Profesiju nedēļa

No 28. marta līdz 1. aprīlim Rožupes pamatskolā norisinājās Profesiju nedēļa, kuras ietvaros skolēni iepazina dažādas profesijas un varēja iejusties dažu profesionāļu lomās. Pasākums tika organizēts pedagogam karjeras konsultantam sadarbojoties ar skolas vadību, skolēnu pašpārvaldi un atbildīgo skolotāju Līgu Bernāni. Skolēnu pašpārvalde izveidoja pasākuma afišu un atlasīja profesijas, kuras piedāvāja izlozēt katrai klasei. Nedēļas laikā skolēni pa klasēm centās izpētīt šīs profesijas, veidojot kolāžas un prezentācijas par tām.

28.martā visu klašu skolēni prezentēja priekšnesumus un stāstījumus par dažādām profesijām – automehāniķis, zobārsts, sētnieks, sporta un veselības skolotājs, logopēds, psihiatriskās slimnīcas ārsts, profesionālā dienesta karavīrs, mežinženieris, ergoterapeits. 7.-9. klase plašāk iepazina mežinženiera profesijas aizkulises, klausoties skolas bijušā absolventa Ritvara Ancāna stāstījumā. Viņš ne tikai informēja skolēnus par profesijas plusiem un mīnusiem, bet arī dalījās pieredzē par studijām LLU un studentu dzīvi, kā arī parādīja dažādus profesijā nepieciešamus darba rīkus, piemēram, verteksu, bīdmēru un Preslera svārpstu. Skolēniem bija iespēja uzzināt vairāk par mežiem un meža nozares lielo nozīmi Latvijas ekonomikā. Turklāt tikšanas ar skolas absolventu skolēniem ir arī lielisks stimuls tiekties veidot savu karjeru augsti kvalificētās un nozīmīgās profesijās.

No 29. marta līdz 1. aprīlim skolēni iejutās dažādu profesiju pārstāvju tēlos, nākot uz skolu atbilstošā apģērbā. Otrdien visiem bija iespēja kļūt par sporta un veselības skolotājiem, trešdien par automehāniķiem, ceturtdien par logopēdiem, bet piektdien, 1. aprīlī, skolēni mēģināja iejusties sētnieka darbā. Nedēļas laikā notika klašu fotografēšanās un skolēni varēja arī vēlreiz izpētīt pašu veidotās kolāžas izstādē.

No skolēnu atsauksmēm par pasākumu:

“Uzzināju, kas ir ergoterapeits. Patika arī bijušā skolas absolventa stāstījums par savu profesiju.”
“Es sapratu, kas dažas profesijas ir vieglas, bet dažas ļoti sarežģītas.”
“Man patika iejusties dažādu profesionāļu tēlos.”
“Uzzināju vairāk informācijas par dažādām profesijām.”
“Uzzināju pēc kuras klases var apgūt katru no izpētītajām profesijām”
Liels paldies par ieguldīto darbu visām klasēm un klašu audzinātājām! Skolēnu prezentācijas, priekšnesumi un kolāžas bija interesantas, krāsainas un izzinošas.

Rasma Svikle-Popova,
pedagogs karjeras konsultants

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *