„Bērnu un jauniešu žūrijas – 2018” noslēguma pasākums

Grāmatu lasīšana veicina bērnu attīstību, paplašina viņu redzesloku. Bērni, kuri jau no bērnības lasa literatūru, biežāk apmeklē kultūras pasākumus, sporta aktivitātes, viņus iedvesmo un aizkustina izlasītās grāmatas saturs.

Tā 20. februārī mūsu skolas čaklākie lasītāji tika aicināti uz Līvānu novada Kultūras centru, kur notika „Bērnu un jauniešu žūrijas – 2018” noslēguma pasākums.

Nu jau piekto gadu, Bērnu žūrijas noslēguma pasākuma laikā notiek lasīšanas ekspertu sacensības par Ceļojošās Pūces balvu.

 Pasākuma gaitā bērni veica dažādus radošus uzdevumus:

  • risināja krustvārdu mīklu;
  • salika grāmatu loto;
  • meklēja pazudušos burtus autoru vārdos un veica citus uzdevumus par izlasītajām grāmatām.

 Bibliotēku komandām bija jāsagatavo arī priekšnesums. Bijām sagatavojuši teatralizētu uzvedumu ,,Svešā valoda”. Uzvedumā tika atspoguļota mūsdienu jaunatne, kura nevar saprasties ar vecmāmiņu, jo katra no viņām runā savā valodā. Meitenes lieto vārdus, kuri aizgūti no citu tautu valodām un jaunvārdus, vecmāmiņa – vecvārdus.

Īpašs paldies jāsaka Zanei Justīnei Jasinskai, Elīnai Ķēniņai un Jūlijai Lukjanovai par aizraujošo un interesanto tēlojumu. Paldies pārējiem komandas dalībniekiem, kuri papildināja uzvedumu ar skanīgu dziesmu.

Skolotāja Inga Kūkusiliņa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *