Lietpratīga lasītāja ceļojums pa mācību priekšmetiem

19. aprīlī skolā sākās lasītprasmes nedēļa. 5. un 6. klases skolēni savas iemaņas lasīšanā pilnā mērā pielietoja dažādos konkursos. Nedēļas garumā skolēni veica uzdevumus, kas saistīti ar lasītprasmi.

  • Pirmdien acīgais lasītājs tekstā meklēja paslēpušos dzīvnieku nosaukumus.
  • Otrdien uzdevumi bija saistīti ar mūziku. Dziesmu kamoliņu ritinot, skolēni atpazina dziesmas, tās sakārtoja atbilstoši noteikumiem.
  • Trešdien vērīgais dabaspētnieks pēc apraksta noteica dzīvniekus, sameklēja atbilstošus attēlus.
  • Radošais mākslinieks ceturtdien veidoja savu mākslas darbu pēc dotā apraksta.
  • Piektdien lasītprasmes uzdevumi bija saistīti ar sporta aktivitātēm un “Vērīgā lasītāja” konkursu.

Skolēni pārliecinājās , lai varētu  pilnvērtīgi veikt uzdevumus, nepieciešamas labas lasītprasmes iemaņas. Liels gandarījums bija tiem, kas spēja paveikt visus uzdevumus.
No skolēnu atsauksmēm: “Man ieteikums ir, lai tā turpina vienmēr. Lika padomāt par teikumu uzbūvi.” “Man patika visi uzdevumi. Lika padomāt pirmā nodarbība. Gribu pateikt, ka šī nedēļa bija noderīga. Mans ieteikums mācīties labi.”

skolotāja Anita Ručevska

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *