Category Archives: Bez kategorijas

Latvijas Mazpulku projektu forums

7.oktobrī Rožupes pamatskolas mazpulku dalībnieces Zane Justīne Jasinmazpulkiska, Anda Vaivode un Daniela Lisicka kopā ar citu Līvānu novada skolu mazpulkiem devās uz Salaspils 2. vidusskolu, uz Latvijas Mazpulku skati. Diena bija daudzveidīgiem notikumiem piesātināta. Mazpulcēni darbojās stacijās, uzzināja daudz jaunas informācijas par mobilajiem telefoniem, iepazinās ar skolu.

Pats atbildīgākais uzdevums bija savu projektu prezentācija. Anda Vaivode šajā vasarā strādāja pie arbūzu audzēšanas, Zane Justīne Jasinska audzēja lilijas un Daniela Lisicka audzēja papriku. Visi dalībnieki ieguva jaunas zināšanas, draugus un idejas turpmākajiem projektiem.

Daniela Lisicka, 7. klase

Skolotāju diena

Skolotāju dienas svinības

Piektdien, 6. oktobrī  9. klase  rīkoja pasākumu par godu Skolotāju dienai. Šogad pasākuma akcents bija krāsas, tika aptaujāti skolēni, lai noskaidrotu, kura krāsa katram skolotājam vispiemērotākā. No rīta katrs skolotājs tika sagaidīts ar kādu mazu pārsteigumu. Skolas zālē visi pulcējās uz pasākumu, kur skolotājus ar atraktīviem priekšnesumiem sveica katra klase. Pozitīva gaisotne, labestība un radošums virmoja skolas zālē. Pēc svinīgā pasākuma visas klases tika aicinātas uz stundām, kuras vadīja 9. klases audzēkņi. Skolotāji pa to laiku varēja izbaudīt savu svētku dienu.skolot.1

Aija Vaivode, 9. klase

“Zinātnieku nakts 2017”

Mēszinatnieku, 9. klase,  29. septembrī  piedalījāmies pasākumā “Zinātnieku nakts – 2017” – “Zinātnes sasniegumi – ideju avots inovācijai”, kurš notika Rēzeknē. Bija iespēja iepazīt lāzertehnoloģiju darbību,   bezpilota lidaparātu darbības mehānismu, mehatronikas paraugdemonstrējumus  un citas ar fiziku un  ķīmiju saistītas inovācijas.

Vislabāk patika lāzertehnoloģiju paraugdemonstrējumi, es pirmo reizi savā dzīvē redzēju kā tiek pielietots mākslīgais intelekts un mašīnmācīšanās algoritmi  lāzertehnoloģijās. Piedalījāmies nodarbībā “Inovācijas ražošanā”, kuras laikā bija iespēja uzzināt par jaunumiem pārtikas nozarē, tekstilapstrādē. Pasākums atklāja to, cik strauji attīstās tehnoloģijas un cik svarīgas ir zināšanas, lai prastu ar tām darboties.

Aivis Batarāgs, 9. klase

Miķeļdienas svinības

Miķelītis labs vīriņš,
Tam svārciņi tumšpelēki;
Labāk svārki tumšpelēki
Nekā balta cepurīte.
/L.t.dz./

Mēs dzīvojam ļoti skaistā vietā – mums ir iespēja izbmikeli2audīt četrus gadalaikus. Pamazām rudens sāk iekrāsot Latviju, un mums priekšā vēl tik daudz rudens notikumu.

29.septembrī viens no rudens notikumiem mūsu skolā bija Miķeļdienas svinības. Folkloras kopas ,,Rūžupeite” bērni  atgādināja par Miķeļdienas tradīcijām senatnē, dziedāja dziesmas par Miķelīti, teica tautas dziesmas un ticējumus, kas tad ir darāms Miķeļdienā, izdejoja Miķeļdienas rotaļdejas.  Bet, lai izkustētos, visi pasākuma dalībnieki gāja dažādās rotaļās.

Tradicionālākais šo svētku pasākums bija Miķeļdienas tirdziņš, kas bija bagāts ar pašu audzētiem un gatavotiem gardumiem.  Plašā klāstā tika tirgotas arī pašizgatavotas rotas.

Par visglītāk un radošāk noformēto tirdzniecības vietu pārsteiguma balvu saņēma Kate un Samanta Vilkas.

Paralēli klasēs un pirmsskolas grupiņās notika arī rudens izstādes, uz kurām bērni nesa ne tikai īpaši interesantus augļus un dārzeņus, bet arī kompozīcijas.

Folkloras kopas ,,Rūžupeite”  dalībnieki šajā skaistajā rudenīgajā laikā visiem novēl, lai rudens dienas aizdzen projām drūmās dienas un paskatoties apkārt redzam, ka viss mirdz. Rudens dāvā mums savu zeltu …

Folkloras kopas “Rūžumikelipeite” vadītāja I.Kūkusiliņa

Dzejas pasaulē

Dažādi ar dzeju saistīti pasākumi visā Latvijā notiek visu septembra mēnesi. Arī mūsu skolā, turpinot ikgadējo tradīciju, 27.septembrī Raiņa un Aspazijas zīmē tika svinētas Dzejas dienas. Šogad Dzejas dienu tēma bija ziedi, ziedu pasaule. Aspazija mīlēja ziedus, viņas dzejā var sastapt daudz dažādu ziedu – sākot ar visvienkāršākajām lauku puķēm, beidzot ar rozēm.

Arī skolas skolēni pasākuma laikā bija sagatavojuši dažādus priekšnesumus – 5.-7. klašu komanda centās iejusties ziedu pasaulē, izdejojot un izdziedot savu mīļāko ziedu – rozi. 3. klase iejutās ,,ūsainās puķes” lomā, skolas ansamblis un mazais Emīls visiem veltīja dziesmu par gladiolām un puķu iemītnieci -bizbizmārīti. Skolēni lasīja savus pašsacerētos dzejoļus par savām mīļākajām puķēm – gan par rozēm, saulespuķēm, gan par rudzupuķēm, sniegpulkstenīšiem un tulpēm.

Dzejas dienu pasākums noslēdzās emocionālā gaisotnē. Tikāmies ar Līvānu katoļu draudzes ērģelnieci un labdarības pasākumu rīkotāju Ritu Semeiko. Klausoties Ritas dzeju no viņas dzejoļu krājuma ,,Sekvences” un dvēseliski skaistās dziesmas, katrs varēja pārdomāt par vērtīgo un nozīmīgo dzīvē.

Latviešu valodas un literatūras skolotāja D.Vilcāne

dzeja1 dzeja2

“Meža ekspedīcija”

14.septembrī 6., 7. un 8. klases skolēni kopā ar skolotājām Silviju Puntūzi un Ivetu Isajevu devās uz Kalupi, lai piedalītos Latvijas Valsts mežu rīkotajā “Meža ekspedīcijā”.  Desmit meža stacijās skolēni iepazina meža dzīvi. Kā izrādās – koks ir visur, pat aspirīnā, un nav nepieciešams lineāls, lai izmērītu koka augstumu. Topošie meža īpašnieki varēja izzināt jaunaudžu kopšanas un retināšanas  noslēpumus. Erudītākie skolēni varēja sevi pierādīt, atpazīstot koku sugas. Matemātiķi sevi apliecināja, nosakot koku skaitu vienā hektārā. Zēniem īpaši pa prātam bija koksnes tilta būvniecība. Romantiķi baudīja skaņu daudzveidību mežā. Visiem pa prātam bija noslēguma pikniks kopā ar Cūkmenu.

Koka praktisku pielietošanu skolēni iepazina ciemojoties pie amata meistara Vara Vilcāna Vabolē.  Kā pagatavot loku, dekoratīvu sēni – šos un daudzus citus noslēpumus atklāja meistars. Īpaši patika praktiska darbošanās ar loku.

Ekspedīcijā gūtās zināšanas tika apkopotas pētījumā “Lietaskoks mums apkārt.”

Sanita Dubovska

Jauno mācību gadu uzsākot

4. septembris skolā bija diena, kad atkārtojām Skolas iekšējās kārtības noteikumus, ceļu satiksmes un drošības noteikumus. Vienojāmies  par kopējiem noteikumiem skolas dzīvē, izvirzījām vērtības, kurām ik dienas skolas darba aktivitātēs būtu pievēršama lielāka vērība.

Ceļu satiksmes noteikumus atkārtojām kopā ar Rožupes pagasta inspektoru Romānu Krivenkinu un Nepilngadīgo lietu inspektori Sarmīti Ševčuku. Ar ko jābūt aprīkotam velosipēdam, kā var iegūt velosipēdista tiesības, kas jāievēro ceļu satiksmē,- šie un citi jautājumi tika pārrunāti kopā ar skolēniem.

Klašu audzinātāji skolēnus mudināja domāt un rast atbildi uz jautājumu: “Kas ir vērtības?” Klašu kolektīvi vienojās par vērtībām, kuras būtu jāievēro klases, skolas dzīvē un sabiedrībā. Kopīgi darbojoties tika izvirzītas šādas skolas vērtības: atbildība, draudzība, tieksme pēc zināšanām, pieklājība, spēja sadarboties.

Kopīgi lasījām, analizējām Skolas iekšējās kārtības noteikumus. Atzīmējām būtiskāko, kam īpaši būtu pievēršama uzmanība. Atkārtojām e- klases lietošanas noteikumus, mācību sasniegumu vērtēšanas noteikumus.

Lai skolas ikdienu veidotu saistošu skolēniem, ievēlējam Izglītojamo pašpārvaldi, par kuras vadītāju šajā gadā tika ievēlēta Aija Vaivode. Pārrunājām skolas stiprās puses un nepieciešamos uzlabojumus.

Lai mācīties prieks, lasītprieks, dejotprieks, dziedātprieks un kopā būt prieks jaunajā mācību gadā!

Direktora p.i. S.Dubovska

4.septembris

Karjeras izglītības pasākums

2017.gada 15. maijā Rožupes pamatskolā un Līvānu 2. vidusskolā notika karjeras atbalsta pasākums, nodarbība “Mana vērtība darba tirgū”, pulcējot klausītājus, vecākus un skolēnus, no Līvānu novada skolām. Pasākumu vadīja lektors, speciālists karjeras jautājumos Mārtiņš Geida. Klausītājiem bija iespēja iegūt vērtīgu informāciju par karjeras vadības prasmju attīstību un uzzināt, kā ar dažādām vienkāršām metodēm ir iespējams sevi labāk prezentēt darba intervijās, konkurēt darba tirgū. Nodarbības laikā bija iespēja rast atbildes uz svarīgiem jautājumiem saistībā ar karjeras veidošanu – Vai algas lielums ir rakstīts uz “pieres”? Vai ārējais izskats, stāja, apģērbs uz to varētu norādīt? Kādi ir tiešie un netiešie mērķi mācību procesā un to saistība ar vajadzīgajām prasmēm, iemaņām darba tirgū? Vecāki guva iedvesmu un idejas savu bērnu karjeras prasmju attīstības atbalstam. Klausītāji labprāt iesaistījās diskusijās ar lektoru, uzdeva interesējošus jautājumus.

Dažas no dalībnieku atsauksmēm: “Daudz noderīgu atziņu dzīvei”, “Dažās bildītēs atpazinu sevi, ir par ko padomāt,” “Vērtīga lekcija, lielisks lektors”, “Viss bija ļoti labi”, “Bija lietas ko jau zināju, bet tagad atkārtoju”, “Viss patika, sapratu pie kā jāpiestrādā

Pasākums notika un tika finansēts projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

DSC01720DSC01711