Karjeras nedēļa 2021 Rožupes pamatskolā

No 11. līdz 15. oktobrim visā Latvijā jau devīto gadu notika Karjeras nedēļa (KN), kurā iesaistījās arī Rožupes pamatskola. Šogad KN sauklis bija “IKT tavai karjerai”, kas veltīts informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) nozares iepazīšanai, apzinoties to aktualitāti un pielietojumu sadzīvē, izzinot plašo IKT profesiju spektru, atklājot tām nepieciešamās prasmes un uzklausot iedvesmojošu nozares pārstāvju stāstus.
KN laikā Rožupes pamatskolas skolēniem notika vairākas nodarbības ar pedagogu karjeras konsultantu. 1. klašu skolēni zīmēja savas sapņu profesijas nodarbībā “Mana sapņu profesija”, bet 2. klases centās izprast, kādās profesijās darbojas viņu ģimenes locekļi nodarbībā “Profesijas manā ģimenē”. 3. un 4. klašu skolēni nodarbībā “IKT profesijās” meklēja dažādu profesiju nosaukumus burtu jūklī, lai pēc tam mēģinātu saprast, ar ko nodarbojas šo profesiju pārstāvji un vai viņi izmanto IKT. Skolēni iepazina tādas profesijas kā skolotājs, karjeras konsultants, bibliotekārs, fotogrāfs, grāmatvedis, žurnālists u.c. foto karjera
Rožupes pamatskolas 5. un 6. klašu skolēni nodarbībās “IKT manā ikdienā” centās izprast IKT jēdzienu, apzināt savas IKT prasmes un padomāt, kādās profesijās šīs prasmes varētu noderēt, un cik liela loma informācijas un komunikācijas tehnoloģijām ir tajās profesijās, kuras nav ar tām tieši saistītas. Pēc nodarbības skolēni secināja, ka ikdienā bieži izmanto IKT un šīs prasmes mūsdienās nepieciešamas gandrīz katrā profesijā. 9. klašu skolēni nodarbībā “IKT profesiju daudzveidība” iepazina IKT nozares profesijas, pāros veidojot infografiku par kādu mazāk zināmu nozares profesiju. Kā atzina skolēni, tad nodarbības gaitā viņi iepazina daudzas līdz šim nedzirdētas profesijas, piemēram, IT sistēmu arhitekts, sistēmanalītiķis, datu bāzu inženieris u.c.
Valsts Izglītības un attīstības aģentūra šogad skolēniem piedāvāja mācībstundu “No mākslinieka uz programmētāju”, kurā iesaistījās 7. un 8. klašu skolēni. Sekojot līdzi ierakstam, izglītojamie varēja aktīvi līdzdarbosies, izveidojot interaktīvu mākslas darbu un gūstot ieskatu JavaScript programmēšanas valodas pamatos. Nodarbības laikā skolēni attīstīja loģiskās un algoritmiskās domāšanas, kā arī problēmu risināšanas prasmes, kuras ir nozīmīgas katram programmētājam.
Par Karjeras nedēļu
Karjeras nedēļa ir ikgadējs pasākumu cikls, kura laikā pašvaldību skolu jauniešiem ir iespēja iepazīt un plānot savu nākotnes nodarbošanos, tikties ar dažādu profesiju pārstāvjiem, apmeklēt uzņēmumus un karjeras konsultācijas. Jaunieši var piedalīties dažādās diskusijās, radošajās darbnīcās, konkursos un citos izglītojošos pasākumos.

Pirmo gadu Karjeras nedēļa ir viena no VIAA īstenotā projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” aktivitātēm, ko finansē Eiropas Sociālais fonds un valsts.

Informāciju sagatavoja:
Rasma Svikle-Popova, PKK

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *