Karjeras izglītības pasākums

3. oktobrī 5., 63.oktobris karjeras pasakums. un 8.klases skolēni apmeklēja Lazdonas piensaimnieku, lai iepazītos ar karjeras iespējām piena pārstrādes rūpniecībā un iepazītos ar uzņēmējdarbības jēdzienu.
Skolēni klātienē iepazinās ar piena pārstādes uzņēmumu, noklausījās stāstījumu par darbinieku ikdienu, galvenajiem darba pienākumiem, nepieciešamo izglītību, prasmēm.
Vairākiem skolēniem pārsteigums bija daudzveidīgais piena produkcijas klāsts, kurus ražo uzņēmums. Darba vide, produkcija skolēnus rosināja uzdot jautājumus par darba iespējām uzņēmumā.
Pēc izzinošās ekskursijas skolēniem bija iespēja nodegustēt uzņēmuma produkciju!

Pasākums notika projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *