Mācību iespējas Daugavpils Būvniecības tehnikumā

12. martā Rožupes pamatskolas 8. un 9. klases izglītojamie sanāca kopā, lai uzklausītu Daugavpils Būvniecības tehnikuma karjeras konsultantes Lindas Pūdānes stāstījumu par iespējām mācīties tehnikumā. Skolēni tika aicināti padomāt atbildes uz trīs aktuāliem karjeras plānošanas jautājumiem: vai mana izvēlētā profesija ir man  interesanta un saistoša, atbilst spējām, varēšu darbu atrast šajā profesijā.
Skolēnu atsauksmes:
“Es uzzināju vairāk par būvniecību un būvniecības nozarēm. Mani šī joma neuzrunāja un neiedvesmoja.”

“Ieguvu zināšanas par profesiju klāstu, ko piedāvā apgūt Daugavpils Būvniecības tehnikumā. Stāsts bija balstīts uz pieredzi, praktiskiem piemēriem. Tehnikumā var apgūt būvinženiera, automehāniķa, apdares darbu specialitātes.”

“Man bija interesanti. Ja man nepatiks profesija, kura man ir ieplānota, varēšu iet par interjera dizaineri. Uzzināju, kādas profesijas var apgūt tehnikumā, lai gan lielākā daļa ir domātas puišiem, meitenēm arī var atrast piemērotas profesijas. Uzzināju vairāk par būvniecības nozari un ar to saistītās profesijas.”

“Man patika šis pasākums, jo pastāstīja par katru profesiju, kuru var apgūt Daugavpils Būvniecības tehnikumā. Es jau sen domāju par to, ka vienu no šīm profesijām es iešu mācīties.”

“Es uzzināju, kādas ir iespējas Daugavpils tehnikumā.”

Plānojot savu karjeru ir jāņem vērā trīs jautājumi: Ko gribu? Ko varu? Ko vajag (sabiedrībai)?

Informāciju sagatavoja Sanita Dubovska

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *