Ziedu un taureņu dejas Ģimenes dienas koncertā

10. ĢimenesLaikā, kad ziedu sveces ver kastaņas, ar savu smaržu apbur ceriņi un dzeguze katram kūko savu laimi, Rožupes pamatskolas kolektīvs vecākus un vecvecākus mīļi aicināja uz Ģimenes dienas koncertu. Aizvadītajā mācību gadā apgūtās dejas un dziesmas iepriecināja ikvienu. Šī bija diena, kad skolas bērni īpašu paldies un mīļu buču dāvāja savām māmiņām un vecmāmiņām. Visus iepriecināja klašu kolektīvu sagatavotie muzikālie iestudējumi.

Ar SIA “Zelta zeme” sagādāto finansiālo atbalstu paldies tika teikts skolēniem  kuri ieguvuši labus rezultātus mācību priekšmetu olimpiādēs un konkursos.  Šogad skolas pateicības  saņēma Artas Pudāne, Ralfs Vutnāns, Paula Lisicka, Staņislavs Kusiņš, Sintija Gutāne, Zane Justīne Jasinska un Anna Griga.  Skolas pateicības saņēma arī šo bērnu vecāki.

No sirds sakām paldies ģimenēm, kuras rada laiku, lai būtu kopā ar mums Ģimenes  svētkos!

Par pasākuma sagatavošanu īpašs paldies pirmsskolas skolotājai I.Ancānei, skolotājām L. Bernānei, I.Isajevai, I.Kūkusiliņai. Par sarūpēto cienastu sakām paldies skolas virtuves saimniecēm.

direktore S.Dubovska

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *