Lāčplēša dienas piemiņas pasākumi Rožupes pamatskolā

11.novembris11. novembra rītā skolas kolektīvs ar svecītēm rokās vienojās piemiņas pasākumā pie akmens, kurš veltīts mūsu valsts brīvības cīnītājiem – Nacionālajiem partizāniem.

Klātesošie vienojās kopīgā dziesmā Div dūjiņas un ar klusuma brīdi pieminēja Latvijas valsts brīvības cīnītājus – Pirmā pasaules kara dalībniekus, Brīvības cīņās kritušos, Otrajā  pasaules karā iesaistītos un tos vīrus un sievas, kuri savu dzīvību atdeva brīvas valsts vārdā pēckara dramatiskajos notikumos cīņā pret padomju varu.

Pēcpusdienā 1. – 9. klases skolēnus uz spēka, veiklības un izturības pārbaudi aicināja sporta skolotāja Iveta Isajeva.

Vēstures stundās skolēni iepazinās ar 1919. gada sarežģītajiem notikumiem mūsu zemē.

Sanita Dubovska

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *