“Mazo pūcēnu skoliņa”

25.septembrī Rožupes bibliotēkā norisinājās nodarbību cikls “Mazo pūcēnu skoliņa”. Pasākums tika organizēts bērnu lasīšanas veicināšanas programmas “Grāmatu starts” ietvaros. Arī Rožupes pamatskolas pipucermsskolas izglītības grupa saņēma uzaicinājumu tajā piedalīties.

Bērni ar lielu sajūsmu devās uz pirmo nodarbību. Bibliotēkas vadītāja iepazīstināja bērnus ar bibliotēkā esošajām grāmatām. Tika rādītas gan lielas, gan mazas grāmatiņas. Vislielāko prieku, protams, radīja bērnu grāmatu aplūkošana. Katram tika dots uzdevums izvēlēties sev tīkamāko un tad aplūkojot tikai grāmatiņas vāku, bērniem vajadzēja pastāstīt par ko tad šī grāmatiņa būs. Tika veikti arī citi interesanti uzdevumi – puzles likšana un pūču krāsošana.

Sakām lielu paldies Rožupes bibliotēkai par gūto iespēju piedalīties! Uz tikšanos nākamajā nodarbībā!

Pirmsskolas grupiņas “Zīļuks”  audzinātāja K.Bardauska

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *