1991. gada janvāra Barikāžu laiku pieminot

Barikāžu laikubarikades1 skolā 13. janvārī  iesākām ar atmiņu stāstu iepazīšanu vēstures stundās un  tā laika notikumu  zīmēšanu  vizuālās mākslas 20200120_084609stundās. Šīs janvāra dienas skolā skolēnus sagaidīja stilizēta ugunskura  gaismiņas pirmā stāva gaitenī.

20. janvāra rītā skolas kolektīvs pulcējās kopā, lai noklausītos barikāžu dalībnieka, rožupieša Aivara Ancāna atmiņas. Rožupiešu atmiņu stāstus par Barikāžu laika notikumiem projektu nedēļas laikā, pagājušajā mācību gadā, pierakstīja 9. klases skolnieks Inguss Samuilovs. 5.- 9. klašu skolēni noskatījās video, veltītu tik nozīmīgajam notikumam, kurš palīdzēja tapt īstenam sapnim par brīvu Latviju.

Skolēni savas izjūtas, izpratni un emocijas par tā laika notikumiem  izteica pārdomu darbos  un dzejas rindās.

Barikādes, barikādes!
Atbrauca daudzi Rīgu, Latviju sargāt!
Iebrukt sveši spēki mēģināja.
Kādu laiku ģimenes satikties nevarēja.
Ātri tas nenotika, ilgi un neziņā cilvēki dzīvoja.
Daži cieta, pat savas dzīvības atdeva brīvības vārdā!
Es piedalītos, ja vajadzētu.
Sargātu savu valsti!

/Sintija Gutāne, 6. klase/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *