Publiskās runas meistarklase

Tveršana

Balti sniegotā 7. februāra rītā Jaunatnes līdzdalības Erasmus+ projekta
“Sabiedriski, sociāli un pilsoniski aktīvs jaunietis – demokrātijas balsts” ietvaros 12
Rožupes pamatskolas skolēni devās uz Daugavpils teātri, kur aktrises Kristīnes
Veinšteinas vadībā apguva publikās runas pamatelementus.

Pozitīvā un savstarpēji darbīgā gaisotnē tika izspēlētas sadarbības etīdes, lomu
spēles, apgūti stresa mazināšanas paņēmieni, izmēģināta prasme runāt publikas
priekšā. Ar praktis7aako uzdevumu palīdzību iepazinām viens otru tuvāk, sapratām, ka
uzstāties auditorijas priekšā nemaz nav tik sarežģīti. Meistarklases dalībnieki labprāt
uzstātos skolas pasākumos, publikas priekšā runātu par jautājumiem, kuri interesē,
uzstātos tikai tad, kad ir sagatavojušies, aizstāvētu cilvēku intereses. Publiskās runas
meistarklase iemācīja būt drošākiem publikas priekšā.
Atziņas, ko meistarklases dalībnieki ieguva: “Uzstāšanās ir grūta, bet to var
pārvarēt. Galvenais ir stāvēt skaisti, smaidīt, piedomāt par roku kustībām. Ir jājūtas
droši. Visbiežāk cilvēki no publiskas uzstāšanās baidās no tā, ko par viņu padomās
citi”.

Padomi, kurus iemācījāmies un, iespējams, kādreiz izmantosim uzstājoties
publikas priekšā: ir jāsagatavojas, jāatceras, ka nozīmīgas ir roku kustības, jābūt
pārliecinātam, jāiztaisno mugura. Ir jāzina, kā mazināt uztraukumu, kurš ir ikvienam
cilvēkam pirms publiskas uzstāšanās. Uz skatuves ir jāmāk sevi pasniegt.
Meistarklases aizraujošās aktivitātes – stāstu stāstīšana, dzejoļa sacerēšana un
lasīšana, uzdevumi, kuri mācīja prasmi sarunāties klusumā, debates un daudzas citas,
veicinās mūsu prasmi savu viedokli paust argumentēti un pārliecinoši.

Paldies nodarbības vadītājai Kristīnei Veinšteinai.

Projekta “Sabiedriski, sociāli un pilsoniski aktīvs jaunietis – demokrātijas balsts”
2023-1-LV02-KA154-YOU-000139527
darba grupa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *