Pārgājiens “Pa nacionālās pretestības kustības dalībnieku pēdām”

partizaniPatriotisms, pilsoniskās līdzdalības  aktivitātes, komunikācijas un atbildības prasmes,  izpratne par to, kā varam iesaistīties  vietējās kopienas dzīvē,   ir integrēta Rožupes pamatskolas ikdienas mācību un audzināšanas darbā. Šajā mācību gadā Izglītojamo pašpārvalde īsteno Valsts jaunatnes programmas ietvaros projektu “Iesaisties. Sadarbojies. Esi atbildīgs”. Viena no projekta aktivitātēm bija tematisks pārgājiens “Pa nacionālās pretošanās kustības dalībnieku pēdām” ar patriotisku dziesmu vakaru pie ugunskura.

 24.septembra rīts par spīti miglas vāliem  bija svinīgs un apņēmības pilns, dodoties izpētes pārgājienā. Pārgājiens sākās ar svinīgu brīdi skolas pagalmā, kad, skanot Latvijas valsts himnai,  mastā tika pacelts mūsu  valsts karogs.  Karoga masts tika iegādāts par projekta līdzekļiem. Tālāk sekoja svecīšu un ziedu nolikšana skolas dārzā pie piemiņas akmens, kurš veltīts nacionālajiem partizāniem. Pārgājiena nākamais pieturas punkts bija nacionālo partizānu piemiņas vieta Olūtnīcā Krievu purvā. Iepazinušies ar piemiņas vietas vēsturi, devāmies tālāk uz Vanagu baznīcu, kura ir saistīta ar priestera Antona Juhņeviča vārdu. Priesteris pēckara laikā Vanagos slēpa Aglonas garīgā semināra audzēkņus un vietējos iedzīvotājus aicināja nepadoties padomju varai un  čekistiem. Atelpas un pārdomu mirklis sagaidīja pārgājiena dalībniekus baznīcā. Iepazinušies ar vēstures stāstu par 1945. gada janvāra notikumiem Vanagu baznīcā, tālāk devāmies uz Rubeņkalnu, kur mūs sagaidīja novadpētnieks Kārlis Bogdans, lai pastāstītu par to, kā partizāni dzīvoja Rubeņkalna bunkuros. Patīkams nogurums, kopā būšanas prieks, jaunas zināšanas par mūsu tautas vēsturi pārgājiena dalībniekus vakarā vienoja kopīgā dziedāšanā pie ugunskura skolas dārzā. Dziesmas pavadīja ukuleļu skanējums pārgājiena dalībnieku izpildījumā. Ukuleles tika iegādātas par projekta līdzekļiem. Pārgājiena dalībnieces Jūlijas pārdomas: “Pārgājiens bija ļoti interesants un pamācošs, mēs gājām uz dažādiem apskates punktiem, un skolotāji ar Jaunsargu instruktori Diānu Vucāni  stāstīja pa šīm vietām un to,  kas tajās notika. Notikumi man lika aizdomāties, cik maz mēs zinām, kas notiek te pat blakus mums, šie vēsturiskie notikumi mani šokēja. Bija prieks dzirdēt, ka par mūsu brīvību smagi cīnās. Es lepojos ar to, ka dzīvoju Latvijā, jo par šo valsts brīvību cīnījās un, pat sevi nežēlojot, cilvēki gāja bojā. Es esmu pateicīga skolas skolotājām un instruktorei, ka deva tādus iespaidus un stāstīja par šiem notikumiem.”

Projekts “Līvānu novada pašvaldības izglītības iestāžu pašpārvalžu attīstības un darbības veicināšana” (līg.nr. VP2022/3-35)

Sanita Dubovska  Rožupes pamatskolas direktore

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *