5. klašu iesvētības

20.oktobris20.oktobrī skolā notika pasākums – 5. klases skolēnu uzņemšana pamatskolēnu saimē. Pasākuma organizēšanu un vadīšanu bija uzņēmusies 7. klase. Skolēniem skolā bija jāierodas sava mīļākā  pasaku varoņa tērpā. Katrā mācību stundā bija jāveic kāds uzdevums. Informātikas stundā skolēni veidoja ielūgumu uz klases vakaru. Sporta stundā 7. klases zēni bija sagatavojuši stafetes, kurās piedalījās 5. klases skolēni. Mājturības un tehnoloģiju  stundā  5. klases meitenes gatavoja cienastu klases vakaram. Dabaszinību stundā skolēni atpazina dažādu koku lapas.  Literatūras stundā bija jāatpazīst grāmatas  pēc attēliem.  Iesvētīšanas pasākuma beigās skolēni izgaršoja un atpazina dažādas garšvielas un parakstīja zvērestu. Pēc pārbaudījumiem katrs piektklasnieks saņēma nozīmīti ar skolas logo un savu vārdu. Turpinājās klases vakars. Pasākums bija izdevies!

Sindija Batarāga un Daniela  Lisicka

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *