Lāčplēša diena

Par godu Lāčplēša dienai  8. novembrī skolā notika ierindas skate. Skate ir viena no mūsu skolas tradīcijām.  Brašā  solī, patriotiskā dziesmā  8. novembrisvienojās visi klašu kolektīvi. Dalībnieku soļošanas prasmi,  sasauksmes  un  dziesmas izpildījumu, vizuālo noformējumu un ierindas mācības elementu  izpildi vērtēja žūrija, kuras sastāvā bija Rožupes pagasta pārvaldes vadītājs Andris Neicenieks, matemātikas skolotāja Marija Šūpulniece un bibliotekāre Maija Jasinska.  Sākumskolas grupā I vietu ieguva 4. klases kolektīvs un pamatskolas grupā 6. klases kolektīvs. Šie klašu kolektīvi skolu pārstāvēja Līvānu Bērnu un jauniešu centra rīkotajā Lāčplēša dienas pasākumā 11. novembrī. Veiksmīgi piedalījās konkursā un pēcpusdienā lāpu gājienā. Paldies skolotājiem, kuri līdzdarbojās pasākuma sagatavošanā, īpaši skolotājai Ivetai Isajevai par tradīcijas turpināšanu.  Paldies skolas bērniem un viņu vecākiem par svētku tērpiem un patriotisko noskaņu.

Vēstures skolotāja Sanita Dubovska

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *