Caurviju prasmes Rožupes pamatskolā

Rožupes pamatskola seko līdzi laikam un pārmaiņām, ko tas nes sev līdz’. Ikdienā visai bieži gandrīz ikviens ir dzirdējis par caurviju prasmēm, kuras pozicionē jaunais mācību saturs. Tomēr kas tās ir un kā tiek realizētas praksē? To noteikti zina Rožupes pamatskolas skolotāji un skolēni.

Aizvadītais mācību gads ir bijis ļoti darbīgs un piesātināts, mēģinot integrēt mācību un audzināšanas darbā visas sešas caurviju prasmes – kritisko domāšanu un problēmu risināšanu, jaunradi un uzņēmējspēju, pašvadītu mācīšanos, sadarbību, pilsonisko līdzdalību un digitālo pratību.

Problēmrisināšanu un kritisko domāšanu skolēni apgūst gandrīz katrā mācību stundā vai ikdienas situācijā skolā, tomēr aizvadītajā gadā  9. klases skolēniem bija iespēja šīs prasmes trenēt dodoties meža ekspedīcijā, iepazīstot ekosistēmu un arī veidus, kā to izprast un saglabāt. 8. klases skolēni piedalījās  izzinošā orientēšanās spēlē “Ģeo-inženieris”, kas norisinājās Jēkabpilī. Kritisko domāšanu pilnveidoja arī 7. klases skolēni, piedaloties konkursā “Profesionālis – veiksmīgu lidojumu”, analizējot SIA “AirBaltic” uzņēmumu.

Jaunradi un uzņēmējspējas skolēni varēja apgūt dažādos konkursos un aktivitātēs. Vecāko klašu izglītojamie septembrī iesaistījās starptautiskajā projektā “Baltu literatūras nedēļa”, bet 5. klase piedalījās “Ziemeļvalstu literatūras nedēļas” aktivitātēs. Oktobrī visas klases devās izzinošos pārgājienos pa Līvānu novadu, lai iepazītu vietējos uzņēmējus Karjeras nedēļas ietvaros, kura tika aizvadīta ar saukli “Uzņēmējspējas  – tavas superspējas!”. Aprobējām programmu “Esi uzņēmējs”, un skolēni ar saviem gardumiem vai darinājumiem piedalījās Ziemassvētku tirdziņā. Rožupes pamatskolas folkloras kopa “Rūžupeite” iesaistījās nemateriālā kultūras mantojuma apgūšanas un pārmantošanas programmas “Pulkā eimu, pulkā teku 2023” sarīkojumā. Pirmsskolas bērni piedalījās Līvānu novada izglītības iestāžu solistu konkursā – festivālā “Mazputniņš”, skolas vokālais ansamblis  – vokālās mūzikas konkursā “Balsis 2023”. Vairāki skolēni izmēģināja roku 21. Starptautiskajā bērnu mākslas izstādē-konkursā “LIDICE-2023”. Veiksmīgs starts arī Robertam Mūkam veltītajā jaunrades radošo darbu konkursā “Iztēle ir realitāte 2022”. Pirmās pakāpes  diplomus Skolēnu skatuves runas video konkursa valsts kārtā ieguva 4 skolēni.

Neizpalika arī prasme vadīt pašiem savu mācību procesu. Skolā no 1. līdz 5. klasei skolēni iesaistījās fakultatīva nodarbībās “Lasītprasme”, kur pilnveidoja prasmi lasīt, saprast un iegaumēt tekstu. 1. vietu Latviešu valodas aģentūras konkursā “Valoda dzīvo, ja tu tajā runā” ieguva Elīna Ķēniņa 1022 darbu konkurencē. Elīna ieguva 2. pakāpi un titulu Lielais stāstnieks Dienvidlatgales stāstnieku konkursā “Teci, teci valodiņa!”. Arī Līvānu novada Skaļās lasīšanas čempions šogad nāk no Rožupes pamatskolas – Rīgā mūsu novadu pārstāvēs Emīls Bikernieks. Pateicība par neatlaidību un centību mācību darbā Sintijai Gutānei, kura piedalījās latviešu valodas un literatūras, kā arī vēstures olimpiādē valsts līmenī.

Sadarbība – tā ir viena no skolas galvenajām vērtībām un tika realizēta dažādos līmeņos. To integrējām mācību darbā, īstenojot vienu no skolas prioritātēm – starpdisciplinaritāti jeb stundu veidošanu un realizēšanu sadarbojoties vairāku priekšmetu skolotājiem. Paldies par sadarbību un atbalstu SIA “Līvānu kūdras fabrika”, SIA “Čiekuriņi”, LPKS “Piena āres”, “Zemnieku saldējums”, MJIC “Kvartāls”, Rožupes pagasta bibliotēkai. Sadarbojāmies arī ar sociālās aprūpes centru “Rožlejas”, kur Ziemassvētkos skola sniedza labdarības koncertu un bērni gatavoja dāvaniņas.

Pilsonisko līdzdalību esam apguvuši realizējot projektu “Kontakts”, bet nākamajā mācību gadā plānojam īstenot Erasmus+ projektu “Sabiedriski, sociāli, pilsoniski aktīvs jaunietis – demokrātijas balsts”. Mācību gada garumā skolēni ir iesaistījušies valsts svētku dienu svinēšanā – 9. klase aktualizēja barikāžu laiku un 25. marta atceres dienu; visa skola iesaistījās 18. novembra svētku organizēšanā, bet 4. maiju jeb Baltā galdauta svētkus atzīmējām, uzvelkot mastā jauno Latgales karogu. Čakli iesaistījāmies arī Lielajā talkā, labiekārtojot skolas apkārtni. Daudzi skolēni aktīvi darbojās jaunsardzes kustībā.

Skolā mācījāmies darboties digitāli, veidojot pasākumu afišas, stundās izmantojot digitālās platformas un rīkus. Par to īpašs paldies Līvānu novada pašvaldībai, kura iesaistījās projektā Nr.8.1.2.0/22/I001 “Izglītības iestāžu digitalizācija 7.-9. klasei”, sarūpējot skolai jaunus datorus.

Paldies skolotājiem, tehniskajiem darbiniekiem, vecākiem, skolēniem un sadarbības partneriem!

Aicinām pievienoties Rožupes pamatskolas skolēnu saimei kādā no mācību programmām jaunajā mācību gadā un apgūt dzīvei nepieciešamās prasmes kopā.

Rasma Svikle-Popova,
Rožupes pamatskolas direktores vietniece

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *