Turpinām Erasmus+ projekta “Sabiedriski, sociāli, pilsoniski aktīvs jaunietis – demokrātijas balsts” ieviešanas aktivitātes

23_aprilis_123.aprīlī Rožupes pamatskolas jaunieši līdzdarbojās Erasmus+ projekta “Sabiedriski, sociāli un pilsoniski aktīvs jaunietis- demokrātijas balsts” aktivitātē, lai projekta ieviešanas gaitā iegūtos datus un secinājumus par problēmjautājumiem Līvānu novada lauku teritorijās, apgūtās  prasmes un zināšanas par pilsonisko līdzdalību atklātu radošos darbos. Projekta darba grupa iepazīstināja ar google vidē veiktās  aptaujas, par problēmjautājumiem Līvānu novada lauku pagastos, rezultātiem. Kopumā tika saņemta 92 jauniešu atbildes.

Jaunieši grupu darba aktivitātēs diskutēja par iedvesmojoša, sabiedriski, sociāli un pilsoniski aktīva jaunieša portretu, kā arī plānoja projektus, kuru mērķis, uzlabot jauniešu dzīvi laukos, domājot arī par23_aprilis_2 jauniešiem ar kustību traucējumiem. Diskutēja par to, kādas īpašības raksturo jaunieti – līderi, kā izpaužas līderība un spēja vadīt. Pārrunāja atbildes uz jautājumiem par to, kā es daru pasauli labāku, kā es varu veicināt pārmaiņas ilgtermiņā, kad izjūtu drosmi rīkoties, kādām grupām un kopienām jūtos piederīgs, kas man dod pārliecību, kā es varu pelnīt naudu un sniegt labumu sabiedrībai?

Kopā darbojoties, diskutējot, izspēlējot lomu spēles jaunieši ir apguvuši pilsoniskās līdzdalības jēdzienu, izpratni par tās nozīmi vietējās kopienas dzīvē. Aktivitāšu gaitā tika izstrādātas četru projektu realizēšanas kartes.  Projektu mērķis ir risināt atkarības problēmas jauniešu vidū, nodrošināt sportisku aktivitāšu pieejamību jauniešiem ar kustību traucējumiem, sadarbībā ar kultūras namu īstenot jauniešu izaugsmes programmu un ierīkot saturīgu brīvā laika pavadīšanas vietu.

No jauniešu atsauksmēm:
“Saprotu, kā rakstīt projektu. Tas man noderēs. Mācījos sadarboties, vairāk runāt un izteikt savas domas.”
“Jānovērtē pieredze, kuru iegūstam darot brīvprātīgo darbu. Gribētu aktīvāk iesaistīties brīvprātīgajā darbā.”
“Varu uzrakstīt savu ierosinājumu pagasta pārvaldei, saprotu, kas ir sabiedriski aktīvs jaunietis.”
“Man patika veidot grupā iedvesmojoša, sabiedriski, sociāli un politiski aktīva jaunieša portretu.”

Projekta “Sabiedriski, sociāli un pilsoniski
aktīvs jaunietis- demokrātijas balsts”
2023-1-LV02-KA154-YOU-000139527
darba grupa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *