Barikāžu aizstāvju atceres pasākums

Ar kopības izjūtu, piektdien 19. janvārī, vēstures skolotāja Sanita Dubovska pulcēja ap ugunskuru 1. – 9. klašu skolēnus, lai pieminētu 1991. gada BariDSC_0824kāžu laiku.

Ugunskura siltumā dziedājām patriotiskās dziesmas, klausījāmies Aijas Usānes stāstījumu par tajā laikā piedzīvoto un izjusto. Savukārt 9. klases skolniece Aija Vaivode skolasbiedrus iepazīstināja ar rožupiešu atmiņu stāstiem.  Spītējot salam, vienojāmies kopīgā sporta aktivitātē- no dotiem burtiem bija jāizveido patriotiski teicieni: Tautas vienotība, ugunskuru laiks, patriotisma gars, Latvijas brīvība.

DSC_0876Paldies visiem par vienotību un kopā būšanu.Par skanīgajām dziesmām paldies skolotājai Ingai Kūkusiliņai, par sportisko garu skolotājai Ivetai Isajevai.

Skolotāja Līga Bernāne

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *