Author Archives: Anita Svence

2020./2021.m. g. Rožupes pamatskolā

Īss atskats, kā tika aizvadīts šis mācību gads. Sakarā ar Covid -19  izplatīšanās ierobežojumiem, mums lielākoties bija jāmācās attālināti. Neskatoties uz to, mēs aktīvi darbojāmies, piedaloties dažādos pasākumos, mācību olimpiādēs, kā arī mācoties apguvām digitālās tehnoloģijas.

Izglītojamie piedalījās mācību olimpiādēs: Amanda Filipova (9.kl) – bioloģijā; Zane Justīne Jasinska (9.kl.)- latviešu valodā (atzinība), fizikā, angļu valodā; Anna Skutele (5.kl.) – Līvānu novada matemātikas olimpiādē (2.vieta); Ralfs Vutnāns (6.kl) – Līvānu novada matemātikas olimpiādē.
Skolēni aktīvi iesaistījās  arī dažādos konkursos: Beāte Vilcāne (4.kl.) – Literāro un vizuālās mākslas darbu konkursā “Raiņa dzejas vārdnīca” (atzinība);
Gints Filipovs un Ernests Ancāns (4.kl.) – konkursā “Tik vai…cik?”
Junior achievement konkursā “Mana vārdnīciņa”  piedalījās –  Gabriela Bružuka (atzinība par radošumu), Zane Kursīte (atzinība par drosmi un uzņēmību), Maksims Ņikiforovs, Sabīne Bogdanova, Samanta Filipova. Biznesa pasaku konkursā Elīna Ķēniņa (III vieta), Sintija Gutāne.
Tā kā sporta sacensības arī  nevarēja notikt klātienē, tad sacensības organizējām attālināti, kur bērni paši visu sagatavoja, mērīja, uzņēma laiku, apgūstot tiesāšanas prasmes.
Skolas pasākumi notika gan klātienē, gan attālināti. 5.-6. klašu skolēni aprīļa mēnesī nedēļas garumā piedalījās lasītprasmes konkursā – “Lietpratīga lasītāja ceļojums pa mācību priekšmetiem”. Katru dienu kādā no mācību priekšmetiem bija jāpierāda savas lasītprasmes iemaņas. Visa mācību gada garumā iesaistījāmies “Skolas somas” pasākumos, kuros izglītojamie guva jaunas zināšanas, atziņas un pozitīvas emocijas. Pēdējās skolas dienas aizritēja attālināti, notiekot pasākumam “Būsim kopā!” . Rīts visiem iesākās ar rīta vingrošanu. Programmā “Kahoot” tika sagatavoti jautājumi no dažādiem mācību priekšmetiem, uz kuriem izglītojamajiem bija jāatbild, pārbaudot savas  zināšanas.
Pēdējā skolas diena norisinājās klašu audzinātāju vadībā, apgūstot vai arī atkārtojot savas zināšanas drošības jautājumos.

Attālinātajā mācību procesā ne visiem izglītojamajiem veicās labi, jo pietrūka motivācijas, nespēja saplānot savu dienas režīmu utt. Bet bija izglītojamie, kuri ar to tika lieliski galā, pat tika uzlabotas sekmes. Šie izglītojamie saņēma pateicības rakstu un naudas balvu. Priecājamies par viņiem!
Attālinātajā mācību procesā liels atbalsts  bija vecāki. Paldies vecākiem par pacietību, sapratni un atbalstu.

12. jūnijā Rožupes skolā notika 9.klases izlaidums. Skolu absolvēja 11 izglītojamie. Lai viņiem veicas piepildīt savus mērķus!
Lielu paldies vēlos pateikt skololtājiem par ieguldīto milzīgo darbu mācību darba nodrošināšanā, par sniegto atbalstu un sapratni.
Novēlu visiem jaukas brīvdienas!
Ikvienam no mums piemīt spēks strādāt un parādīt labāko, ko spējam. Un nav vajadzīgs tituls, lai to darītu. /Robins Šarma/

direktores vietniece izglītības jomā Iveta Isajeva

Skolas soma

Rožupes pamatskolas 5.-9. klašu skolēniem  “Latvijas skolas soma” sagādāja  lielisku iespēju noskatīties dokumentālo filmu “Neiespējams ir iespējams”, kurā varēja iepazīties ar latviešu sportista, biatlonista Raimonda Dombrovska gaitām 26 gadu griezumā. Stāsts ir par 1988. gadu, kad sportists uz rollerslēpēm brauca no Arktikas uz Meksiku 90 dienas, nobraucot 6759 km. Pēc filmas noskatīšanās atsauksmes bija dažādas, dažiem patika, bet bija skolēni, kuriem nepatika, jo bija problēmas ar lasītprasmi. Filma bija pamācoša, no kuras varēja gūt vērtīgas atziņas:

 • Pasaulē nav tāda darba, kuru nav iespējams izdarīt!
 • Neatteikties no sava mērķa un sapņa!
 • Vajag tiekties uz savu mērķi, tad izdosies piepildīt!
 • Nekad nedrīkst zaudēt savu dzimto valodu!
 • Ir jābūt gribasspēkam, lai neiespējamais būtu iespējams!
 • Ar smagu, neatlaidīgu darbu var sasniegt iecerēto un piepildīt savus sapņus!
 • Nevajag tik viegli padoties, bet cīnīties par savu mērķī līdz galam!
 • Jāizmanto iespējas, ko tev sniedz citi!

sporta skolotāja Iveta Isajeva

Projekta “Skolas soma” aktivitātes

     23.04. Rožupes pamatskolas pirmsskolas un sākumskolas skolēni tiešsaitē skatījās Liepājas leļļu teātra izrādi ,,Ucipuci meklē mājas”. Izrāde vēstīja par rotaļu pūcīti Ucipuci, kas ceļojuma laikā tiek nejauši aizmirsta kādā Itālijas viesu mājā. Lai nokļūtu atpakaļ pie sava mazā saimnieka Kriša, pūcītei jāpārvar garš un bīstams ceļš, šķērsojot visu māju, un jātiek līdz terasei, kur, kad iestājas krēsla mājo Lielais ods, kuram vienīgajam zināms, kurp devies Krišs. Pūcītei talkā nāk zirneklis un zaļais muzikants circenis, kas abi viņai kļūst par neaizstājamiem palīgiem un mīļiem draugiem. Garajā ceļā Ucipuci sastopas ar skudru koloniju, uzzina, kas ir skudru bojāejas mājiņas, pārdzīvo plūdus un stāsta beigās – satiek cienīgo un ar diženu viedumu izslavēto Lielo odu.
Izrādes laikā Ucipuci sniedza vērtīgus padomus, ko darīt, ja gadās nozaudēties, piemēram – sastingt un nemainīt atrašanās vietu, zināt vecāku telefonu un, izmantojot rotaļu elementus, jauniegūtās prasmes likt lietā.
Izrādes noskatīšanās notika projekta ,,Latvijas Skolas Soma” ietvaros.

skolotāja Inga Kūkusiliņa

Lietpratīga lasītāja ceļojums pa mācību priekšmetiem

19. aprīlī skolā sākās lasītprasmes nedēļa. 5. un 6. klases skolēni savas iemaņas lasīšanā pilnā mērā pielietoja dažādos konkursos. Nedēļas garumā skolēni veica uzdevumus, kas saistīti ar lasītprasmi.

 • Pirmdien acīgais lasītājs tekstā meklēja paslēpušos dzīvnieku nosaukumus.
 • Otrdien uzdevumi bija saistīti ar mūziku. Dziesmu kamoliņu ritinot, skolēni atpazina dziesmas, tās sakārtoja atbilstoši noteikumiem.
 • Trešdien vērīgais dabaspētnieks pēc apraksta noteica dzīvniekus, sameklēja atbilstošus attēlus.
 • Radošais mākslinieks ceturtdien veidoja savu mākslas darbu pēc dotā apraksta.
 • Piektdien lasītprasmes uzdevumi bija saistīti ar sporta aktivitātēm un “Vērīgā lasītāja” konkursu.

Skolēni pārliecinājās , lai varētu  pilnvērtīgi veikt uzdevumus, nepieciešamas labas lasītprasmes iemaņas. Liels gandarījums bija tiem, kas spēja paveikt visus uzdevumus.
No skolēnu atsauksmēm: “Man ieteikums ir, lai tā turpina vienmēr. Lika padomāt par teikumu uzbūvi.” “Man patika visi uzdevumi. Lika padomāt pirmā nodarbība. Gribu pateikt, ka šī nedēļa bija noderīga. Mans ieteikums mācīties labi.”

skolotāja Anita Ručevska

Starpbrīdis

 4.martā Rožupes pamatskolas 7.-9.klašu skolēniem bija iespēja piedalīties atslodzes motivējošā pasākumā “Starpbrīdis”.  Pirmo lekciju vadīja psiholoģe Rita Stafecka. Lekcijā skolēni pārdomāja, kur rast iekšēju spēku, kā sevi motivēt un izvirzīt jaunus mērķus. Savukārt otrajā lekcijā, ko vadīja karjeras konsultante Rasma Svikle- Popova, skolēni runāja par sapņiem un dzīves mērķiem, kā arī noskaidroja, kāds ir ceļš līdz savai sapņu profesijai.

Rasma stāsta: “Šķiet, skolēniem bija nepieciešama šāda “atslodzes diena”, kad padomāt par savām emocijām, motivāciju, nākotni, izvēlēm un lēmumiem. Pēc sarunām sapratu, ka daļa no viņiem šajā laikā jūtas labi, mierīgi, tomēr citiem pietrūkst draugu, skolas un skolotāju, tāpēc svarīgi veidot vismaz šo virtuālo kopības izjūtu un ļaut skolēniem sajust, ka viņi tiks atbalstīti. Prieks par skolēnu aktīvo iesaisti un viedokļu paušanu, kā arī par to, ka viņiem joprojām ir svarīgas cilvēciskās vērtības – ģimene, draugi, skolotāji, daba. Viņi spēj novērtēt labo cilvēkos – laipnību, neatlaidību, pieklājību, rūpes, humora izjūtu, atbalstu, atbildību, draudzību un labsirdību.”

Arī skolēni pozitīvi ir novērtējuši šo pasākumu:

 • Uzzinimagesāju, ka cilvēki var iedvesmot gan mani, gan manu rīcību.
 • Aizdomājos par to, kur tālāk doties mācīties pēc 9.klases beigšanas.
 • Es uzzināju, ka motivācija ir cilvēka iedvesma un attieksme pret visu.
 • Šī stunda lika man aizdomāties par maniem nākotnes sapņiem un mērķiem.
 • Es uzzināju, ka cilvēki ir tiešām dažādi. Sapņi un mērķi arī ir dažādi un katram ir savs skats uz dzīvi, mēs esam individuāli un to saprast palīdzēja šīs lekcijas.
 • Es uzzināju, kas ir motivācija un kā tā palīdz mums tikt tālāk pa dzīvi. Psiholoģe man palīdzēja saprast, ka man nevajag dusmoties uz citiem.
 • Skatoties uz veiksmīgiem cilvēkiem, arī man gribas kaut ko sasniegt.

Rasma Svikle – Popova, Liene Kapača

Dzīvā mūzika Rožupes pamatskolā

Šajā nedēļā Rožupes pamatskolas skolēni virtuāli piedalījās Skolas somas organizētajos pasākumos. 1.- 4. klases skolēni Latviešu valodas stundās iepazinās ar Ziemassvētku svinēšanas tradīcijām agrākos laikunnamedos, salīdzināja tās ar mūsdienām. Tuvāk tika iepazītas arī tradīcijas, kas ietvertas Latvijas kultūras kanona. Skolēni ar interesi klausījās Ziemassvētku dziesmas un dziedāja līdzi. No video smēlās idejas, kā bagātināt savas svētku svinēšanas tradīcijas.

Savukārt 5.- 6. klašu skolēni  piedzīvoja īstas šausmas – šausmas operā! Ar video lekcijas palīdzību tika veidota dziļāka izpratne par operas mūziku, Latvijas operas solistiem un kultūru, apmeklējot izrādes.

Vecāko klašu skolēni raitiem muzikāliem un dejas soļiem izstaigāja no viduslaikiem līdz pat mūsdienām, izzinot mūzikas un dejas attīstību. Atraktīvs vadītājs, samtainā čella skaņas un atraktīvi video materiāli ļoti iepriecināja skolēnus. Lūk dažas atziņas no pašiem bērniem:

 • Es uzzināju, ka romantisma laikā galvenā bija melodija.
 • Tika stāstīts par mūzikas gājumu laika gaitā. Tika pastāstīti interesanti fakti, kurus es un neesmu dzirdējusi.
 • Man šķita interesanti tas, ka viss bija ļoti labi parādīts. Klausīties mūzikā, skatīties kā dejo.
 • Manuprāt, bija fantastiski, jo tik daudz ko jaunu ir uzzināts. Bija jautra noskaņa.
 • Man patika, bet bija arī daži mīnusi.
 • Man ļoti patika šis darbs. Tas bija kas jauns, un nebija pārāk apgrūtinošs!
 • Klasicisma laikā vadošais instruments bija klavesīns, bet to pamazām sāka aizstāt ar klavierēm.
 • Man ļoti patika noskaņa kurā tika novadīta stunda.

mūzikas skolotāja Liene Kapača

Tēvzemes nedēļa

IMG-20201117-WA0003Mazs bij tēva novadiņis,
Bet diženi turējās.
Visiem labi, visiem labi
Manā tēvu zemītē…

Sarkanbaltsarkanajam karogam plīvojot, atceres svecīšu liesmiņām sildot sagaidījām Tēvzemes nedēļu. Nedēļa iesākās radot sarkanbalto noskaņu skolas gaiteņos, klasēs un sirdīs.

Lāčplēša dienā katra klase devās pie piemiņas akmens, kurš veltīts nacionālajiem partizāņiem un viņu atbalstītājiem, kur ar svecīšu liesmiņām un klusuma brīdi pieminēja Latvijas brīvības cīnītājus.

Dienu pirms Latvijas Valsts proklamēšanas 102. gadadienas katrā klasē norisinājās patriotisma audzināšanas stunda. Tika veidotas patriotiskas piespraudes, zīmēti zīmējumi, rakstīti laba vēlējumi, dziedātas dziesmas, minētas mīklas, pārrunāti fakti par un ap Latviju. Skolas pavāres bija sarūpējušas svētku pusdienas.

19. novembrī Tēvzemes nedēļas ietvaros norisinājās Latvijas Republikas proklamēšanas 102. gadadienai veltīts erudīcijas labirints- „Atceries, cieni un godā”. Audzēkņiem bija sagatavotas vairākas stacijas. Skolotājas Lidijas vadībā vārds “Latvija” tika apvīts dzejā. Skolotāja Inga pārbaudīja cik labi skolēni atceras tautasdziesmu vārdus, tos saliekot un izdziedod. Pie skolotājas Marijas varēja pārbaudīt zināšanas par Latvijas dabu un teritoriju. Skolotāja Sanita bija sagatavojusi erudīcijas spēli vecākajiem skolēniem un atjautības spēles mazākajiem. Pie skolotājas Anitas bija iespēja salikt Latvijas novadu puzli un pārbaudīt savas zināšanas par Latviju kopumā, atzīmējot pareizās atbildes Latvijas kontūrkartē. Savukārt pie skolotājām Lienes un Birutas vajadzēja atpazīt objektus, kuri atrodas Līvānos un Līvānu novadā.

Paldies par svētku noskaņas radīšanu skolā un patriotisma stiprināšanu.

direktores vietniece Līga Bernāne

R. Mūkam veltītais Latvijas skolu jaunrades darbu konkurss

 Šogad jau 15. reizi tika organizēts R. Mūkam veltīts Latvijas skolu 2.-12. klašu skolēnu jaunrades darbu konkurss. Šī gada konkursa moto ,,Paskaties uz sevi no augšas un tad no apakšas. Ko Tu tur redzi?” /R. Mūks/. Šis projekts tapis ar Latgales reģiona attīstības aģentūras, Valsts Kultūrkapitāla fonda, A/S Latvijas valsts meži un Riebiņu novada domes finansiālu atbalstu. Konkursu atbalsta arī Latvijas Grāmatizdevēju asociācija un Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija. Projektu realizē Galēnu Kultūrvēstures biedrība sadarbībā ar Roberta Mūka muzeju Galēnos.

Konkursam tika iesūtīti 346 skolēnu darbi no 72 Latvijas skolām. Paldies mūsu skolas radošajiem bērniem – Beātei Vilcānei, Gintam Filipovam, Nikijai Edītei Kaģei, Marekam Eidējam, Denisam Ševčenko, Annai Skutelei, Samantai Filipovai, Elīnai Ķēniņai, Gabrielai Bružukai, Matīsam Ķēniņam, Nikolai Lienītei Kaģei, Annai Grigai, Andai Vaivodei, kuru darbi tika iesūtīti konkursam.

 • 2.– 4. klašu grupā konkursa žūrija saņēma 47 darbus. 3. vieta 2. klases izglītojamajai Gabrielai Bružukai.
 • 2.– 7. klašu grupā tika iesūtīti 104 darbi. Atzinība – Nikolai Lienītei Kaģei.

Apsveicam!

Radošo darbu konsultanti – skolotājas Lidija Afanasjeva, Inga Kūkusiliņa, Anna Ģēģere, Anita Ručevska, Marija Ancāne.

 

“Zīļuku” ekskursija

thumbnail_IMG_5255Pirmajā oktobra dienā pirmsskolas grupiņa devās ilgi gaidītajā ekskursijā uz Rēzeknes novadu.
Laika apstākļi bija īpaši labvēlīgi, kas rosināja prieku gan par kopīgu braucienu gan par drīzo tikšanos ar mini zoo “Rozītes”  iemītniekiem.
Kā vieniem no pirmajiem zoodārza apmeklētājiem mums bija iespēja redzē, kā tiek pasniegta maltīte alpakām, lamām, punduraitām, karaliskajiem fazāniem. Vērojām kā dzīvnieki brokasto.

Liels bija “Zīļuku” pārsteigums ieraugot vainagdzērves, kas ziņkārīgi grozīja savas cekulainās galvas. Savukārt draiskais ēzelis bērnos izraisīja  lielus smieklus ar savu skaļo balsi.
Tālāk devāmies uz zirgu sētu “Untumi”, kur mūs sagaidīja un izvizināja seglos divi skaisti stalti zirgi  Filadelfija un Lido.

Ciemošanās laiks paskrēja nemanot, pārrunājām kas no redzētā patika visvairāk, devāmies mājup uz savu bērnudārzu….

“Zīļuku” grupas skolotājas Inga Ribaka, Iveta Ancāne

8. klases rudens velobrauciens

23. septem 23. sept2020./2021.  mācību gada rudens ekskursijas notika ne tā kā ierasti – ērtā autobusā ar tālāku galamērķi. 8. klase šogad izvēlējās mācību ekskursijā doties  ar velosipēdiem. Mērķis bija tuvāk iepazīt Nacionālo partizānu cīņas vietas Vanagu pusē un papētīt māju nosaukumus un māju zīmes.

23. septembrī devāmies ceļā. Mugursomās līdzi uzdevumu mape, pusdienas un citi nepieciešami priekšmeti izbraucienam. Pirmā apstāšanās vieta bija Staru laipas pār Dubnas upi, ievērību guvušas kā vienas no retajām trošu laipām. Klāt arī Vanagu baznīca, kuras stāstu par baznīcā notiekošo 1945. gada janvārī jau bijām iepazinuši skatoties 2014. gada  filmas “Segvārds Vientulis” fragmentu. Aplūkojam priesterim Antonam Juhņevičam veltīto piemiņas vietu. Veicam skolotājas sagatavotos uzdevumus un braucam uz Rožupi, lai brīvdabas estrādes saliņā ceptu desiņas.

Ekskursija bija izdevusies, jo mūs priecēja skaista, saulaina rudens diena. Tika iepazīts kaimiņu novads, izzināta partizāņu darbība Vanagu pusē, pierakstīti māju nosaukumi.