Dzejas dienas kopā ar Annu Rancāni un Džeinu Gavari

Septembris ir netikai dzelteno lapu, bet arī Dzejas dienu mēnesis. A19. septembris dZEJAS DIENASrī Rožupes pamatskolā jau vairākas dienas skan dzeja, tiek zīmētas ilustrācijas, veidoti ziedu taureņi, mācāmies Latgales himnu “Skaidro volūta”, jo gatavojamies sagaidīt Latgales dzejnieci Annu Rancāni. Pienāk 19. septembris, ilgi gaidītie ciemiņi ir klāt. Dzejniece, publiciste, Latgales dvēseles atklājēja Anna Rancāne lasa dzeju, stāsta par savu dzīvi, atbild uz skolēnu jautājumiem un rosina arī mūs rakstīt. Skolā viesojas arī dziesminiece Džeina Gavare, viņa rosina visus kopā darboties un dziedāt. Saulainais Dzejas dienu laiks ir noslēdzies, bet turpināsim arī ikdienā iedvesmoties no dzejas pasaules!

Latviešu valodas un literatūras skolotāja  Anna Ģēģere

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *