Džimbas drošības programma

Pirmsskolas grupā  “Zīļuks” četru mēnešu garumā tika apgūta Džimbas drošības programma.

Džimbas drošības programma rotaļīgā veidā mudināja bērnus domāt par drošību attiecībās ar citiem cilvēkiem. Tāpat Džimbas programma sniedza atbalstu pieaugušajiem, lai bērniem saprotamā un nebiedējošā veidā šo tēmu izrunātu ikdienas saskarsmē.

Izmantojot interaktīvu metodiku, darbojāmies kopā ar bērniem deviņās nodarbībās, lai veicinātu bērnu zināšanas un prasmes atpazīt dažādas potenciāli nedrošas situācijas, pārrunātu, kā šādās situācijās varētu rīkoties un pie kā vērsties pēc palīdzības. Par katru nodarbību vecāki saņēma vēstulīti ar nodarbības kopsavilkumu un jautājumiem. Tos būtu lietderīgi ar savu bērnu pārrunāt ikdienas dzīvē, lai nostiprinātu informāciju, ko bērns apguvis pirmsskolā. Kopā mēs varam veidot bērniem drošu un draudzīgu sabiedrību, kurā bērni aug, nebaidoties un nepiedzīvojot jebkāda veida pazemojumu vai pāridarījumu! Zinošs bērns – pasargāts bērns!

                                                        Pirmsskolas grupas “Zīļuks” audzinātāja I. Ancāne

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *