Dzejas pasaulē

Dažādi ar dzeju saistīti pasākumi visā Latvijā notiek visu septembra mēnesi. Arī mūsu skolā, turpinot ikgadējo tradīciju, 27.septembrī Raiņa un Aspazijas zīmē tika svinētas Dzejas dienas. Šogad Dzejas dienu tēma bija ziedi, ziedu pasaule. Aspazija mīlēja ziedus, viņas dzejā var sastapt daudz dažādu ziedu – sākot ar visvienkāršākajām lauku puķēm, beidzot ar rozēm.

Arī skolas skolēni pasākuma laikā bija sagatavojuši dažādus priekšnesumus – 5.-7. klašu komanda centās iejusties ziedu pasaulē, izdejojot un izdziedot savu mīļāko ziedu – rozi. 3. klase iejutās ,,ūsainās puķes” lomā, skolas ansamblis un mazais Emīls visiem veltīja dziesmu par gladiolām un puķu iemītnieci -bizbizmārīti. Skolēni lasīja savus pašsacerētos dzejoļus par savām mīļākajām puķēm – gan par rozēm, saulespuķēm, gan par rudzupuķēm, sniegpulkstenīšiem un tulpēm.

Dzejas dienu pasākums noslēdzās emocionālā gaisotnē. Tikāmies ar Līvānu katoļu draudzes ērģelnieci un labdarības pasākumu rīkotāju Ritu Semeiko. Klausoties Ritas dzeju no viņas dzejoļu krājuma ,,Sekvences” un dvēseliski skaistās dziesmas, katrs varēja pārdomāt par vērtīgo un nozīmīgo dzīvē.

Latviešu valodas un literatūras skolotāja D.Vilcāne

dzeja1 dzeja2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *