Category Archives: Bez kategorijas

Caurviju prasmes Rožupes pamatskolā

Rožupes pamatskola seko līdzi laikam un pārmaiņām, ko tas nes sev līdz’. Ikdienā visai bieži gandrīz ikviens ir dzirdējis par caurviju prasmēm, kuras pozicionē jaunais mācību saturs. Tomēr kas tās ir un kā tiek realizētas praksē? To noteikti zina Rožupes pamatskolas skolotāji un skolēni.

Aizvadītais mācību gads ir bijis ļoti darbīgs un piesātināts, mēģinot integrēt mācību un audzināšanas darbā visas sešas caurviju prasmes – kritisko domāšanu un problēmu risināšanu, jaunradi un uzņēmējspēju, pašvadītu mācīšanos, sadarbību, pilsonisko līdzdalību un digitālo pratību.

Problēmrisināšanu un kritisko domāšanu skolēni apgūst gandrīz katrā mācību stundā vai ikdienas situācijā skolā, tomēr aizvadītajā gadā  9. klases skolēniem bija iespēja šīs prasmes trenēt dodoties meža ekspedīcijā, iepazīstot ekosistēmu un arī veidus, kā to izprast un saglabāt. 8. klases skolēni piedalījās  izzinošā orientēšanās spēlē “Ģeo-inženieris”, kas norisinājās Jēkabpilī. Kritisko domāšanu pilnveidoja arī 7. klases skolēni, piedaloties konkursā “Profesionālis – veiksmīgu lidojumu”, analizējot SIA “AirBaltic” uzņēmumu.

Jaunradi un uzņēmējspējas skolēni varēja apgūt dažādos konkursos un aktivitātēs. Vecāko klašu izglītojamie septembrī iesaistījās starptautiskajā projektā “Baltu literatūras nedēļa”, bet 5. klase piedalījās “Ziemeļvalstu literatūras nedēļas” aktivitātēs. Oktobrī visas klases devās izzinošos pārgājienos pa Līvānu novadu, lai iepazītu vietējos uzņēmējus Karjeras nedēļas ietvaros, kura tika aizvadīta ar saukli “Uzņēmējspējas  – tavas superspējas!”. Aprobējām programmu “Esi uzņēmējs”, un skolēni ar saviem gardumiem vai darinājumiem piedalījās Ziemassvētku tirdziņā. Rožupes pamatskolas folkloras kopa “Rūžupeite” iesaistījās nemateriālā kultūras mantojuma apgūšanas un pārmantošanas programmas “Pulkā eimu, pulkā teku 2023” sarīkojumā. Pirmsskolas bērni piedalījās Līvānu novada izglītības iestāžu solistu konkursā – festivālā “Mazputniņš”, skolas vokālais ansamblis  – vokālās mūzikas konkursā “Balsis 2023”. Vairāki skolēni izmēģināja roku 21. Starptautiskajā bērnu mākslas izstādē-konkursā “LIDICE-2023”. Veiksmīgs starts arī Robertam Mūkam veltītajā jaunrades radošo darbu konkursā “Iztēle ir realitāte 2022”. Pirmās pakāpes  diplomus Skolēnu skatuves runas video konkursa valsts kārtā ieguva 4 skolēni.

Neizpalika arī prasme vadīt pašiem savu mācību procesu. Skolā no 1. līdz 5. klasei skolēni iesaistījās fakultatīva nodarbībās “Lasītprasme”, kur pilnveidoja prasmi lasīt, saprast un iegaumēt tekstu. 1. vietu Latviešu valodas aģentūras konkursā “Valoda dzīvo, ja tu tajā runā” ieguva Elīna Ķēniņa 1022 darbu konkurencē. Elīna ieguva 2. pakāpi un titulu Lielais stāstnieks Dienvidlatgales stāstnieku konkursā “Teci, teci valodiņa!”. Arī Līvānu novada Skaļās lasīšanas čempions šogad nāk no Rožupes pamatskolas – Rīgā mūsu novadu pārstāvēs Emīls Bikernieks. Pateicība par neatlaidību un centību mācību darbā Sintijai Gutānei, kura piedalījās latviešu valodas un literatūras, kā arī vēstures olimpiādē valsts līmenī.

Sadarbība – tā ir viena no skolas galvenajām vērtībām un tika realizēta dažādos līmeņos. To integrējām mācību darbā, īstenojot vienu no skolas prioritātēm – starpdisciplinaritāti jeb stundu veidošanu un realizēšanu sadarbojoties vairāku priekšmetu skolotājiem. Paldies par sadarbību un atbalstu SIA “Līvānu kūdras fabrika”, SIA “Čiekuriņi”, LPKS “Piena āres”, “Zemnieku saldējums”, MJIC “Kvartāls”, Rožupes pagasta bibliotēkai. Sadarbojāmies arī ar sociālās aprūpes centru “Rožlejas”, kur Ziemassvētkos skola sniedza labdarības koncertu un bērni gatavoja dāvaniņas.

Pilsonisko līdzdalību esam apguvuši realizējot projektu “Kontakts”, bet nākamajā mācību gadā plānojam īstenot Erasmus+ projektu “Sabiedriski, sociāli, pilsoniski aktīvs jaunietis – demokrātijas balsts”. Mācību gada garumā skolēni ir iesaistījušies valsts svētku dienu svinēšanā – 9. klase aktualizēja barikāžu laiku un 25. marta atceres dienu; visa skola iesaistījās 18. novembra svētku organizēšanā, bet 4. maiju jeb Baltā galdauta svētkus atzīmējām, uzvelkot mastā jauno Latgales karogu. Čakli iesaistījāmies arī Lielajā talkā, labiekārtojot skolas apkārtni. Daudzi skolēni aktīvi darbojās jaunsardzes kustībā.

Skolā mācījāmies darboties digitāli, veidojot pasākumu afišas, stundās izmantojot digitālās platformas un rīkus. Par to īpašs paldies Līvānu novada pašvaldībai, kura iesaistījās projektā Nr.8.1.2.0/22/I001 “Izglītības iestāžu digitalizācija 7.-9. klasei”, sarūpējot skolai jaunus datorus.

Paldies skolotājiem, tehniskajiem darbiniekiem, vecākiem, skolēniem un sadarbības partneriem!

Aicinām pievienoties Rožupes pamatskolas skolēnu saimei kādā no mācību programmām jaunajā mācību gadā un apgūt dzīvei nepieciešamās prasmes kopā.

Rasma Svikle-Popova,
Rožupes pamatskolas direktores vietniece

Projekts “Aušanas amatu iepazīšana”

Rožupes pamatskolas folkloras kopas ,,Rūžupeite” dalībnieki realizēja nodibinājuma ,,Viduslatgales pārnovadu fonds” mazo grantu projektu konkursa ,,Iedzīvotāji veido savu vidi – 2023” ,,Aušanas amatu iepazīšana” projektu un iepazina Latvijas reģionālo apgabalu etnogrāfisko tērpu dažādību.Inga_Kukusilina

Projekta ietveros 17.05.23. folkloras kopas dalībnieki apmeklēja Līvānu stikla un amatniecības centra tautas lietišķās mākslas studiju ,,Dubna”.   Studijā bērni iepazina aušanas amata prasmes.

Paldies TLMS „Dubna” vadītājai Inesei Valainei un citām studijas dalībniecēm par interesanto stāstījumu un iespēju darboties praktiski.
TLMS ,,Dubna” noausts audums un sašūti brunči folkloras kopas dalībniecēm.
Paldies nodibinājumam ,,Viduslatgales pārnovadu fonds” un Līvānu novada pašvaldībai par finansiālo atbalstu!

Projekta koordinatore skolotāja Inga Kūkusiliņa

Mācību ekskursija Latvijas Okupācijas muzejs- Imanta Ziedoņa fonda “Viegli” sagatavotā izlaušanās istaba “Blēņas un pasakas”- Neredzamā pasaule.

21._marts1Projekta “Latvijas Skolas soma” ietvaros 7. un 9. klases skolēni  apmeklēja Imanta Ziedoņa klases nodarbību – izlaušanās spēli “Blēņas un pasakas”. Lai piedalītos nodarbībā, mājās veicām mājas darbu,  lasījām Imanta Ziedoņa pasakas. Nodarbība bija aizraujoša, pārsteigumiem bagāta, veicināja sadarbības, komandas darba prasmes. Pēc nodarbības katrs sev līdzi “paņēmām” kādu atziņu no Imanta Ziedoņa daiļrades un dzīves gājuma.

Saistoša bija Okupācijas muzeja nodarbība. Pašā sākumā muzeja telpās  atradās uz  ekrāna21.marts_2 parādīts, ko darīja Nacistiskā Vācija un PSRS no 1939. -1945.  gadam. Arī tika stāstīts par Latvijas neatkarības periodu (no 1918 līdz 1940 gadam) un līdz tam, kā viņa atguva atkarību 1991. gadā. Tika stāstīts arī par to, ka cilvēkus izveda uz Sibīriju. Tika izvesti vīrieši, sievietes un bērni. Tika vesti vagonos pa daudziem desmitiem cilvēku vienā vagonā. Cilvēki arī meta zīmītes ar savu adresi un ar uzrakstu: ,,Ja varat atrodiet uz izglābiet mūs no Sibīrijas”. Atceros vēl to, kā mums stāstīja kā meitene sev Sibīrijā sataisīja apģērbu no kartupeļa maisa. Mums vēl stāstīja par to ka cilvēki mira Sibīrijā. Ekspozīcijas noslēgumā  mums stāstīja par barikāžu laika notikumiem

Paldies skolotājai Sanitai un Skolotājai Annai Ģēģerei par labu un interesantu un pamācošo ekskursiju. Gribētos vēl!
/Aleksandrs Isajevs, 7. klase/

Viss Neredzamajā pasaulē bija neredzams. Visas istabas bija tik tumšas, ka neko nevarēja redzēt. Šī vieta tika veidota dēļ viņu darbiniekiem, kuri ir akli, lai mēs arī saprastu viņu ikdienu. Mēs katrs uzmanīgi staigājām apkārt katrai istabai un mēģinājām iegaumēt izkārtojumu un lietas apkārt mums. Nebija viegli mēģināt iejusties jaunā vidē, kad neko neredzam, jo mēs parasti lietojam mūsu redzi, bet šoreiz mēs nevarējām. Gidi palīdzēja izprast, kāda ir dzīve cilvēkiem bez redzes un kā izturēties pret viņiem, lai mēs neliktos rupji vai nejauki. Šis lika padomāt un pateikties, ka mēs redzam, un rūpēties par mūsu redzi.
/Anna Skutele, 7. klase/

Man likās pārsteidzoši ka tur tumsā strādāja cilvēki bez redzes. Man patika tas ka bija uzdevums tumsā aptaustīt dažādus priekšmetus un vajadzēja viņus atminēt, un vēl patika kur vajadzēja klausīties skaņas un viņas atminēt. Es esmu laimīga ka braucu, es labprāt vēl reizi aizbrauktu .
/Marija Linde, 7. klase/

Pavasara brīvdienu ekskursija

Saulainā 17. marta rītā Rožupes pamatskolas pirmskolas grupas “Zīļuks ” bērni devās mācību ekskursijā 17._martsuz Daugavpili, kur apmeklēja Daugavpils inovāciju Centru. Pirmsskolēni vēroja interaktīvas ekspozīcijas, kas ļauj ieraudzīt un izprast fiziku, ķīmiju, bioloģiju un citas zinātnes tā, lai bērni izprastu pasaules procesus vienkāršā veidā. Ļoti aizraujoša bija ekoloģijas nodarbība “Lavas lampas”, kurās aktīvi piedalījās un praktiski darbojās ikviens.

Aktivitāte tiek īstenota Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.-2021. gada perioda programmas “Pētniecība un izglītība” projekta Nr. NFI/IC/VIAA/2020/4 “Inovāciju centra izveidošana Daugavpilī” ietvaros.

Kad zinātne bija izpētīta, pirmsskolēni devās pētīt dzīvnieku pasauli uz Latgales Zooloģisko Dārzu. LZD ekspozīcijā bērni varēja redzēt aptuveni120 zookultūras dzīvnieku sugas: pērtiķi, papagaiļi, čūskas, zivis, krokodilu kaimani, zirnekļi, bruņurupuči, lidojošie sunīši, vardes, bruņneši, iguānas u.c. Pēc pusdienu maltītes ieturēšanas, ainaviskajā Daugavas krastā, ar prieka mirdzumu acīs, “Zīļuki” devās mājup.

 Zīļuku audzinātāja Marta Vilcāne

Ābeces svētki

8.martā Rožupes sākumskolas bērni, Ivo un Inas mudināti, dzīvoja  “Raibā pasaulē”, jo kopā ar viņiem  latviešu valodas mācību stundās mācījās burtus, rakstīja vārdus un domāja teikumus.8_MARTS_ABECES

 Pirmklasnieki  sumināja savus alfabēta burtus, kas bija īpaši izrotāti.

Par tiem runāja dzejoļus, dziedāja dziesmas, arī minēja mīklas.

Tad priekšā nāca visi desmit cipari un atskaiti deva, – vai bērni tos pazīst un uzrakstīt prot.

Mazie skolnieki ar prieku iejutās aktieru lomā, jo skatītāji bija arī viņu vecāki. Katrs 1. klases skolēns saņēma Pagodinājuma rakstu ar kādu nomināciju, atkarībā no tā, kā strādājis burtu un ciparu apguvē.

Darbojoties ģimeņu un klašu  grupās, pasākuma dalībnieki ilustrēja izveidotās tautasdziesmas.

 Pasākuma noslēgumā visi aktīvi iesaistījās jautrās kustību rotaļās.

1.klases audzinātāja Marija Ancāne

Dalība skolotāju apmācībās

7.-8. janvārī Daugavpilī projekta “EmoTrain Latgale” ietvaros notika mācības skolotājiem, ko organizēja biedrība “Miromida” sadarbībā ar British Council pārstāvniecību Latvijā. Projekta mērķis bija sniegt iespēju skolotājiem no Latgales stiprināt medijpratības un kritiskās domāšanas prasmes, rast balansu savā dzīvē, lai paaugstinātu motivāciju darbam ar jauniešiem, kā arī veicināt sadarbību un pieredzes apmaiņu starp reģiona skolām. Projektā piedalījās 28 pedagogi no Daugavpils, Galēniem, Kaunatas, Malnavas, Maltas, Preiļiem, Priežmales, Rugājiem, Rožupes, Stoļerovas, pārstāvot 13 Latgales skolas.

Stiprinājām kritisko domāšanu, runājām par medijpratību, apskatījām ETS kompetenču modeli, izmēģinājām pasaku terapiju un sistēmisku pieeju, zīmējām neirografiku, attīstījām balansu.

“EmoTrain Latgale” ir projekts projektā. Lielais “EmoTrain” projekts tiek īstenots Erasmus+ programmas ietvaros, un tā mērķis ir paaugstināt skolotāju un jaunatnes darbinieku psiholoģisku līdzsvaru viņu motivācijai strādāt jaunatnes jomā.

Liels paldies erudītajai, mērķtiecīgajai projekta īstenotājai Kristīnai. Apmācību pievienotā vērtība ir IEDVESMA, IEDROŠINĀŠANĀS, IZGLĪTOŠANĀS, IZAUGSME!

British Council Latvia
Erasmus plus
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra

Projekta Skolas soma aktivitātes

Kultūrizglītības programma “Latvijas skolas soma” ir devusi valsts apmaksātu iespēju regulāri iepazīt Latvija kultūras vērtības un laikmetīgās izpausmes, tā attīstot kultūras izpratnes un izpausmes kompetenci, radot lepnumu par savu valsti un cilvēkiem.

Programmas ietvaros arī šogad skolēniem bija iespēja iepazīt kultūras norises kino, literatūrā, grāmatniecībā, materiālajā un nemateriālajā kultūras mantojumā.

6.klases izglītojamie šī gada 14. septembrī Skrindu dzimtas muzejā apmeklēja muzejpedagoģiskas nodarbības “Maizes ceļš” un “Vakarēšana manā istabā”. Šīs nodarbības jauniešiem ļāva iepazīt sen aizmirstās un pat izzudušās tradīcijas.

23.septembrī vecāko klašu skolēni pēc pārgājiena par nacionālo partizānu takām noskatījās filmu “Segvārds Vientulis”, kura veltīta Vanagu draudzes priesterim Antonam Juhņevičam.

30.novembrī pie 1.-6.klases bija ieradies Raitis Zapackis ar izglītojošo stāstījumu un lasījumu “Pasakas no pirmsākumiem līdz mūsdienām”. Nodarbības laikā skolēni izzināja latviešu tautas un pasaules pasaku vēsturi, kā arī iedziļinājās latviešu tautas pasakas lasījumos un sarunā par pasakās ieslēpto latvietības kodu un tēliem – gļēvuļiem un varoņiem, ko tie mums māca.

15.decembrī 8. klase skatījās filmu “Tizlenes”. Pusaudžus pamācoša filma, kurā trīs draudzenes, 9. klases skolnieces, nolemj kļūt par klases populārākajām meitenēm. Uz reāliem faktiem balstīts stāsts par tēmu, kuru aktualizēt ir būtiski.

21.decembrī 6.,7. klase skatījās pamācošu filmu “Māsas”. Filma “Māsas” ir sociāla ģimenes drāma par bērnunamā uzaugušām māsām Anastasiju un Diānu, kurām paveras iespēja tikt adoptētām amerikāņu ģimenē. Filmā risinu tēmu par identitātes meklējumiem, ceru rosināt skatītāju domāt par to, kā tava pagātne nosaka tavu nākotni un kādas ir iespējas šo paredzamo dzīves scenāriju lauzt.

23.decembrī 1.-5. klases skolēni Ziemassvētku noskaņas radīšanai skatījās filmu “Ziemassvētki džungļos”.

/Direktores vietniece Līga Bernāne/

Mācību ekskursija pirmssvētku laikā

Mēs,  8.klase pirms Ziemassvētkiem braucām uz katoļu, luterāņu un  pareizticīgo baznīcām.

Luteranu baznicaLīvānos pie dzelzceļa atrodas balta baznīca ar izgaismotu krustu tornī, tā ir  luterāņu baznīca. Mūs sagaidīja  luterāņu draudzes loceklis Normunds Upītis.  Baznīca bija saposta svētkiem, dega sveces, bija patīkama atmosfēra. Normunds  pastāstīja kāda celtne bija šajā vietā bija pirms baznīca uzcelšanas. Tieši uz tās celtnes pamatiem bija celta baznīca. Pēc pastāstītā par luterāņu baznīcas vēsturi mēs kāpām augšā tornī, kur atrodas iespaidīgs zvans. Bija iespēja redzēt kā notiek  zvana zvanīšana,  un uz šīs nots mūsu pirmā baznīcas ekskursija beidzās.

Apmeklējam arī  katoļu baznīcu. Ieejot baznīcā mēs sasveicinājāmies ar priesteri. Viņš mums  pastāstīja  par  baznīcas altāri. Aicināja izstaigāt baznīcu.  Mūs patīkami pārsteidza telpa, kurā bija iekārtota Bētleme, tas patiešām bija ļoti skaisti.   Mums bija iespēja iepazīt klātienē nelielu  Bībeles stāstu par to, kā Jēzus dzima kūtī ar dažiem lopiem. No priestera mēs uzzinājām, kā Jēzus asinis ir sarkanais vīns, bet viņa miesa ir maize. Saistošs bija priestera stāsts par grēksūdzi. Visinteresantākais ir tas,  ka tu esi atnācis uz grēksūdzi, pastāsti mācītājam visus savus grēkus, tev ir viņi jānožēlo, lai tos izpirktu.

Savdabīga bija pareizticīgo baznīca. Mācītājs bija no Ukrainas, tādēļ  mums stāstīja  krieviski. Mums piedāvāja aizdedzināt svētītās svecītes, tas bija īpašs mirklis. Mācītājs  sāka stāstīt par ikonām uz sienām un griestiem. Stāstīja mums par pareizticīgajiem un to kultūru. Iepazīstināja ar baznīcas celtniecības vēsturi, atjaunošanas darbiem.  Parādīja arī fotogrāfijas kā tas izskatījās. Dalījās pārdomās par Ziemassvētu laiku, ticību.

Paldies par izzinošo ekskursiju.

/Sintija Pļavāne, 8. klase/

Jaunsardzei kustībai – 30!

Anna 30,nov2022.gada 30. novembrī, Jaunsardzes kustības dalībnieki svinēja 30.gadu jubileju.

Jaunsardzes 30.gadu jubileju organizēja Jaunsardzes centrs un Jaunsardzes centra direktors, pulkvedis Aivis Mirbahs, kurš aicināja tagadējos un nākotnes jaunsargus neapstāties, iet līdz savam mērķim. Arī man, Annai Grigai bija gods piedalīties jubilejas svinībās Rīgā.

 Svinības sākās ar pulcēšanos pie pulkveža Oskara Kalpaka pieminekļa. Gājienā piedalījās aptuveni 380 dalībnieki. Muzikālo pavadījumu nodrošināja Nacionālo bruņoto spēku Štāba orķestris.   Pēc gājiena mēs devāmies uz svinīgo svētbrīdi Doma baznīcā.

Pēc svētbrīža devāmies uz svinīgo pasākumu, kurš notika ATTA Konferenču centrā. Svinības sākās ar Jaunsardzes  karoga ienešanu. Pēc tam Latvijas Valsts prezidenta padomnieks nacionālās drošības jautājumos, Nacionālās drošības padomes sekretārs Jānis Kažociņš uzstājās  ar  Valsts prezidenta Egila Levita sveicienu. Pēc tam  visi vienojāmies Latvijas valsts himnas dziedāšanā.

Vārds tika dots Ministru prezidenta biedram, aizsardzības ministram doktoram Artim Pabrikam, Nacionālo bruņoto spēku komandierim ģenerālleitnantam Leonīdam Kalniņam, Jaunsardzes centra direktoram pulkvedim Aivim Mirbaham un ārzemju sadarbības partneriem.

Labākajiem jaunsargiem, jaunsargu instruktoriem un darbiniekiem pasniedza Jaunsardzes centra apbalvojumus – goda rakstus, atzinības rakstus un medaļas.

Pasākuma laikā tika pirmatskaņota Jaunsardzes himna, ko izpildīja dziedātājs Dons.

Īpaši emocionāls bija gājiens pie Brīvības pieminekļa. Paldies Jaunsardzes instruktorei Diānai Vucānei par iespēju piedalīties pasākumā.

/Anna Griga, 9. klase/

Stratēģijas galda spēle “Demokrātija”

30.novembris30.novembrī 8. un 9. klases skolēni izspēlēja spēli “Demokrātija. Spēli mums vadīja Jaunatnes lietu speciāliste Lāsma Kursīte-Kozule, Kvartāla direktore Marija Kostočko un Europe Direct Dienvidlatgales centra vadītājs  Oskars Zuģickis.  .Bija ļoti jautri un interesanti ,jo Oskars Zuģickis  aizraujoši stāstīja par demokrātiju.

Mums vajadzēja veidot savu valsti, mācījāmies visi kopā  sastrādāties, lai izveidotu savu valsti. Uzzinājām daudz interesantu faktu par demokrātiju, piemēram, to, ka mūsdienās pastāv galvenokārt pārstāvnieciskā demokrātija. Uzzināju, ka vēlēšanās katrs pilsonis var atdot savu balsi, tādā veidā realizējot demokrātijas principu.

Mums patika nodarbība. Izpratām jēdzienu “demokrātija”.

/Samanta Adamoviča, 9.klase/