Mācību gadu noslēdzot!

Radoši, ar jaunu pieredzi, zināšanām, labi padarīta darba sajūtu  ir noslēdzies 2019./2020.mācību gads. Attālinātais mācību process ienesa savas korekcijas mācību plānos un ārpusstundu aktivitātēs, lai arī savādāk, tomēr viss notika.

Olimpiādēs un radošo darbu konkursos attālinātais mācību process neliedza piedalīties. Vienmēr ir bijis patiess gandarījums par bērnu sasniegumiem vizuālās mākslas jomā, arī šogad tie nav izpalikuši attālinātā mācību procesa laikā. Glorija Jēkabsone, Linda Vilcāne, Santa Rasčevska sagatavoja savus radošos darbus “XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku” vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas darbu konkursam “Radi rotājot”. Neierasti, mājās pie sava datora notika matemātikas konkursa “Tik vai Cik…?” noslēdzošā kārta.  Kopvērtējumā valstī Anna Skutele ieguva atzinību. Ir gandarījums par bērnu paveikto!

Žigli un aizrautīgi skolēni darbojās klātienes sporta stundās un ne mazāk sparīgi  arī savās mājās. Tapa šķēršļu pārvarēšanas  trasītes, ģimenes lokā tika izspēlētas visdažādākās kustību rotaļas, norisinājās attālinātas sacensības vieglatlētikas  disciplīnās. Skolas kolektīvu priecēja bērnu iesūtītie video par to, kā ģimenes lokā tiek sportots, muzicēts, veidotas animācijas.

Uzslavas rakstus, lai arī attālināti, ir pelnījuši gan mazie, gan lielie skolas bērni. Centība mācību darbā, laicīgi iesūtīti darbi, pozitīva komunikācija e- klases pastā un citos saziņas līdzekļos, vēlme izdarīt vairāk, nekā prasīts.  Skolas vērtību ietvaros nomināciju Tieksme pēc zināšanām, noslēdzot mācību gadu saņēma Gabriela Bružuka, Sabīne Bogdanova, Megija Peipiņa, Aldis Ušackis, Vasīlijs Bolotins, Jānis Prikulis – Rusiņš, nomināciju – Atbildība – Mareks Aleksandrs Eidējs, Deniss Ševčenko, Artis Pastalojāns, Samanta Lāce, Andris Leimanis, Sintija Gutāne, nomināciju – Pieklājība – Aleksandrs Isajevs, Elīna Ķēniņa, Matīss Ķēniņš, nominācija – Centība – Līga Pīzele un Artūrs Pudāns.

Pumpura projekts “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”  skolēniem, kuriem mācības sagādā grūtības, arī attālinātajā mācību laikā  palīdzēja tikt galā ar ne tik vienkāršajiem matemātikas uzdevumiem, angļu valodas gramatiku, pareizrakstības kļūdām, bet arī kļūt radošākiem, drošākiem, prast izteikt un pamatot savu viedokli, apzināties to, ka es varu, ja daru.

“Es iemācījos plānot savu laiku, apzinājos to, kas man patīk, ko es gribu darīt” – šādus viedokļus varējām lasīt skolēnu aptaujā par attālināto mācību laiku. Tomēr draugus, skolotāju klases priekšā, kopējos pasākumus skolā  neviens interneta rīks nespēj aizvietot.

Savlaicīga atbalsta personāla palīdzība  gan klātienes, gan attālinātajā  mācību laikā bija nepieciešama vairākiem skolēniem.  Psihologa, logopēda, sociālā pedagoga atbalsts, padomi, sadarbība ir vitāli nepieciešama, lai  risinātu radušās problēmas. Ir gandarījums par paveikto!

Skaitot klātienes un attālināto mācību laikā iegūtos vērtējumus, mācību priekšmetu standartu apguves līmeņus,  Zelta liecības saņēma Beāte Vilcāne, Anna Skutele, Sintija Gutāne, Anda vaivode, Zane Justīne Jasinska  un   Sudraba liecības – Gints Filipovs, Ralfs Vutnāns, Elīna Ķēniņa. Tie ir skolēni, kuriem  liecībās ir labi un teicami vērtējumi.

Katru dienu ielūkošanās e- klases pastā un cita veida saziņa, jo īpaši aktuāli kopš  13. marta, bija arī vecākiem ar skolu. Vecāku atbalsts, interese par bērna dzīvi skolā vienmēr ir ļoti nozīmīga, un jo īpaši pēdējo mēnešu laikā. Diemžēl  šogad Ģimenes dienas koncerts, kurš parasti ir ļoti kupli apmeklēts, šogad izpalika, laba vēlējumi un pateicība tika sūtīta ar video starpniecību.

Optimismu, spēju saskatīt būtiskāko skolas bērnu izglītošanā un audzināšanā   vēlu visiem pedagogiem. Savā skolā mērķtiecīgi soli pa solim gatavojamies jaunā kompetencēs balstītā mācību  satura ieviešanai. Aizvadītajā mācību gadā jaunā pieeja tika pakāpeniski ieviesta pirmsskolas izglītībā. Pašvadītas mācīšanās prasmes, digitālā kompetence, mācību satura integrācija- tās ir tās prasmes, kuras tika stiprinātas attālinātā mācību procesa laikā. Vasara pedagogiem ir ne tikai atvaļinājuma laiks, kad uzkrāt spēkus, jaunas idejas, bet arī mācību laiks, jo pārmaiņas mūsu dzīvēs ienāk ļoti strauji, tās liek apgūt  jaunas prasmes un zināšanas.

Lai tālākajā  izglītības ceļā mūsu skolas šī gada deviņiem absolventiem izdodas piepildīt savus izvirzītos mērķus un neapstāties pie sasniegtā. Zināšanas, prasmes un iemaņas, kuras apgūtas pamatizglītības posmā, lai ir kā starta kapitāls turpmākajai izglītībai un karjerai.

Aktīvu atpūtu, savu hobiju īstenošanu, enerģijas uzkrāšanu vēlam 2020. gada vasarā!

 direktore Sanita Dubovska

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *