Projekta “Latvijas Skolas soma” ietvaros skolēni iepazīstas ar 20. gadsimta Latvijas vēstures dramatiskākajiem notikumiem – bēgļu gaitām

16. opktobris skolas somaŠogad rudens ekskursijā 7. un 8. klases skolēni devās uz Rīgu, lai piedalītos muzejpedagoģiskā nodarbībā “Bēgļu gaitas”. Skolēni apmeklēja biedrības “Latvieši pasaulē- muzeja un pētniecības centra” veidoto izstādi par bēgļu gaitām un piedalījās izlaušanās spēlē. Tā bija lieliska vēstures stunda ar pētnieciska satura elementiem un praktisku darbošanos. Nodarbībā skolēni pētīja unikālus priekšmetus, kuri ir bijuši bēgļu ģimeņu koferos un kopā ar īpašniekiem izceļojuši no Latvijas 1944. gadā.   Interese, azarts, panika, arī izmisums un noslēgumā  gandarījums par veiksmīgu nokļūšanu uz improvizēta kuģa, veicot visus izlaušanās spēles uzdevumus. Ik viens skolēns iejutās vēstures pētnieka lomā, veicot vēstures priekšmetu aprakstu un analīzi. Spēles dalībnieku uzdevums bija atrisināt dažādus uzdevumus, lai sagādātu sev izbraukšanas atļauju un paspētu uz kuģi kādā no Kurzemes ostām.

No skolēnu atsauksmēm:

“Šajā ekskursijā tiešām varēja daudz uzzināt. Es izlaušanās spēlē uzzināju visu par Otro pasaules karu Latvijā. Es varēju iegūt nelielu ieskatu, kāda bija dzīve tiem, kuri mēģināja tikt prom no valsts ar kuģi.”

“1944. gadā Latvijai tuvojās fronte. Daudzas ģimenes aizbrauca prom bez tēviem, jo viņus varēja iesaukt armijā vai arī darbā policijā. Izlaušanās spēlē mēs iejutāmies 1944. gada notikumu situācijā, kad cilvēki lielā steigā devās uz kuģiem, lai dotos bēgļu gaitās uz Vāciju. “

“No šīs spēles varēja mācīties vēsturi un to, kādas izjūtas pārņem cilvēku, kad ir jābēg prom no savām mājām.”

Vēstures skolotāja Sanita Dubovska

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *