Mūsu skola ziedu laikā….

Izlaiduma kopbildeZem  krāsaino lupīnu, burvīgi reibinošo jasmīnu  un sārti smalko vilkābeļu ziediem 12. jūnijā  ir nosvinēts 9. klases izlaidums. Gluži kā pļavas ziedi, katrs ar savu krāsu gammu, savu pievilcību, savu vilinājumu šogad mūsu skolā apliecību par vispārējo pamatizglītību saņēma deviņi absolventi. Laba vēlējumi no pirmsskolas skolotājām Ivetas un Lindas, sveicieni no sākumskolas skolotājas Ingas, atmiņas par kopā aizvadīto laiku no audzinātājas Līgas, paldies par sportiskajiem sasniegumiem no skolotājas Ivetas un vēlējums neapstāties pie sasniegtā no Rožupes pagasta pārvaldes vadītāja Andra Neicenieka.

Skolas Goda raksti par uzcītību mācību darbā, ārpusstundu pasākumu vadīšanu, darbošanos Izglītojamo pašpārvaldē, mērķtiecīgu iešanu uz sev izvirzītajiem mērķiem, labestību, dāsnumu un pozitīvismu un vēl citām atzinīgi vērtējamām lietām. Ik viens  absolvents skolas laikā sevi ir apliecinājis ar labiem darbiem un ir pelnījis pateicības vārdus par paveikto – Marta, Laura, Sabīne, Artūrs, Inguss, Dairis, Mārtiņš, Viktorija un Kristīne!

Paldies absolventiem un vecākiem par kopā būšanu svētku pasākumā!

Jums ir dots visas pasaules laiks, izmantojiet to!  Atveriet savas sirdis dzīvei, ieklausieties tajā! Un pasaules vēstījumi taps zināmi  jūsu dvēselēm  klusuma gaisotnē!

direktore Sanita Dubovska

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *