1991. gada janvāra barikāžu laiku atceroties

Rožupes pamatskolas skolēni un skolotāji 18. janvārī skolas pagalmā  pulcējās uz 1991. gada janvāra barikāžu notikumu atceres pasākumu. Ugunskurs, atmiņas, karsta tēja, ābolmaizītes   un  skolēnu kopības sajūta pavadīja atmiņu pasākumu.DSC_0101

Atmiņās par Trešās atmodas laika notikumiem Rožupes pagastā, dalību Baltijas ceļā  un Barikāžu laika pārdzīvojumiem  dalījās tautfrontietis, Rožupes pagasta iedzīvotājs Viktors Kūka. Tautas vienotība, cilvēku dzīvā ķēde, Latvijas valstiskuma atgūšana, šīs bija tikai dažas no Viktora Kūkas atmiņu stāstījuma atziņām. Emocionāls brīdis bija pasākuma dalībnieku sadošanās rokās, izjūtot barikāžu laika  notikumu dalībnieku kopības sajūtu.

7. klases skolēni sniedza ieskatu par to, kā tika veidotas barikādes, kur tās tika veidotas un kāpēc cilvēki devās uz Rīgu, lai to sargātu.

Kopīgi vienojās tautas lūgšanā “Dievs svētī Latviju” un dziesmā “Div dūjiņas gaisā skrēja”.

Paldies Barikāžu laika dalībniekam Viktoram Kūkam par atmiņu stāstījumu, skolotājai Ingai Kūkusiliņai par muzikālo pavadījumu, skolotājai Līgai Bernānei par pasākuma scenārija sagatavošanu. Paldies visiem par līdzdalību, Latvijas vēsturē tik nozīmīgā notikuma, atceres pasākumā!

Direktore Sanita Dubovska

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *