Author Archives: Anita Svence

Smilšu diena mūsu pamatskolā

Tveršana1Skolēni iepazina smilšu kino vēsturi, kad un kur tas radās. Uzzināja, kas nepieciešams, lai paši varētu kļūt par smilšu kino meistariem.

PTveršana2ēc teorētiskās daļas bija iespēja praktiski padarboties. Bija iespēja pašu spēkiem izveidot smilšu aplikāciju. Smilšu aplikācijas ir vienkārša, ātri apgūstama un aizraujoša aktivitāte bērniem, ar krāsainām smiltīm krāsojot dažādu zīmējumu kartītes. Rezultātā tika izveidota krāsaina, koša un katram pilnīgi atšķirīga smilšu glezniņa, kas saglabāsies un priecēs vēl ilgi.

Darba noslēgumā baudījām īpaši Rožupes pamatskolai no smiltīm radītu sveicienu un baudījām smilšu cepumus.

Nodarbība notika projekta “Latvijas Skolas somas” ietvaros.

Burtiņu svētki

TveršanaBurt11.februārī pirmās klases skolēniem notika pasākums “Burtiņu svētki”. Mazie pirmklasnieki bija sagatavojuši atraktīvu stāstījumu par sava vārda pirmo burtiņu. Piedalījās dažādās spēlēs un aktivitātēs, kuras bija saistītas ar burtiem.

Pasākuma noslēgumā tika izsniegti sertifikāti par alfabēta burtiņu veiksmīgu apgūšanu. Kā svētkiem pienākas, bija arī svētku torte.

Paldies 1. klases audzinātājai Anitai par pasākuma organizēšanu!

 

Lepojamies ar panākumiem radošo darbu konkursā

2021.gada R. Mūkam veltītā Vislatvijas jaunrades darbu konkursa ,,Lai zemei būtu vieglāk elpot, mums jāelpo tai līdz…” 2. – 4. klašu skolēnu grupā piedalījās 3. klases skolēni Gabriela Bružuka, Sabīne Bogdanova un Raitis Ušackis. 8.– 9. klašu grupā konkursam savu darbu iesūtīja Elīna Ķēniņa.

Visās klašu grupās bija iesniegti ļoti daudzi darbi no dažādām Latvijas skolām. Mēs varam lepoties, ka visi mūsu skolas skolas skolēnu darbi ieguvuši atzinību.

Fragmenti no skolēnu darbiem:

  /../ Man liekas, ka es savai zemei, valstij esmu kā maza sastāvdaļa. Bez manis un bez mums katra, zemīte būtu drūma, neapdzīvota, pelēka. /../ (Raitis)
  /../ Mēs katru rītu pamostamies un sakārtojam sevi. Tāpat arī zeme grib tīru lietu, kas viņu noskalo no putekļiem. Ja mēs par sevi varam parūpēties, tad zeme to nevar. Zeme gaida, ka cilvēks par viņu rūpēsies. /../ (Sabīne)
Mēs visi dzīvojam uz planētas Zeme. Tās ir mūsu mājas. Lai varētu dzīvot laimīgi, mums ir pienākums rūpēties par mūsu mājām. Sargāt, tīrīt  un nepiegružot tās.  Tad  Zemei būs vieglāk elpot un tā paliks arvien skaistāka. /../ (Gabriela)
 /../ Un es ticu, ka būs mums ziema ar savām sniegpārslām, pavasaris ar meža zosīm debesīs, vasara ar putnu dziesmām, rudens ar čaukstošajām lapām zem mūsu zābakiem. Zābakiem, kuri neprot sabradāt un postīt, bet zābakiem, kuri prot apiet apkārt gan ziedošajai puķītei, gan mazajai skudriņai. /../ (Elīna)

Skolotāja Inga Kūkusiliņa

 

Labbūtības ceļa kartes aktivitātes

Mūsu skolā 2021./2022.m.g. pirmajā semestrī tika īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas  Jaunatnes politikas programmas 2021.-2023.gadam ietvaros finansēts projekts “Labbūtības ceļa karte”.IMG-20211216-WA0001
Projektā piedalījās Izglītojamo pašpārvalde un 5. – 9. klašu skolēni. Aktivitātes īstenot palīdzēja direktore Sanita Dubovska, sociālā pedagoģe Liene Kapača, vizuālās mākslas skolotāja Līga Bernāne, psiholoģe Lelde Jegermane un Rita Stafecka.
Mēs ieguvām zināšanas par jogu, piedalījāmies emociju pufu apgleznošanas darbnīcā, apgleznojām sienu uz kuras varam izpaust savas emocijas. Izjutām un sapratām savas un klasesbiedru emocijas. Projekta galvenā doma bija izzināt savu un līdzcilvēku emocionālo stāvokli un emocijas, kā arī iemācīties tās kontrolēt.
Pirmās projekta aktivitātes notika attālināto mācību laikā zoom platformā. Šajās nodarbībās mēs uzzinājām vairāk par emocijām. Piedalījāmies paneļdiskusijā par to, kā jūtamies attālināto mācību laikā. Izspēlējām spēli “Jūtas. Sajūtas. Emocijas.”
Nākamā aktivitāte bija emociju pufu apgleznošana un “Interaktīvās emociju sienas” izveide. Uz emociju pufiem tika attēlotas dažādas emocijas – prieks, dusmas, skumjas, vienaldzība. “Interaktīvā emociju siena” tika izveidota kā puzles gabaliņi, kurā ir vieta katrai klasei izpaust savas emocijas.
Aizraujoša bija nodarbība ar psiholoģi, kouču, jogas treneri Ritu Stafecku. Mēs uzzinājām vairāk par sevi, mācījāmies izprast savas izjūtas un ķermeni, nodarbojāmies ar jogu.
Projekta noslēgumā skolotāja Liene organizēja “Emociju ballīti” Izspēlējam dažādas situācijas no dzīves iejūtoties noteiktā emocionālajā noskaņojumā.
Projekta gaitā mēs uzzinājām daudz par emocijām. Visi kopā jauki pavadījām laiku un satuvinājāmies.

Sintija Gutāne, 8. klase

Projekta “Skolas soma” aktivitātes

Rožupes pamatskolas skolēniem  “Latvijas skolas soma” sagādāja  lielisku iespēju noskatīties izcilā komponista Mārtiņa Brauna rokoperu “Mauglis”. Rokoperu “Maugli”  vērienīgāko un krāšņāko muzikālo iestudējumu skolēni skatījās mācību stundu ietvaros: mūzikā, teātra mākslā, literatūrā. Mūzikas stundā skolēni iepazinās un izdarīja secinājumus par rokoperas žanru, literatūrā izvērtēja un uzrakstīja savas pārdomas par redzēto un dzirdēto, bet teātra mākslā tika izdarīti secinājumus par aktiera nepieciešamajām prasmēm.

Pēc rokoperas noskatīšanās skolēni izteica savas domas un atbildēja uz jautājumiem par redzēto. Lielāko klašu skolēniem rokopera likās bērnišķīga. Rokoperā skolēniem galvenokārt patika: mākslinieku radītie tērpi, aktieru lomu spēles, izpildītās dziesmas, daudz dzīvnieku utt. Sajūsmu izraisīja gaismas efekti un skaistais skatuves noformējums.

 Atziņas pēc noskatīšanās:

Rokoperā tika atspoguļotas zvēru un cilvēku attiecības;

Rokoperas dzīvnieku attiecības var salīdzināt ar cilvēku attiecībām dzīvē. Tās var būt gan draudzīgas, gan izpalīdzīgas, gan naidīgas. Arī cilvēki dzīvē mēdz rīkoties gan kā vilki, gan kā pantera, gan kā šakālis, gan kā pērtiķi. Vairāk gan gribētos, lai attiecības starp cilvēkiem būtu cilvēciskas.

                                                      direktores vietniece Iveta Isajeva

Karjeras izglītības nodarbības “Patriotiskās profesijas”

Novembris ir patriotisma mēnesis, kurš parasti tiek pavadīts svinīgā noskaņā. Par godu valsts dzimšanas dienai 16. novembrī Rožupes pamatskolā tika organizētas karjeras izglītības stundas “Patriotiskās profesijas”, kurās skolēniem bija iespēja iepazīt tās profesijas, kuru pārstāvju galvenais uzdevums ir rūpēties par valsts un tās sabiedrības drošību.
5. klase nodarbības gaitā noskatījās video par ugunsdzēsēja-glābēja profesiju, bet pēc tam pāros veidoja profesijas vizītkarti, kurā centās definēt galveno šīs profesijas būtību, nosaukt darba pienākumus un darba aprīkojumu, kā arī atlasīt tās rakstura īpašības un iemaņas, kas nepieciešamas šajā profesijā. Katra vizītkarte tika papildināta arī ar kādu zīmējumu. Stundas noslēgumā katrs pāris prezentēja savu izveidoto vizītkarti un diskutēja par profesijas nozīmīgumu mūsdienās.patriot foto
Profesijas vizītkartes veidoja arī 6. klases skolēni, kuri centās izprast karavīra profesijas būtību. Nodarbības sākumā skolēni noskatījās video par karavīra profesiju, lai pēc tam pāros izveidotu nelielu profesijas aprakstu un zīmējumu, kuru prezentēja saviem klases biedriem. Nodarbības noslēgumā skolēni diskutēja par karavīra profesijas nozīmi mūsdienās, kā arī sprieda par to, kādas profesijas varētu dēvēt par patriotiskām. Pie tām tika minēti mediķi, policisti un skolotāji.
7. un 8. klašu skolēni nodarbības gaitā iepazina karavīra, sapiera un izlūka profesijas. Skatoties video par šīm profesijām, katram skolēnam bija jāizdomā viens jautājums par katru no tām. Pēc tam klase izvirzīja vienu, kurš apkopoja jautājumus, sanumurēja tos un pārējo klasi iedalīja divās komandās. Abas komandas lozēja pa vienam jautājumam un atbildēja uz tiem. Viktorīnas noslēgumā zaudētāju komandas no papīra izlocīja lidmašīnu, uz kuras uzrakstīja vēlējumu un sūtīja uzvarētāju komandai. Protams, beigās uzvarēja draudzība. Abu klašu skolēni atzina, ka uzzinājuši daudz jauna un interesantā veidā pārbaudījuši jauniegūtās zināšanas

Informāciju sagatavoja:
Rasma Svikle-Popova, PKK

Karjeras nedēļa 2021 Rožupes pamatskolā

No 11. līdz 15. oktobrim visā Latvijā jau devīto gadu notika Karjeras nedēļa (KN), kurā iesaistījās arī Rožupes pamatskola. Šogad KN sauklis bija “IKT tavai karjerai”, kas veltīts informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) nozares iepazīšanai, apzinoties to aktualitāti un pielietojumu sadzīvē, izzinot plašo IKT profesiju spektru, atklājot tām nepieciešamās prasmes un uzklausot iedvesmojošu nozares pārstāvju stāstus.
KN laikā Rožupes pamatskolas skolēniem notika vairākas nodarbības ar pedagogu karjeras konsultantu. 1. klašu skolēni zīmēja savas sapņu profesijas nodarbībā “Mana sapņu profesija”, bet 2. klases centās izprast, kādās profesijās darbojas viņu ģimenes locekļi nodarbībā “Profesijas manā ģimenē”. 3. un 4. klašu skolēni nodarbībā “IKT profesijās” meklēja dažādu profesiju nosaukumus burtu jūklī, lai pēc tam mēģinātu saprast, ar ko nodarbojas šo profesiju pārstāvji un vai viņi izmanto IKT. Skolēni iepazina tādas profesijas kā skolotājs, karjeras konsultants, bibliotekārs, fotogrāfs, grāmatvedis, žurnālists u.c. foto karjera
Rožupes pamatskolas 5. un 6. klašu skolēni nodarbībās “IKT manā ikdienā” centās izprast IKT jēdzienu, apzināt savas IKT prasmes un padomāt, kādās profesijās šīs prasmes varētu noderēt, un cik liela loma informācijas un komunikācijas tehnoloģijām ir tajās profesijās, kuras nav ar tām tieši saistītas. Pēc nodarbības skolēni secināja, ka ikdienā bieži izmanto IKT un šīs prasmes mūsdienās nepieciešamas gandrīz katrā profesijā. 9. klašu skolēni nodarbībā “IKT profesiju daudzveidība” iepazina IKT nozares profesijas, pāros veidojot infografiku par kādu mazāk zināmu nozares profesiju. Kā atzina skolēni, tad nodarbības gaitā viņi iepazina daudzas līdz šim nedzirdētas profesijas, piemēram, IT sistēmu arhitekts, sistēmanalītiķis, datu bāzu inženieris u.c.
Valsts Izglītības un attīstības aģentūra šogad skolēniem piedāvāja mācībstundu “No mākslinieka uz programmētāju”, kurā iesaistījās 7. un 8. klašu skolēni. Sekojot līdzi ierakstam, izglītojamie varēja aktīvi līdzdarbosies, izveidojot interaktīvu mākslas darbu un gūstot ieskatu JavaScript programmēšanas valodas pamatos. Nodarbības laikā skolēni attīstīja loģiskās un algoritmiskās domāšanas, kā arī problēmu risināšanas prasmes, kuras ir nozīmīgas katram programmētājam.
Par Karjeras nedēļu
Karjeras nedēļa ir ikgadējs pasākumu cikls, kura laikā pašvaldību skolu jauniešiem ir iespēja iepazīt un plānot savu nākotnes nodarbošanos, tikties ar dažādu profesiju pārstāvjiem, apmeklēt uzņēmumus un karjeras konsultācijas. Jaunieši var piedalīties dažādās diskusijās, radošajās darbnīcās, konkursos un citos izglītojošos pasākumos.

