Jauno mācību gadu uzsākot

4. septembris skolā bija diena, kad atkārtojām Skolas iekšējās kārtības noteikumus, ceļu satiksmes un drošības noteikumus. Vienojāmies  par kopējiem noteikumiem skolas dzīvē, izvirzījām vērtības, kurām ik dienas skolas darba aktivitātēs būtu pievēršama lielāka vērība.

Ceļu satiksmes noteikumus atkārtojām kopā ar Rožupes pagasta inspektoru Romānu Krivenkinu un Nepilngadīgo lietu inspektori Sarmīti Ševčuku. Ar ko jābūt aprīkotam velosipēdam, kā var iegūt velosipēdista tiesības, kas jāievēro ceļu satiksmē,- šie un citi jautājumi tika pārrunāti kopā ar skolēniem.

Klašu audzinātāji skolēnus mudināja domāt un rast atbildi uz jautājumu: “Kas ir vērtības?” Klašu kolektīvi vienojās par vērtībām, kuras būtu jāievēro klases, skolas dzīvē un sabiedrībā. Kopīgi darbojoties tika izvirzītas šādas skolas vērtības: atbildība, draudzība, tieksme pēc zināšanām, pieklājība, spēja sadarboties.

Kopīgi lasījām, analizējām Skolas iekšējās kārtības noteikumus. Atzīmējām būtiskāko, kam īpaši būtu pievēršama uzmanība. Atkārtojām e- klases lietošanas noteikumus, mācību sasniegumu vērtēšanas noteikumus.

Lai skolas ikdienu veidotu saistošu skolēniem, ievēlējam Izglītojamo pašpārvaldi, par kuras vadītāju šajā gadā tika ievēlēta Aija Vaivode. Pārrunājām skolas stiprās puses un nepieciešamos uzlabojumus.

Lai mācīties prieks, lasītprieks, dejotprieks, dziedātprieks un kopā būt prieks jaunajā mācību gadā!

Direktora p.i. S.Dubovska

4.septembris

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *