Drošības diena

20. septembrī skolas 3. un 4. klases izglītojamie devās uz Līvānu 2. vidusskolu, lai piedalītos AS ,,Sadales tīkls” organizētajā projektā ,,Viena diena drošībai”.

Pateicoties Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam, Valsts policijai, Ceļu satiksmes drošības direkcijai, Latvijas Interneta asociācijas Drošāka interneta centram, Patērētāju tiesību aizsardzības centram, Latvijas Bankai, kā arī uzņēmumiem VAS ,,Latvijas dzelzceļš”, SIA ,,Zaļā josta” un AS ,,Gaso”, bērni viegli saprotamā veidā praktiski iepazinās ar dažādu dzīves situāciju būtiskākajiem drošības jautājumiem.

Bērniem bija dota unikāla iespēja tuvumā aplūkot pasākumā pārstāvēto organizāciju operatīvo dienestu transportu – Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta mediķu automašīnu, ugunsdzēsēju glābēju automašīnu, policijas automašīnu u.c., gan arī spēlēt dažādas izglītojošas drošības spēles, pildīt testus, skatīties izglītojošas filmas un piedalīties dažāDrosibas dienadās citās aktivitātēs

Pasākuma laikā izglītojamie pilnveidoja savas zināšanas drošības nosacījumiem sliežu ceļu tuvumā, mācījās kļūt par atbildīgiem ceļu satiksmes dalībniekiem, nostiprināja prasmes par palīdzības izsaukšanu nelaimes gadījumā un pirmās palīdzības sniegšanu, kamēr mediķi vēl atrodas ceļā uz negadījuma vietu.

Bērni uzzināja vairāk par ugunsdrošību un pareizu rīcību dažādās ārkārtas situācijās, apguva gāzes un elektrodrošības jautājumus, mācījās, kā atpazīt eiro banknotes un monētas, droši rīkoties ar naudu un to uzglabāt, kā arī pārbaudīja savas zināšanas par drošību internetā.

Pasākuma dalībnieki apmeklēja īpašu bīstamo atkritumu tematikai veltītu kontrolpunktu, kur SIA ,,Zaļā josta” eksperti informēja par sadzīves bīstamajiem atkritumiem, to marķējumiem, kā arī par pareizu rīcību ar tādiem bīstamajiem atkritumiem kā zāļu atlikumi, dzīvsudraba termometri, kā arī elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi, izlietotās baterijas un akumulatori, dienas gaismas lampas u.tml.

Pēc visu kontrolpunktu veiksmīgas apmeklēšanas, izglītojamie tikai aicināti uz ,,Pasaku nama” koncertu ,,Ar drošu sirdi mājās” Līvānu novada Kultūras centrā, kur varēja izbaudīt ne tikai skanīgas un jautras dziesmas, bet arī līdzdarboties.

3., 4. klašu izglītojamie un klašu audzinātājas saka lielu paldies pasākuma organizētājiem, jo drošības jautājumos mēs esam kļuvuši daudz zinošāki.

4.klases audzinātāja  Inga Kūkusiliņa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *