Uzvara konkursā “Mūsu mazais pārgājiens”

    Šajā mācību gadā konkursa moto bija “Mežs un eScan40001nerģija”.  6. un 7. klases skolēni ar skolotājām Ivetu un Līgu  devās ekskursijā uz Viļāniem, lai izzināto to,  kā top kokskaidu granulas ar kurām tiek apkurināta arī mūsu skola. Tālāk koka pārvēršanos enerģijā skolēni izzināja Rēzeknē, apmeklējot Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolu. 6. klases skolēns Armīns veica pētījumu par kokskaidu granulu ražošanu Latvijā. Gala rezultātā tapa  izpētes darbs “Silta jauka istabiņa”. 25. maijā Tērvetē skolēni tika godināti un saņēma 450 eiro naudas balvu ekskursijai. Šajā dienā šeit risinājās Baltijā lielākais meža izziņas pasākums “Latvijas Meža dienas”. 25. maija pasākuma tēma bija “No skolas uz mežu”. Skolēni varēja apmeklēt kopumā ap 80 meža izziņas pieturām – meža tapšanu no sēkliņas līdz gatavai koka mājai, kā arī piedalīties daudzveidīgās izglītojošās aktivitātes kopā ar rūķiem, raganām un īstiem meža večiem. Uz skatuves uzstājās Agnese Rakovska un Miks Dukurs un dabas gudrībās dalījās Cūkmens. Prieks un gandarījums par paveikto izpētes un radošo darbu “Silta jauka istabiņa” un uzvaru konkursā.

Sanita Dubovska

Esi atbildīgs un drošs vasarā!

   Š.g.30. maijā Rožupes pamatskolā notika Drošības diena. Diena bija veltīta izglītojamajiem, lai viņi varētu droši, atbildīgi un priecīgi iesoļot vasaras brīvlaikā! Mācību darbs tika sadalīts četrās Drošības stacijās, kurās ar interaktīviem materiāliem (video) tika atgādināts kā jāuzvedas uz autoceļiem, pie ūdens(peldēšanās), ugunsdrošība, un kā izsargāties no indīgiem augiem, kukaiņiem vasaras periodā, kad bērni atrodas mājās. Viss redzētais un dzirdētais tika nostiprināts ar testu un krustvārdu mīklu palīdzību.

  Skolēni bija aktīvi un zinoši, ar interesi skatījās video materiālus par drošības tēmām, ieklausījās skolotāju sagatavotajos stāstījumos. Nostiprināja, atcerējās un papildināja savas zināšanas.

  Liels bija pārsteigums un izbīlis, kad skolā, nodarbību laikā ieskanējās ugunsdrošības trauksme, un skolēniem atstājot klašu telpas, gaiteņus bija piepildījis dūmu mākonis. Ugunsgrēks!

  Evakuācija no skolas telpām notika ātri. Izrādījās, ka tā ir mācību trauksme, kuras laikā skolotāji, skolēni un skolas darbinieki mācījās, kā reaģēt un rīkoties šādos gadījumos.

  Cerams, ka Drošības dienas aktivitātes audzēkņiem noderēs vasaras laikā!

I.Lāce

Karjeras attīstības atbalsta pasākums

23. maijā mazie un lielie sākumskolas skolēni brauca ekskursijā uz Madonu. Mērķis – iepazīties un uzzināt visu par profesijām, kuras ir iesaistītas karameļu ražošanā  ģimenes uzņēmumā ”Madonas karameles”. Skolēnus  laipni sagaidīja pats īpašnieks -A. Blaževics. Video prezentācijas laikā (ar skaidrojumiem no īpašnieka puses) tika precīzi parādīts viss nopietnais karameļu ražošanas process. Izrādās, ka tas nemaz nav no ātrākajiem un vieglākajiem procesiem, kā sākumskolas skolēniem šķita, paskatoties uz veikalā piedāvātajām karamelēm!

Pēc video noskatīšanās, ražošanas process tika parādīts klātienē, un sākumskolēni aktīvi tajā piedalījās, gatavojot savas karameles.

Jaunie uzņēmēji –A. Blaževics un L. Blaževica nav mācījušies pārtikas pārstrādi, bet abi uzskata, ka, ja darbs iet pie sirds, zināšanas iegūst praktiskajā darbā. Sākumskolas skolēni  secināja, ka karameles ir garšīgas, bet sagatavošanās darbs ir grūts un atbildīgs, tomēr ļoti interesants! Kāds no ekskursijas dalībniekiem, iespējams, savu nākotni saistīs ar saldumu ražošanu.

skolotāja Ina Lāce

Pasākums notika projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

Ģimenes dienas pasākums

11. maijā Rožupes pamatskolas vecāki un vecvecāki tika aicināti uz Ģimenes dienas koncertu. Dziesmas, dzejas rindas, deju soļi bija veltīti visdārgākajiem cilvēkiem uz pDSC_0492asaules – māmiņām un vecmāmiņām.

 Visus klātesošos priecēja skolas deju kolektīvs, folkloras kopa “Rūžupeite”. pirmsskolas izglītības grupiņu “Kastanīši” un “Zīļuks” bērnu dziesmiņas un dejas, jauno solistu (Katrīnas Bikernieces, Matīsa Ķēniņa un Elīnas Ķēniņas) dziesmas un Mazputniņu (Emīla Bikernieka, Sintijas Pļavānes, Sabīnes Bogdanovas, Romāna Braducāna, Annas Bikernieces) skanīgās un rotaļīgās balsis. Visi klašu kolektīvi bija sarūpējuši pārsteiguma priekšnesumus – popielu.

Pasākuma izskaņā skolas bērni  sveica savas māmiņas un vecmāmiņas ar pašgatavotām pārsteiguma dāvaniņām. Savu sveicienu visai skolas saimei bija sarūpējušas skolas pavārītes. Paldies par to!

Paldies tika teikts skolēniem, kuri aizvadītājā mācību gadā  guvuši labus rezultātus mācību priekšmetu olimpiādēs. Īpašs sveiciens un paldies tika  veltīts arī šo bērnu vecākiem. Pateicības saņēma Jasinsku, Kusiņu, Vaivodu, Vilku, Braducānu, Grigu, Skuteļu  un Gutānu ģimenes. Skolas pateicība arī skolotājiem: Lidijai Afanasjevai, Marijai Šūpulniece, Ingai Kūkusiliņai, Līgai Bernānei, Birutai Jaujai, Ivetai Isajevai, Marijai Ancānei un Maijai Jasinskai.

Liels paldies visiem, kuri piedalījās pasākuma sagatavošanā un īpašs paldies vecākiem par atsaucību, apmeklējot svētku koncertu.

Sanita Dubovska

 

Rožupes pamatskolas skolēni iepazīstas ar karjeras iespējām pārtikas ražošanas nozarē un militārajā jomā

10. maijā Rožupes pamatskolas 5.-7. klases skolēni devās ekskursijā uz SIA “ Rāmkalni Nordeco”  un Ādažu poligonu.

Sukāžu ražotnē  SIA “Rāmkalni Nordeco” skolēni tika iepazīstināti ar sukāžu ražotni un to, kāda izglītība ir nepieciešama, lai strādātā šajā uzņēmumā. Skolēniem bija iespēja apmeklēt ražošanas cehu,  tika parādītas iekārtas, saldētavas, kur uzglabājas dārzeņi un ogas. Tika atklāti arī sukāžu pagatavošanas noslēpumi. Uzņēmumā bez  sukādēm tiek izgatavots sīrups, morss, limonāde, sulas un pastilas. Uzņēmums eksportē produkciju uz Skandināvijas, Baltijas valstīm  valstīm un Japānu. Ekskursijas noslēgumā bija iespēja nodegustēt Rāmkalnu produkciju.

Ādažu poligonā skolēni tika  iepazīstināti ar kara tehniku no dažādām valstīm. Bija iespēja iepazīties  ar karavīru ikdienas dzīvi. Ekskursijas noslēgumā skolēniem bija iespēja redzēt  militārās bāzes karavīru paraugdemonstrējumus. Izglītojamie varēja arī izmēģināt savas spējas ieroču izjaukšanā un salikšanā, atspiešanās un pirmās palīdzības sniegšanā. Par sasniegtajiem rezultātiem skolēni tika pie balvām.

Liels paldies mūsu gidam no Ādažu militārās bāzes N. Jansonam par izsmeļošu stāstījumu par militāro munīciju un to valstu pārstāvjiem, kuri šobrīd atrodas Ādažu militārajā bāzē ( Polija, Slovēnija, Albānija, Itālija, Kanāda, Spānija). Ekskursijas noslēgumā  tikām cienāti ar Ādažu čipsiem.

Pasākums “Ražots Latvijā”-Rāmkalnu sukāžu ražotnes apmeklējums  notika projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

Iveta Isajeva

Akcija “Tīrai Latvijai”

    Šajā mācību gadā mūsu skola iesaistījās “Zaļāzala_jostas jostas” izsludinātajā makulatūras vākšanas konkursā Latvijas izglītības iestādēm “Tīrai Latvijai”. Savāktā makulatūra tika nodota otrreizējai pārstrādei SIA “Līgatnes papīrs”. Esam savākuši 2100 kg makulatūras, līdz ar to nopelnījuši 10 kg papīra. Makulatūras vākšana un otrreizējā pārstrāde ļauj saudzēt dabu – pārstrādājot vienu tonnu papīra tiek saudzēti 17 koki, ietaupīti gandrīz 32 t. litri ūdens. Lai mežu izaudzētu ir vajadzīgi 80 gadi. Paldies par atsaucību skolēniem un vecākiem, kuri iesaistījās makulatūras vākšanas akcijā!

    Skolēni, kuri visčaklāk iesaistījās šajā akcijā, saņems balvu – bezmaksas braucienu uz Tērveti uz Zaļās jostas vides svētkiem “Tīrai Latvijai” 25.maijā.

Sanita Dubovska

Karjeras izglītības pasākums “Ražots Latvijā””

27.aprīlī Rožupes un Jaunsilavas pamatskolas 9. klašu skolēni iepazinās ar pārtikas tehnologa profesiju un karjeras iespējām picērijā “Čili pica” Rīgā. Meistarklases dalībniekus sagaidīja smaidīgi, jauni, enerģiski Čili picas darbinieki un bija gatavi dalīties savās zināšanās par to, kas jāzina, jāievēro, lai uzceptu garšīgu picu. Pirms stāstījuma un praktiskās darbošanās uzsākšanas katrs meistarklases dalībnieks saņēma picas sagatavi.  Skolēni noklausījās stāstījumu par to, kā tiek izvēlēti, svērti produkti picas pagatavošanai, kā notiek picas  cepšanas process.  Tālāk sekoja pašu darbs – dārzeņu, siera, bekona un citu produktu sakārtošana uz picas pamatnes. Uz īpašas zīmītes uzrakstīts savs vārds, lai pēc cepšanas varētu atpazīt savu meistardarbu. Īss brīdis un pamazām gatavās  picas ceļoja atpakaļ uz meistarklasi.  Sekoja instrukcija par pareizu picas sagriešanu un varējām baudīt to, kas sanācis.

Skolēnu atsauksmes:

“Katram bija iespēja veidot picu pēc paša patikas, katram bija ļauts radoši izpausties!”

“Man ļoti patika picērijā pašam taisīt savu picu, likt sastāvdaļas pēc paša patikas. Visiem bija smaids sejā un ar lielu prieku strādāja, arī es biju priecīgs un laimīgs.”

“Picērijā patika tas, ka mums mācīja un ļāva pašiem taisīt picu. Picērijas darbinieki bija ļoti laipni.”

Pasākums izraisīja skolēnos interesi par  pārtikas tehnologa profesiju un karjeras iespējām picērijā “Čili pica”.

Pasākums notika projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

Sanita Dubovska

Muzikālās aktivitātes

No Rožupes pamatskolas pirmsskolas grupiņas Līvānu novada izglītības iestāžu solistu konkursā   „ Mazputniņš” piedalījās Anna Bikerniece, Emīls Bikernieks, Stefānija Pļavāne, Sabīne Bogdanova, Romāns Broducāns.  Anna un Emīls ,,Mazputniņā” jau piedalās ne pirmo gadu, taču pārējie bērni  pirmoreiz.

Katram bērnam tika piešķirts tituls:5130

 Anna Bikerniece – Kustīgākais Mazputniņš

Emīls Bikernieks – Apzinīgākais Mazputniņš

Stefānija Pļavāne – Sapņainākais Mazputniņš

 Sabīne Bogdanova – Mīlīgākais Mazputniņš

Romāns Broducāns – Pieklājīgākais Mazputniņš

 Līvānu novada izglītības iestāžu solistu konkursā ,,Jaunie solisti’’ 1.-5. klašu grupā no mūsu skolas piedalījās Elīna Ķēniņa, bet  6. – 12.  klašu grupā Katrīna Bikerniece un Matīss Ķēniņš. Šie bērni ieguva pateicības.

Paldies skolotājai Ingai Kūkusiliņai par laiku, enerģiju un iedvesmu, gatavojot mazos solistus konkursiem.

Putnu dienas

          Laikā, kad mūsu valstī no ziemošanas vietām atgriežas gājputni, putnu draugi visā Latvijā tiek aicināti ornitologu pavadībā vai vientulībā doties dabā un vērot putnus, kā arī izgatavot putnu būrīšus.

        Arī mūsu skolā 16. aprīlī skolotāja Silvija Puntūze pulcēja audzēkņus no 1.-5. klasei, lai pievērstu uzmanību skanīgo balsu īpašniekiem. Lai pārbaudītu audzēkņu zināšanas tika doti vairāki uzdevumi- pēc dotā attēla jāpazīst putns, turklāt jāzina vai tas ir gājputns vai nometnieks, jāatpazīst putnu dziesmas, jāuzzīmē kāds no tiem, jāzin Latvijas nacionālais putns, kā arī kurš putns attēlots Līvānu novada ģerbonī.

Pēc nodarbības ikvienam audzēknim radās vēlme doties dabā !

Skolotāja Līga Bernāne

 

“Medicīnas pasaulē”

16.aprīlī Rožupes pamatskolas skolēniem bija iespēja tikties ar optometristi Dainu Aizpurieti, ergoterapeiti Lieni Bikernieci un ārsta palīgu, skolas medmāsu Mariju Vaivodi, lai iepazītu karjeras iespējas medicīnas nozarē.

Skolēnu atsauksmes:

 “Šo profesijas pārstāvju piedāvātās aktivitātes bija ļoti vērtīgas ar to, ka bērni saprata cik ļoti jācenšas lai kļūtu par mediķi.” /Sindija, 7. klase/

“Pasākums lika saprast, ka vajag rūpēties par savu veselību.” /Marta, 7. klase/

“Pirmdien es un mani klasesbiedri tikāmies ar dažām ārstēm. Ergoterapeite mūs iemācīja kā jāvingro un ka jāvingro daudz. Medmāsa mums parādīja kā rīkoties ar dažām ierīcēm, Acu ārste teica, ka nedrīkst skatīties ilgi telefonā.”/ Samanta, 3. klase/

“Man patika medmāsa. Mums medmāsa Marija parādīja  spiediena mērāmo aparātu, klausuli, aparātu ar kuru mēra cukura daudzumu asinīs. Viņa pastāstīja cik gadus jāmācās, kādās skolās jāmācās, ko viņa dara.  Mani ieinteresēja medmāsas profesija.” /Sintija, 4. klase/.

Paldies Dainai, Lienei un Marijai par atsaucību, izzinošo stāstījumu un iespēju darboties praktiski. Paldies visiem par dalību pasākumā.

Sanita Dubovska