Skolēnu skatuves runas konkurss

Šī gada 6. martā Līvānos notika Skolēnu skatuves runas konkursa 1.kārta, kuru organizēja Līvānu Bērnu un jauniešu centrs sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru. Pasākumā piedalījās 34 skatuves runas runātājs.

Konkursa mērķis – izkopt skolēnos nacionālo identitāti, veicināt viņu emocionālo un radošo pašizpausmi, izmantojot vārda mākslas spēku; attīstīt un pilnveidot bērnu un jauniešu skatuves runas kultūru un aktiermeistarību; profesionāli novērtēt dalībnieku skatuves runas iemaņas; attīstīt koncentrēšanās spējas, emocionalitāti veidot iztēli un prasmi noturēt auditorijas interesi; sekmēt bērnu un jauniešu interesi par latviešu un pasaules literatūras mantojumu un devumu latviešu nacionālās kultūras veidošanā. Skolēnu skatuves runas konkursa darbu izvēle tematiski bija jāsaista ar skolēnu pašidentitāti, nacionālās un valstiskās identitātes stiprināšanu.

No mūsu skolas uz konkursu devās 4. klases izglītojamie Paula Lisicka, Aleksejs Romanovs un 5. klases izglītojamā Elīna Ķēniņa.

No konkursa Paula un Aleksejs atgriezās ar iegūtu II pakāpes diplomu. Elīna ieguva I pakāpes diplomu. Apsveicam!

Skolotāja Inga Kūkusiliņa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *