Labbūtības ceļa kartes aktivitātes

Mūsu skolā 2021./2022.m.g. pirmajā semestrī tika īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas  Jaunatnes politikas programmas 2021.-2023.gadam ietvaros finansēts projekts “Labbūtības ceļa karte”.IMG-20211216-WA0001
Projektā piedalījās Izglītojamo pašpārvalde un 5. – 9. klašu skolēni. Aktivitātes īstenot palīdzēja direktore Sanita Dubovska, sociālā pedagoģe Liene Kapača, vizuālās mākslas skolotāja Līga Bernāne, psiholoģe Lelde Jegermane un Rita Stafecka.
Mēs ieguvām zināšanas par jogu, piedalījāmies emociju pufu apgleznošanas darbnīcā, apgleznojām sienu uz kuras varam izpaust savas emocijas. Izjutām un sapratām savas un klasesbiedru emocijas. Projekta galvenā doma bija izzināt savu un līdzcilvēku emocionālo stāvokli un emocijas, kā arī iemācīties tās kontrolēt.
Pirmās projekta aktivitātes notika attālināto mācību laikā zoom platformā. Šajās nodarbībās mēs uzzinājām vairāk par emocijām. Piedalījāmies paneļdiskusijā par to, kā jūtamies attālināto mācību laikā. Izspēlējām spēli “Jūtas. Sajūtas. Emocijas.”
Nākamā aktivitāte bija emociju pufu apgleznošana un “Interaktīvās emociju sienas” izveide. Uz emociju pufiem tika attēlotas dažādas emocijas – prieks, dusmas, skumjas, vienaldzība. “Interaktīvā emociju siena” tika izveidota kā puzles gabaliņi, kurā ir vieta katrai klasei izpaust savas emocijas.
Aizraujoša bija nodarbība ar psiholoģi, kouču, jogas treneri Ritu Stafecku. Mēs uzzinājām vairāk par sevi, mācījāmies izprast savas izjūtas un ķermeni, nodarbojāmies ar jogu.
Projekta noslēgumā skolotāja Liene organizēja “Emociju ballīti” Izspēlējam dažādas situācijas no dzīves iejūtoties noteiktā emocionālajā noskaņojumā.
Projekta gaitā mēs uzzinājām daudz par emocijām. Visi kopā jauki pavadījām laiku un satuvinājāmies.

Sintija Gutāne, 8. klase

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *