Karjeras izglītības nodarbības “Patriotiskās profesijas”

Novembris ir patriotisma mēnesis, kurš parasti tiek pavadīts svinīgā noskaņā. Par godu valsts dzimšanas dienai 16. novembrī Rožupes pamatskolā tika organizētas karjeras izglītības stundas “Patriotiskās profesijas”, kurās skolēniem bija iespēja iepazīt tās profesijas, kuru pārstāvju galvenais uzdevums ir rūpēties par valsts un tās sabiedrības drošību.
5. klase nodarbības gaitā noskatījās video par ugunsdzēsēja-glābēja profesiju, bet pēc tam pāros veidoja profesijas vizītkarti, kurā centās definēt galveno šīs profesijas būtību, nosaukt darba pienākumus un darba aprīkojumu, kā arī atlasīt tās rakstura īpašības un iemaņas, kas nepieciešamas šajā profesijā. Katra vizītkarte tika papildināta arī ar kādu zīmējumu. Stundas noslēgumā katrs pāris prezentēja savu izveidoto vizītkarti un diskutēja par profesijas nozīmīgumu mūsdienās.patriot foto
Profesijas vizītkartes veidoja arī 6. klases skolēni, kuri centās izprast karavīra profesijas būtību. Nodarbības sākumā skolēni noskatījās video par karavīra profesiju, lai pēc tam pāros izveidotu nelielu profesijas aprakstu un zīmējumu, kuru prezentēja saviem klases biedriem. Nodarbības noslēgumā skolēni diskutēja par karavīra profesijas nozīmi mūsdienās, kā arī sprieda par to, kādas profesijas varētu dēvēt par patriotiskām. Pie tām tika minēti mediķi, policisti un skolotāji.
7. un 8. klašu skolēni nodarbības gaitā iepazina karavīra, sapiera un izlūka profesijas. Skatoties video par šīm profesijām, katram skolēnam bija jāizdomā viens jautājums par katru no tām. Pēc tam klase izvirzīja vienu, kurš apkopoja jautājumus, sanumurēja tos un pārējo klasi iedalīja divās komandās. Abas komandas lozēja pa vienam jautājumam un atbildēja uz tiem. Viktorīnas noslēgumā zaudētāju komandas no papīra izlocīja lidmašīnu, uz kuras uzrakstīja vēlējumu un sūtīja uzvarētāju komandai. Protams, beigās uzvarēja draudzība. Abu klašu skolēni atzina, ka uzzinājuši daudz jauna un interesantā veidā pārbaudījuši jauniegūtās zināšanas

Informāciju sagatavoja:
Rasma Svikle-Popova, PKK

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *