Rožupes pamatskolas jaunieši turpina Erasmus+ Jaunatnes līdzdalības projekta “Sabiedriski, sociāli, pilsoniski aktīvs jaunietis- demokrātijas balsts” aktivitātes

5. decembrī Rožupes pamatskolā pagasta jaunieši pulcējās uz pasākumu, lai izvērtētu to,
kādas iespējas jauniešiem piedāvā pašvaldība, ko jaunieši varētu uzlabot savā pagastā, lai
visi iedzīvotāji justos labi, droši, piederīgi savam pagastam, būtu iespējas lietderīgide
pavadīt brīvo laiku.
Diskusijas “Problēmjautājumi un to iespējamie risinājumi manā pagastā” vadīšanu
uzņēmās Rožupes pamatskolas skolniece Jūlija Lukjanova. Visi diskusijas dalībnieki
iepazinās ar aptaujas rezultātiem, kuru novembra mēnesī interaktīvā formātā organizēja
projekta darba grupa. Aptaujā Rožupes un Sutru pagasta jaunieši pauda savu viedokli par
līdzdalības iespējām pagasta dzīvē un nepieciešamajiem uzlabojumiem.
Diskusijā piedalījās arī jaunieši ar kustību traucējumiem, kuru mājvieta ir SAC
“Rožlejas”. Diskutējām par to, kādi cilvēkiem var būt šķēršļi, kas traucē pilnvērtīgi
iekļauties sabiedrības, skolas un vietējās kopienas dzīvē. Jaunieši grupās izspēlēja
dažādas situācijas, kurās kādi šķērsli (veselības problēmas, mācīšanās grūtības, sociālie,
ekonomiskie, ģeogrāfiskie šķēršļi) var traucēt iesaistīties dažādās aktivitātēs. Mācījāmies
kā un kur meklēt palīdzību šādās situācijās.
Jauniešiem bija iespēja izteikt savu vērtējumu par līdzdalības iespējām skolā un pagastā,
iesaistoties “Četru stūru diskusijā”, darboties grupu darbā “Es uzskatu, ka… mēs
uzskatām, ka…”
Diskusijas rezultātā apkopojām idejas, kuras varētu realizēt pagastos, vienojāmies par
stiprajām pusēm pagastos un turpmākajām iespējām. Diskusijā gūtās atziņas un idejas
attīstīsim tālāk. Ļoti ceram kādu no idejām realizēt dzīvē.
No diskusijas dalībnieku atsauksmēm: “Lieliski jaunieši, super idejas, iemācījos vairāk
runāt, jaunas idejas, nedaudz biju satraucies, laba komunikācija”. “Bija ļoti interesanti.
No sākuma bijām ļoti satraukti, pēc tam bija viss labi. Jutāmies ļoti labi. Pasākums bija
ļoti pozitīvs un informatīvs.”
Pasākuma atmosfēru darbīgu un draudzīgu palīdzēja veidot silta tēja un cepumi. Visi
dalībnieki saņēma īpašus blociņus un pildspalvas, lai pierakstītu darba gaitā radušās
idejas.

Sanita Dubovska

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *