Karjeras izglītības pasākums

2017.gada 15. maijā Rožupes pamatskolā un Līvānu 2. vidusskolā notika karjeras atbalsta pasākums, nodarbība “Mana vērtība darba tirgū”, pulcējot klausītājus, vecākus un skolēnus, no Līvānu novada skolām. Pasākumu vadīja lektors, speciālists karjeras jautājumos Mārtiņš Geida. Klausītājiem bija iespēja iegūt vērtīgu informāciju par karjeras vadības prasmju attīstību un uzzināt, kā ar dažādām vienkāršām metodēm ir iespējams sevi labāk prezentēt darba intervijās, konkurēt darba tirgū. Nodarbības laikā bija iespēja rast atbildes uz svarīgiem jautājumiem saistībā ar karjeras veidošanu – Vai algas lielums ir rakstīts uz “pieres”? Vai ārējais izskats, stāja, apģērbs uz to varētu norādīt? Kādi ir tiešie un netiešie mērķi mācību procesā un to saistība ar vajadzīgajām prasmēm, iemaņām darba tirgū? Vecāki guva iedvesmu un idejas savu bērnu karjeras prasmju attīstības atbalstam. Klausītāji labprāt iesaistījās diskusijās ar lektoru, uzdeva interesējošus jautājumus.

Dažas no dalībnieku atsauksmēm: “Daudz noderīgu atziņu dzīvei”, “Dažās bildītēs atpazinu sevi, ir par ko padomāt,” “Vērtīga lekcija, lielisks lektors”, “Viss bija ļoti labi”, “Bija lietas ko jau zināju, bet tagad atkārtoju”, “Viss patika, sapratu pie kā jāpiestrādā

Pasākums notika un tika finansēts projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

DSC01720DSC01711

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *