IZGLĪTOJAMO SASNIEGUMI MĀCĪBU  PRIEKŠMETU OLIMPIĀDĒS   

2016./2017.M.G.

VALSTĪ

 

N.p.k. Mācību priekšmets Dalībnieki Pedagogs Rezultāti
1. Matemātikas konkurss “Tik vai Cik..” 4. klasēm Raivo Usāns Ina Lāce Atzinība

 

NOVADĀ

 

N.p.k. Mācību priekšmets Dalībnieki Pedagogs Rezultāti
1. Vēsture Andis Ancāns (9.kl.) Sanita Dubovska III vieta
2. Matemātika Zane Justīne Jasinska (5.kl.) Marija Šūpulniece I vieta
3. Vizuālā māksla Katrīna Biķerniece (5. kl.) Līga Bernāne II vieta
4.

 

Vizuālā māksla Sintija Gutāne (3. kl.) Līga Bernāne II vieta
5.

 

Vizuālā māksla Raivo Usāns (4.kl.) Līga Bernāne I vieta
6. Vizuālā māksla Glorija Jēkabsone (3. kl.) Līga Bernāne atzinība
7. Vizuālā māksla Gunta Diāna Bukovska (6.kl.) Līga Bernāne III vieta
8. Sākumskolas kombinētā satura olimpiāde Raivo Usāns (4.kl.) Ina Lāce III vieta
9. Sākumskolas kombinētā satura olimpiāde Paula Lisicka (2.kl.) Inga Kūkusiliņa III vieta

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *