Category Archives: Bez kategorijas

Erudītu konkurss “Viss vienā vārdā salikts – Latvija”

12. novembris (1) 12. novembris (2)Valsts svētku nedēļas ietvaros vairāk nekā parasti pievēršam uzmanību Latvijas vēstures jautājumiem, dabai, sasniegumiem, kultūrai.
12.novembrī sākumskolas skolēnus uz erudītu konkursu aicināja vecāko klašu meitenes: Sintija Pļavāne, Nadežda Sidorova, Sintija Gutāne, Amanda Filipova, Kristīne Vindule un Līga Pīzele. Meitenes bija sagatavojušas dažādus uzdevumus par Latvijas dabu, dzīvniekiem, folkloru un gadskārtu svētkiem. Īpašu pārsteigumu mazākajiem skolas biedriem bija sagatavojusi Amanda ar savu mammu stacijā “Dzīvnieki”. Skolēni ne tikai izpildīja uzdevumus saistītus ar Latvijas dzīvnieku pasauli, bet iepazinās klātienē ar nelieliem mājdzīvnieciņiem (jūras cūciņām, kāmīšiem).
Jaunas zināšanas un prasmes apguva ne tikai konkursa dalībnieki, bet arī vadītājas. Erudītākie uzdevumu stacijās bija 3. klases skolēni.

Sanita Dubovska

Lāčplēša dienas piemiņas pasākumi Rožupes pamatskolā

11.novembris11. novembra rītā skolas kolektīvs ar svecītēm rokās vienojās piemiņas pasākumā pie akmens, kurš veltīts mūsu valsts brīvības cīnītājiem – Nacionālajiem partizāniem.

Klātesošie vienojās kopīgā dziesmā Div dūjiņas un ar klusuma brīdi pieminēja Latvijas valsts brīvības cīnītājus – Pirmā pasaules kara dalībniekus, Brīvības cīņās kritušos, Otrajā  pasaules karā iesaistītos un tos vīrus un sievas, kuri savu dzīvību atdeva brīvas valsts vārdā pēckara dramatiskajos notikumos cīņā pret padomju varu.

Pēcpusdienā 1. – 9. klases skolēnus uz spēka, veiklības un izturības pārbaudi aicināja sporta skolotāja Iveta Isajeva.

Vēstures stundās skolēni iepazinās ar 1919. gada sarežģītajiem notikumiem mūsu zemē.

Sanita Dubovska

Karjeras nedēļas – 2019 aktivitātes Rožupes pamatskolā

 Karjeras nedēļas moto “Ielogojies nākotnē”. Nākotne ir cieši saistīta ar tehnoloģiju attīstību, tāpēc uz Līvānu novadu bija “atceļojis”  Tehnobuss, kur varēja iepazīt ar mašīnbūvi un enerģētiku saistītas profesijas. 8. un 9. klases skolēniem bija iespēja apmeklēt Tehnobusu un iepazīties ar mehatroniķa, mašīnbūves, metinātāja profesijām.

18. oktobris karjera16. oktobrī 7. un 8. klases skolēni iepazinās ar finanšu pratību, bankas darbu, apmeklējot galveno Swedbankas ēku Rīgā Balasta dambī 14. Skolēni iepazinās ne tikai ar finanšu jomas profesijām, bet arī ar tēmu par to, kā taupīt, plānot ģimenes budžetu.

Šajā dienā sākumskolas skolēni piedalījās konkursā “Atpazīsti, uzmini profesijas”. Profesijas pārstāvja savienošana ar atbilstošu attēlu, mēmais šovs, profesijas atpazīšana pēc prasmēm un iemaņām – šādi darbojoties skolēni atkārtoja jau zināmās  un arī iemācījās jaunas profesijas.  Kinologs, stjuarte, arhitekts, inženieris par šīm un citām profesijām bija iespēja uzzināt profesiju konkursā.

18.oktobrī 5. – 9. klašu skolēni iepazinās ar karjeras iespējām ķīmiju nozarē, darbu izklaides un kultūras industrijā. Interaktīvās nodarbībās skolēnus iesaistīja Sanita Pinupe un Oskars Pinups.

Karjeras nedēļas noslēgumā 7. – 9. klases skolēni tikās ar skolas absolventiem – Eduardu Ancānu un Eināru Kalpišu. Eduards iepazīstināja ar studiju iespējām Latvijas Jūras akadēmijā, kurā pats studē kuģa kapteiņu programmā.Einārs labprāt dalījās pieredzē ar mācībām Jēkabpils Agrobiznesa koledžā un 1. līmeņa augstākās izglītības programmā IT jomā.

Skolēnu atsauksmes:

“Ļoti labu. Uzzināju kā pelnīt naudu. patika jūrniecība.” “Es sapratu, ka man vajag vairāk ieguldīt spēku savā nākotnē.” “Bija ļoti interesanti. Prieks redzēt sev pazīstamus cilvēkus.”

Paldies par dalību Karjeras nedēļā. Tā bija nedēļa, kurā vairāk nekā parasti skolēni tika rosināti domāt par savu karjeru, iepazīsties ar jaunām profesijām.

Sanita Dubovska

Jauns bērnu rotaļu laukums un sajūtu taka

Rudenim iekrāsojot pirmās koku lapas, krāsainas pārvērtības notika arī Rožupes pamatskolas pirmskolas grupiņu rotaļu laukumiņā. Pateicoties Līvānu novada domes piešķirtajam finansējumam Mazo grantu projekta “Kustībā veselība un attīstība”  ietvaros, tika realizēts jau sen lolots sapnis 17. oktobris mazie grantiRožupes vecāku vidū par jaunu rotaļu kompleksu un sajūtu takas izveidi.

 Līdz šim vietējo iedzīvotāju bērni un pirmskolas grupiņu audzēkņi spēlējās laukumiņā, kur vecās, dzelzs konstrukcijas jau bija nolietojušās. Tagad viņu rīcībā ir rotaļu komplekss, kas sastāv no slīdkalniņa, lielajām šūpolēm, virvju kāpnēm un kāpelēšanas sienas, kas ar laiku tiks papildināts ar vēl dažiem spēļu elementiem, kā arī 9 m gara sajūtu taka ar dažādiem posmiem no dabas materiāliem – čiekuriem, sūnām, keramzīta u.c.

Projekta ietvaros uzstādītās konstrukcijas nodrošina un sekmē bērnu fantāzijas pasaules attīstību, uzlabo veselību, ko veicina aktivitātes svaigā gaisā, attīsta fizisko sagatavotību, ko sniedz iespēja fiziski darboties rotaļu laukumā šupojoties, rāpjoties u.tml., veicina socializēšanās procesu, ko sekmē līdzdarbošanās ar vienaudžiem, attīsta motoriku, stāju un līdzsvaru.

17.oktobrī, projekta atklāšanas pasākumā, bērnu smaidi, rotaļājoties un izmēģinot jauno laukumu un sajūtu taku darbībā, liecināja par to, ka mērķis ir sasniegts: Rožupes pagasta bērniem ir pieejamas jaunas iespējas kvalitatīvai un radošai brīvā laika pavadīšanai.

Liels paldies Līvānu novada domei un visiem, kas ieguldīja savu laiku un darbu projekta realizēšanā! Īpašu paldies velētos teikt Rožupes pamatskolas direktorei Sanitai Dubovskai un Jānim Rubīnam.

Iluta Daugaviete

Projekta “Latvijas Skolas soma” ietvaros skolēni iepazīstas ar 20. gadsimta Latvijas vēstures dramatiskākajiem notikumiem – bēgļu gaitām

16. opktobris skolas somaŠogad rudens ekskursijā 7. un 8. klases skolēni devās uz Rīgu, lai piedalītos muzejpedagoģiskā nodarbībā “Bēgļu gaitas”. Skolēni apmeklēja biedrības “Latvieši pasaulē- muzeja un pētniecības centra” veidoto izstādi par bēgļu gaitām un piedalījās izlaušanās spēlē. Tā bija lieliska vēstures stunda ar pētnieciska satura elementiem un praktisku darbošanos. Nodarbībā skolēni pētīja unikālus priekšmetus, kuri ir bijuši bēgļu ģimeņu koferos un kopā ar īpašniekiem izceļojuši no Latvijas 1944. gadā.   Interese, azarts, panika, arī izmisums un noslēgumā  gandarījums par veiksmīgu nokļūšanu uz improvizēta kuģa, veicot visus izlaušanās spēles uzdevumus. Ik viens skolēns iejutās vēstures pētnieka lomā, veicot vēstures priekšmetu aprakstu un analīzi. Spēles dalībnieku uzdevums bija atrisināt dažādus uzdevumus, lai sagādātu sev izbraukšanas atļauju un paspētu uz kuģi kādā no Kurzemes ostām.

No skolēnu atsauksmēm:

“Šajā ekskursijā tiešām varēja daudz uzzināt. Es izlaušanās spēlē uzzināju visu par Otro pasaules karu Latvijā. Es varēju iegūt nelielu ieskatu, kāda bija dzīve tiem, kuri mēģināja tikt prom no valsts ar kuģi.”

“1944. gadā Latvijai tuvojās fronte. Daudzas ģimenes aizbrauca prom bez tēviem, jo viņus varēja iesaukt armijā vai arī darbā policijā. Izlaušanās spēlē mēs iejutāmies 1944. gada notikumu situācijā, kad cilvēki lielā steigā devās uz kuģiem, lai dotos bēgļu gaitās uz Vāciju. “

“No šīs spēles varēja mācīties vēsturi un to, kādas izjūtas pārņem cilvēku, kad ir jābēg prom no savām mājām.”

Vēstures skolotāja Sanita Dubovska

Projekta “Latvijas skolas soma” ietvaros skolēni apmeklē porcelāna un māla izstrādājumu izstādi

8. oktobrī 1.un 2. klase brauca ekskursijā uz Preiļiem. Laiks bija drēgns, t8.oktobris karjeraaču visus sildīja rudens siltās lapu krāsas, ko varēja vērot pa autobusa logu.
Preiļos skolēni apmeklēja keramiķes Sintijas Loginas  darbnīcu.  Skolēni iepazinās ar keramiķas darbu izstādi.  Redzēja māla un porcelāna daudzveidīgo pielietojumu dažādu priekšmetu izgatavošanā.
Katrs dalībnieks ar sajūsmu no baltā māla veidoja sienas dekoru, kas sastāvēja no diviem putniņiem un divām bumbiņām. Darinājumi tika atstāti apdedzināšanai. Tos gaidām līdz atsūtīs.

Mākslinieces stāstījums un praktiskā darbošanās patika mums visiem!

2.klases audzināta Marija Ancāne

Karjeras izglītības pasākums “Satiec amata meistaru”

8.oktobris Skolas soma 8. oktobrī 1. un 2. klase brauca karjeras izglītības ekskursijā uz Preiļiem. Laiks bija drēgns, taču visus sildīja rudens siltās lapu krāsas, ko varēja vērot pa autobusa logu.
Mākslinieces Dinas Maksimovas vadībā skolēni no filca un flīša auduma ar aizrautību gatavoja katrs savu peli. Ievērojot drošības noteikumus, rokdarbnieki veiksmīgi darbojās ar karsto līmi.  Viņi atzina , ka darbiņš nebija viegls, taču pēc tam priecājās ne tikai par savu, bet arī cita veikumu.
Nodarbības gaitā skolēniem bija iespēja  iepazīties ar meistares darba pasauli, aplūkot restaurētus priekšmetus. Skolēni iepazina rokdarbnieka, restauratora un uzņēmēja profesijas.
Preiļu pilsētas bibliotēkā skolēni iepazinušies ar telpām un daudzo grāmatu izvietojumu, piedalījās dažādās aktivitātēs. Uz interaktīvās tāfeles varēja pārbaudīt savas zināšanas sēņu, Latvijas pilsētu nosaukumu, Latvijas simbolu atpazīšanā. Taču, zīmējot ar karstu, krāsainu pildspalvu, varēja uzreiz paņemt sacietējušu, noņemamu attēlu.  Visus ļoti saistīja arī interesantās brilles, kuras uzliekot varēja ceļot pa Preiļu novada mežiem, ezeriem, pļavām. Savukārt, kur vēl aizraujošāks brauciens ar velosipēdu, kad pretī video bilde, it kā brauktu  pa novada ceļiem, meža takām.

2.klases audzinātāja Marija Ancāne

Karjeras izglītības pasākums

3. oktobrī 5., 63.oktobris karjeras pasakums. un 8.klases skolēni apmeklēja Lazdonas piensaimnieku, lai iepazītos ar karjeras iespējām piena pārstrādes rūpniecībā un iepazītos ar uzņēmējdarbības jēdzienu.
Skolēni klātienē iepazinās ar piena pārstādes uzņēmumu, noklausījās stāstījumu par darbinieku ikdienu, galvenajiem darba pienākumiem, nepieciešamo izglītību, prasmēm.
Vairākiem skolēniem pārsteigums bija daudzveidīgais piena produkcijas klāsts, kurus ražo uzņēmums. Darba vide, produkcija skolēnus rosināja uzdot jautājumus par darba iespējām uzņēmumā.
Pēc izzinošās ekskursijas skolēniem bija iespēja nodegustēt uzņēmuma produkciju!

Pasākums notika projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

Miķeļdienas gadatirgus

Miķeļam gaili kāvu
Deviņiem cekuliem,
Lai tas man jaunu gadu
Rudzus, miežus audzināja.

29. septembris miķeldienaMiķeļi ir rudens saulgrieži, kad saule pagriežas uz ziemas pusi. Kopš seniem laikiem zemkopjiem šis ir bijis svarīgs laiks, jo nozīmīgākie darbi ir padarīti, līdz ar to norimst rosība uz lauka. Tā kā rudens ir dabas un lauku veltēm visbagātākais gadalaiks, tad Miķeļi ir arī ražas svētki.

 Mūsu skolā tradicionāli šos svētkus atzīmē ar Miķeļdienas tirdziņu, un šogad tas notika 30.septembrī. Skolas 1. stāva gaitenī uz pārdevēju galdiem netrūka nekā, tirgū valdīja pārticība, patīkama, darbīga un priecīga atmosfēra. Katrs pircējs varēja atrast un iegādāties sev tīkamāko un kārotāko lietu. Par tirgus preci pārvērtās gan mājas dārzos izaudzētie augļi un dārzeņi, gan pašcepti konditorejas kārumi. Kā kārtīgā gadatirgū kur ēdiens tur arī lustēšanās. Pirmskolas un sākumskolas audzēkņi skolotājas Ingas vadībā pārrunāja Miķeļdienas tradīcijas, dziedāja dziesmas un devās rotaļās.

Ir prieks par čaklajiem skolēniem, kas sagādāja patīkamu noskaņu ne tikai sev, bet priecēja arī visus tirdziņa apmeklētājus, tādēļ pircējiem maciņi tukšojās neredzētā ātrumā. Paldies visiem, kas atbalstīja šo pasākumu, bet īpašs paldies vecākiem par sapratni, atsaucību un līdzdarbošanos.

direktora vietniece audzināšanas jomā Līga Bernāne

Projekta “ Latvijas Skolas soma” ietvaros iepazīstam Rēzekni

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Saulains rudens rīts. Mēs – 3. un 4. klase- dodamies mācību ekskursijā uz Rēzekni. Brauciena laikā vērojām krāšņās dabas ainavas, kas paveras aiz loga. Nemanot arī pilsēta klāt. Kāpjam laukā, lai iepazītos ar skolēnu dzīvi senāk. Mēs rakstām ar tinti un spalvām. Sveram priekšmetus ar bezmēnu. Rakstam uz krīta tāfelītēm. Spēlējam spēles, kādas spēles agrāk.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Jautrā noskaņojumā dodamies uz Latgales vēstniecību “Gors” Gide iepazīstina ar telpu izkārtojumu un izmantošanas iespējām.

Tālāk mūsu ceļš aizved uz radošajām darbnīcām. Tur mēs paši varam pagatavot dažādas ziepītes. katrs izvēlamies sev patīkamāko smaržu. Vadītāja mums izstāsta ziepju rašanās vēsturi. Un tad pienāk laiks doties uz mājām.

Projekta “Latvijas skolas soma” ietvaros apmeklējām Latgales kultūrvēstures muzeju, Latgales vēstniecību Gors  un radošo darbnīcu (ziepju meistardarbnīcu).

Anna Skutele, 4. klase