Karjeras izglītība

     29.novembrī Jaunsilavas, Rožupes un Jersikas pamatskolu sākumskolas skolēni iepazinās ar profesijām, kuras ir iesaistītas animācijas filmu tapšanā. Bērni uzzināja, ko dara režisors, scenārists, mākslinieks, skaņu režisors. Kādas zināšanas, prasmes un iemaņas jāapgūst, lai strādātu pie animācijas filmiņas izveides. Bērni saprata to, cik svarīga mākslinieka darbā ir pacietība, jo darbs pie vienas lelles aizņem vairākas dienas. Cik ilgu laiku a29. novembrimizņem vienas filmiņas izveidošana, kā panākt to, ka filmiņu varoņi kustas, mainās to emocijas? Uz šiem un citiem jautājumiem bērni guva atbildes.

   Bērniem bija iespēja uzdot jautājumus animācijas filmu režisoram Mārim Brinkmanim. Pasākuma gaitā bērni noskatījās animācijas filmiņas, kuru varoņus varēja aplūkot klātienē.

     Bērnu atsauksmes: “Man ļoti patika kā taisa lelles. Es domāju, ka par režisoru būt ir grūti, jo ir daudz jāprot un ir daudz darba.” “Es uzzināju, ka vienas filmiņas izveidošanai ir vajadzīgs viens gads.”

Pasākums notika projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *