“Meža ekspedīcija”

14.septembrī 6., 7. un 8. klases skolēni kopā ar skolotājām Silviju Puntūzi un Ivetu Isajevu devās uz Kalupi, lai piedalītos Latvijas Valsts mežu rīkotajā “Meža ekspedīcijā”.  Desmit meža stacijās skolēni iepazina meža dzīvi. Kā izrādās – koks ir visur, pat aspirīnā, un nav nepieciešams lineāls, lai izmērītu koka augstumu. Topošie meža īpašnieki varēja izzināt jaunaudžu kopšanas un retināšanas  noslēpumus. Erudītākie skolēni varēja sevi pierādīt, atpazīstot koku sugas. Matemātiķi sevi apliecināja, nosakot koku skaitu vienā hektārā. Zēniem īpaši pa prātam bija koksnes tilta būvniecība. Romantiķi baudīja skaņu daudzveidību mežā. Visiem pa prātam bija noslēguma pikniks kopā ar Cūkmenu.

Koka praktisku pielietošanu skolēni iepazina ciemojoties pie amata meistara Vara Vilcāna Vabolē.  Kā pagatavot loku, dekoratīvu sēni – šos un daudzus citus noslēpumus atklāja meistars. Īpaši patika praktiska darbošanās ar loku.

Ekspedīcijā gūtās zināšanas tika apkopotas pētījumā “Lietaskoks mums apkārt.”

Sanita Dubovska

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *