2020./2021.m. g. Rožupes pamatskolā

Īss atskats, kā tika aizvadīts šis mācību gads. Sakarā ar Covid -19  izplatīšanās ierobežojumiem, mums lielākoties bija jāmācās attālināti. Neskatoties uz to, mēs aktīvi darbojāmies, piedaloties dažādos pasākumos, mācību olimpiādēs, kā arī mācoties apguvām digitālās tehnoloģijas.

Izglītojamie piedalījās mācību olimpiādēs: Amanda Filipova (9.kl) – bioloģijā; Zane Justīne Jasinska (9.kl.)- latviešu valodā (atzinība), fizikā, angļu valodā; Anna Skutele (5.kl.) – Līvānu novada matemātikas olimpiādē (2.vieta); Ralfs Vutnāns (6.kl) – Līvānu novada matemātikas olimpiādē.
Skolēni aktīvi iesaistījās  arī dažādos konkursos: Beāte Vilcāne (4.kl.) – Literāro un vizuālās mākslas darbu konkursā “Raiņa dzejas vārdnīca” (atzinība);
Gints Filipovs un Ernests Ancāns (4.kl.) – konkursā “Tik vai…cik?”
Junior achievement konkursā “Mana vārdnīciņa”  piedalījās –  Gabriela Bružuka (atzinība par radošumu), Zane Kursīte (atzinība par drosmi un uzņēmību), Maksims Ņikiforovs, Sabīne Bogdanova, Samanta Filipova. Biznesa pasaku konkursā Elīna Ķēniņa (III vieta), Sintija Gutāne.
Tā kā sporta sacensības arī  nevarēja notikt klātienē, tad sacensības organizējām attālināti, kur bērni paši visu sagatavoja, mērīja, uzņēma laiku, apgūstot tiesāšanas prasmes.
Skolas pasākumi notika gan klātienē, gan attālināti. 5.-6. klašu skolēni aprīļa mēnesī nedēļas garumā piedalījās lasītprasmes konkursā – “Lietpratīga lasītāja ceļojums pa mācību priekšmetiem”. Katru dienu kādā no mācību priekšmetiem bija jāpierāda savas lasītprasmes iemaņas. Visa mācību gada garumā iesaistījāmies “Skolas somas” pasākumos, kuros izglītojamie guva jaunas zināšanas, atziņas un pozitīvas emocijas. Pēdējās skolas dienas aizritēja attālināti, notiekot pasākumam “Būsim kopā!” . Rīts visiem iesākās ar rīta vingrošanu. Programmā “Kahoot” tika sagatavoti jautājumi no dažādiem mācību priekšmetiem, uz kuriem izglītojamajiem bija jāatbild, pārbaudot savas  zināšanas.
Pēdējā skolas diena norisinājās klašu audzinātāju vadībā, apgūstot vai arī atkārtojot savas zināšanas drošības jautājumos.

Attālinātajā mācību procesā ne visiem izglītojamajiem veicās labi, jo pietrūka motivācijas, nespēja saplānot savu dienas režīmu utt. Bet bija izglītojamie, kuri ar to tika lieliski galā, pat tika uzlabotas sekmes. Šie izglītojamie saņēma pateicības rakstu un naudas balvu. Priecājamies par viņiem!
Attālinātajā mācību procesā liels atbalsts  bija vecāki. Paldies vecākiem par pacietību, sapratni un atbalstu.

12. jūnijā Rožupes skolā notika 9.klases izlaidums. Skolu absolvēja 11 izglītojamie. Lai viņiem veicas piepildīt savus mērķus!
Lielu paldies vēlos pateikt skololtājiem par ieguldīto milzīgo darbu mācību darba nodrošināšanā, par sniegto atbalstu un sapratni.
Novēlu visiem jaukas brīvdienas!
Ikvienam no mums piemīt spēks strādāt un parādīt labāko, ko spējam. Un nav vajadzīgs tituls, lai to darītu. /Robins Šarma/

direktores vietniece izglītības jomā Iveta Isajeva

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *