Dabaszinātņu nedēļā paveiktais

No 21.-25. janvārim dabaszinatnu nedeaskolā norisinājās dabaszinātņu nedēļa, kuras ietvaros sākumskolas skolēni ieskatījās eksperimentu aizraujošajā pasaulē, jo tieši darīšana un izmēģināšana rada izpratni un zināšanas par dabaszinatnu nedelaattiecīgo tematu. Skolēni mācījās sadarboties, izvirzīt hipotēzi, izdarīt secinājumus. Ar interesi darbojās “Svēršanas un mērīšanas darbnīcā”, kā arī ”Termometru darbnīcā”.

Savukārt 5.-9.klašu skolēni gatavoja “Spirta dzinēju mašīnas” un pārbaudīja savu erudīciju matemātikas konkursā. Pirmos pildīja iesildīšanās uzdevumus atmiņas trenēšanai, risināja dažādas grūtības atjautības uzdevumus. Vislielāko uzmanību un jautrību izpelnījās spēle “Pārvieto piramīdu”, kurā bez loģiskās domāšanas bija jāpielieto roku veiklība.

Erudītākie matemātiķi: Artūrs Balabko, Inguss Samuilovs, Katrīna Biķerniece, Jānis Ķeveris,  Kristīne Vindule

“Spirta dzinēju mašīnu” izgatavošanā visaktīvāk darbojās 6.klase.

skolotāja L. Afanasjeva

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *