Esi atbildīgs un drošs vasarā!

   Š.g.30. maijā Rožupes pamatskolā notika Drošības diena. Diena bija veltīta izglītojamajiem, lai viņi varētu droši, atbildīgi un priecīgi iesoļot vasaras brīvlaikā! Mācību darbs tika sadalīts četrās Drošības stacijās, kurās ar interaktīviem materiāliem (video) tika atgādināts kā jāuzvedas uz autoceļiem, pie ūdens(peldēšanās), ugunsdrošība, un kā izsargāties no indīgiem augiem, kukaiņiem vasaras periodā, kad bērni atrodas mājās. Viss redzētais un dzirdētais tika nostiprināts ar testu un krustvārdu mīklu palīdzību.

  Skolēni bija aktīvi un zinoši, ar interesi skatījās video materiālus par drošības tēmām, ieklausījās skolotāju sagatavotajos stāstījumos. Nostiprināja, atcerējās un papildināja savas zināšanas.

  Liels bija pārsteigums un izbīlis, kad skolā, nodarbību laikā ieskanējās ugunsdrošības trauksme, un skolēniem atstājot klašu telpas, gaiteņus bija piepildījis dūmu mākonis. Ugunsgrēks!

  Evakuācija no skolas telpām notika ātri. Izrādījās, ka tā ir mācību trauksme, kuras laikā skolotāji, skolēni un skolas darbinieki mācījās, kā reaģēt un rīkoties šādos gadījumos.

  Cerams, ka Drošības dienas aktivitātes audzēkņiem noderēs vasaras laikā!

I.Lāce

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *