām vērtībām, kuras dara mūs laimīgus savā zemē. Dziesmu svētki, vecvecāku stāsti, sportistu uzvaras, cīņas par zemes brīvību – šo vērtību stāstos ieklausījās svētku dalībnieki. Savā zemē varam rast spēku, prieku, laimi un mieru. Valsts svētkos visus klātesošos sveica Rožupes pagasta pārvaldes vadītājs Andris Neicenieks. Paldies skolas bērniem par dziesmām, dejām un dzejas rindām. Pasākumam sagatavoties palīdzēja skolotāja Inga Kūkusiliņa, Maija Jasinska un Līga Bernāne.

Sanita Dubovska

Karjeras izglītības pasākums

14.novembra rīts skolā iesākās ar drošības, drosmes, atbildības un patriotisma vārdiem. Pie mums viesojās Zemessardzes 35. Nodrošinājuma bataljona pārstāvji, lai 1. – 9. klašu izglītojamos iepazīstinātu ar karavīra ikdienas gaitām. Kāda ir zemessarga ikdiena, mācības, ekipējums, uzturs, misija, – uz šiem un daudziem citiem jautājumiem sniedza atbildes zemessargi. Izglītojamie tika iepazīstināti ar karjeras iespējām militārajā jomā.  Zemessardzes ikdienu skolēni varēja vērot filmiņā.  Ikvienam bija iespēja uzlaikot maskēšanās tērpu un nofotografēties ar zemessargiem.

14.novembrisSanita Dubovska

Lāčplēša diena

Par godu Lāčplēša dienai  8. novembrī skolā notika ierindas skate. Skate ir viena no mūsu skolas tradīcijām.  Brašā  solī, patriotiskā dziesmā  8. novembrisvienojās visi klašu kolektīvi. Dalībnieku soļošanas prasmi,  sasauksmes  un  dziesmas izpildījumu, vizuālo noformējumu un ierindas mācības elementu  izpildi vērtēja žūrija, kuras sastāvā bija Rožupes pagasta pārvaldes vadītājs Andris Neicenieks, matemātikas skolotāja Marija Šūpulniece un bibliotekāre Maija Jasinska.  Sākumskolas grupā I vietu ieguva 4. klases kolektīvs un pamatskolas grupā 6. klases kolektīvs. Šie klašu kolektīvi skolu pārstāvēja Līvānu Bērnu un jauniešu centra rīkotajā Lāčplēša dienas pasākumā 11. novembrī. Veiksmīgi piedalījās konkursā un pēcpusdienā lāpu gājienā. Paldies skolotājiem, kuri līdzdarbojās pasākuma sagatavošanā, īpaši skolotājai Ivetai Isajevai par tradīcijas turpināšanu.  Paldies skolas bērniem un viņu vecākiem par svētku tērpiem un patriotisko noskaņu.

Vēstures skolotāja Sanita Dubovska

Karjeras nedēļa 2017 Rožupes pamatskolā

No 31. oktobra līdz 3. novembrim Rožupes pamatskolā sadarbībā ar DU KIAC (Daugavpils Universitātes Karjeras un iniciatīvu atbalsta centru) norisinājās Karjeras nedēļa 2017, kuras laikā skolēniem bija iespēja piedalīties daudzveidīgos karjeras izglītības pasākumos, tādējādi izzinot sevi un iepazīstot arī dažādas profesijas un to darba specifiku.

5.,7., 8. un 9. klašu skolēni varēja iepazīt skaistumkopšanas speciālista darbu estētikas kabinetāDSC02126 „Kamēlija L” Līvānos. 9. klases skolēni iesaistījās arī „Ātro randiņu” maratonā Latgalē, kur klausījās un diskutēja ar Līvānu novada uzņēmējiem. 7. klases izglītojamie piedalījās informatīvajā seminārā „Esi gatavs darbam”, kurā mācījās rakstīt darba meklēšanas sludinājumus, CV un motivācijas vēstuli. Savukārt 6. klase devās uz Līvānu pilsētas slimnīcu un kafejnīcu „Lauris K”, lai iepazītos ar tur sastopamajām profesijām un to specifiku pasākumā „Profesiju detektīvs”. Savukārt mazākajiem – 4. klases izglītojamiem notika karjeras izglītības stunda „Izzini sevi!”, kas lika viņiem saprast savas rakstura īpašības, intereses un padomāt arī par savu nākotnes profesiju.

Karjeras nedēļa skolēniem likās interesanta un palīdzēja uzzināt ko jaunu par dažādām profesijām.

Rožupes pamatskolas skolniece Zane Justīne pēc pasākuma „Profesiju detektīvDSC_0585s” par mūsdienās tik pieprasīto un vajadzīgo mediķa profesiju: „Es biju Līvānu slimnīcā. Tur uzzināju, kādu profesiju pārstāvji te darbojas, ko dara un kāds ir viņu darba laiks. Secināju, ka mediķa profesija ir grūta un, lai tajā darbotos, cilvēkam ir jābūt izturīgam un stipram.”

Labas atsauksmes par tikšanos ar Līvānu novada uzņēmējiem sniedza arī 9. klases skolēni, kuriem šis pasākums likās interesants un pārsteidzošs, iedvesmojot arī viņus.

„Katrs uzņēmējs mani spēja pārsteigt un iedvesmot ar savu uzņēmējdarbību un sparu turpmākai izaugsmei. Biju pārsteigta, ka Līvānu novadā ir tik daudz spēcīgu uzņēmēju, kuri spēja konkurēt arī pasaules tirgū. Man tā bija lieliska pieredze iepazīt uzņēmēju darbību, tās plusus un mīnusus. Sapratu, ka liela nozīme ir ne tikai izglītībai, bet arī darba sparam.” /Aija Vaivode/

„Katrs uzņēmējs spēja pastāstīt ko jaunu un nezināmu par savu biznesu un piesaistīt ar savu domu. Pārsteidza, ka daļa uzņēmēju pieņem darbā jauniešus jau no 18 gadu vecuma.”/Olga Grigorjeva/

„Bija interesanti redzēt dažādu nozaru pārstāvjus. Patika tas, ka uzzināju – var gatavot ievārījumu no ozolzīlēm. Interesanti bija klausīties arī par to, kā agrāk tapa bildes, visvairāk uzrunāja kafejnīcas 5.elements pārstāvji, jo pieņem darbā jauniešus.”/Jānis Skrebelis Aizpurietis/

Paldies DU KIAC, Līvānu novada domei un uzņēmumiem, kuri atsaucās un iesaistījās Karjeras nedēļas norisē!

Rasma Svikle, Sanita Dubovska

No amatiera līdz meistaram

IMG_20171031_114532Kāds būs mans turpmākais izglītības ceļš? Kādu profesiju izvēlēties? Kura būtu sirdij tīkamākā profesija? Uz šiem un daudziem citiem, ar karjeras izglītību saistītiem jautājumiem, palīdz atbildēt projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālajās izglītības iestādēs” īstenotās aktivitātes.

30. un 31. oktobrī Jaunsilavas un Rožupes pamatskolas meitenes iepazinās ar karjeras iespējām skaistumkopšanas nozarē. Meitenēm bija iespēja apmeklēt estētikas salonu “Kamēlija” un tikties klātienē ar salona īpašnieci Lauru Galdiņu. Kur mācīties? Cik ilgi mācīties? Ko mācīties? Kāpēc mācīties? Kādas ir darba iespējas pēc profesijas apgūšanas? Šie ir tikai daži no jautājumiem uz kuriem atbildes sniedza Laura. Meitenēm bija iespēja praktiski darboties, vērot skaistumkopšanas speciālistu darbībā. Apgūt praktiskas iemaņas klasiskajā masāžā. Izzināt uzņēmējdarbības iespējas skaistumkopšanas nozarē.

Pasākuma dalībnieču atsauksmes: “Es iemācījos klasisko roku masāžu.” “Es uzzināju, ka šai profesijai ir daudzas nozares un ir jāmācās visu mūžu.”  “Šis darbs ir grūts, bet interesants.”

Pasākums notika un tika finansēts projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts izglītojamajiem vispārējās un profesionālajās izglītības iestādēs”

Sanita Dubovska

5. klašu iesvētības

20.oktobris20.oktobrī skolā notika pasākums – 5. klases skolēnu uzņemšana pamatskolēnu saimē. Pasākuma organizēšanu un vadīšanu bija uzņēmusies 7. klase. Skolēniem skolā bija jāierodas sava mīļākā  pasaku varoņa tērpā. Katrā mācību stundā bija jāveic kāds uzdevums. Informātikas stundā skolēni veidoja ielūgumu uz klases vakaru. Sporta stundā 7. klases zēni bija sagatavojuši stafetes, kurās piedalījās 5. klases skolēni. Mājturības un tehnoloģiju  stundā  5. klases meitenes gatavoja cienastu klases vakaram. Dabaszinību stundā skolēni atpazina dažādu koku lapas.  Literatūras stundā bija jāatpazīst grāmatas  pēc attēliem.  Iesvētīšanas pasākuma beigās skolēni izgaršoja un atpazina dažādas garšvielas un parakstīja zvērestu. Pēc pārbaudījumiem katrs piektklasnieks saņēma nozīmīti ar skolas logo un savu vārdu. Turpinājās klases vakars. Pasākums bija izdevies!

Sindija Batarāga un Daniela  Lisicka

Latvijas Mazpulku projektu forums

7.oktobrī Rožupes pamatskolas mazpulku dalībnieces Zane Justīne Jasinmazpulkiska, Anda Vaivode un Daniela Lisicka kopā ar citu Līvānu novada skolu mazpulkiem devās uz Salaspils 2. vidusskolu, uz Latvijas Mazpulku skati. Diena bija daudzveidīgiem notikumiem piesātināta. Mazpulcēni darbojās stacijās, uzzināja daudz jaunas informācijas par mobilajiem telefoniem, iepazinās ar skolu.

Pats atbildīgākais uzdevums bija savu projektu prezentācija. Anda Vaivode šajā vasarā strādāja pie arbūzu audzēšanas, Zane Justīne Jasinska audzēja lilijas un Daniela Lisicka audzēja papriku. Visi dalībnieki ieguva jaunas zināšanas, draugus un idejas turpmākajiem projektiem.

Daniela Lisicka, 7. klase