Pirmo gadu Karjeras nedēļa ir viena no VIAA īstenotā projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” aktivitātēm, ko finansē Eiropas Sociālais fonds un valsts.

Informāciju sagatavoja:
Rasma Svikle-Popova, PKK

Sveiki, sveiki, rudenī!

WhatsApp Image 2021-09-29 at 11_56_1815.septembrī mūsu klase devās meža ekspedīcijā, kuru rīkoja Latvijas valsts meži. Manuprāt, superīgs pasākums!
Tas bija pārgājiens dabā ar 10 meža izziņas pieturām mežsaimnieku vadībā. Katrā pieturā vadītājs piedāvāja interesantus uzdevumus, un iegūtos rezultātus bija jāraksta darba burtnīcā. Mēs iemācījāmies, kā atpazīt kokus, kurus kokus jāzāģē, arī to, kāpēc izcirtumos atstāj augstos celmus un kokus ar dobumiem, kā arī to, kā izmērīt koku garumu un noteikt tā vecumu.
Ļoti interesanti bija būvēt koka tiltu bez nevienas naglas, pa kuru paši pēc tam gājām pāri.
Noslēgumā mēs visi cepām desiņas labiekārtotā atpūtas vietā un jutāmies priecīgi par jauko pasākumu.

/Anna Skutele, 6. klase/

2020./2021.m. g. Rožupes pamatskolā

Īss atskats, kā tika aizvadīts šis mācību gads. Sakarā ar Covid -19  izplatīšanās ierobežojumiem, mums lielākoties bija jāmācās attālināti. Neskatoties uz to, mēs aktīvi darbojāmies, piedaloties dažādos pasākumos, mācību olimpiādēs, kā arī mācoties apguvām digitālās tehnoloģijas.

Izglītojamie piedalījās mācību olimpiādēs: Amanda Filipova (9.kl) – bioloģijā; Zane Justīne Jasinska (9.kl.)- latviešu valodā (atzinība), fizikā, angļu valodā; Anna Skutele (5.kl.) – Līvānu novada matemātikas olimpiādē (2.vieta); Ralfs Vutnāns (6.kl) – Līvānu novada matemātikas olimpiādē.
Skolēni aktīvi iesaistījās  arī dažādos konkursos: Beāte Vilcāne (4.kl.) – Literāro un vizuālās mākslas darbu konkursā “Raiņa dzejas vārdnīca” (atzinība);
Gints Filipovs un Ernests Ancāns (4.kl.) – konkursā “Tik vai…cik?”
Junior achievement konkursā “Mana vārdnīciņa”  piedalījās –  Gabriela Bružuka (atzinība par radošumu), Zane Kursīte (atzinība par drosmi un uzņēmību), Maksims Ņikiforovs, Sabīne Bogdanova, Samanta Filipova. Biznesa pasaku konkursā Elīna Ķēniņa (III vieta), Sintija Gutāne.
Tā kā sporta sacensības arī  nevarēja notikt klātienē, tad sacensības organizējām attālināti, kur bērni paši visu sagatavoja, mērīja, uzņēma laiku, apgūstot tiesāšanas prasmes.
Skolas pasākumi notika gan klātienē, gan attālināti. 5.-6. klašu skolēni aprīļa mēnesī nedēļas garumā piedalījās lasītprasmes konkursā – “Lietpratīga lasītāja ceļojums pa mācību priekšmetiem”. Katru dienu kādā no mācību priekšmetiem bija jāpierāda savas lasītprasmes iemaņas. Visa mācību gada garumā iesaistījāmies “Skolas somas” pasākumos, kuros izglītojamie guva jaunas zināšanas, atziņas un pozitīvas emocijas. Pēdējās skolas dienas aizritēja attālināti, notiekot pasākumam “Būsim kopā!” . Rīts visiem iesākās ar rīta vingrošanu. Programmā “Kahoot” tika sagatavoti jautājumi no dažādiem mācību priekšmetiem, uz kuriem izglītojamajiem bija jāatbild, pārbaudot savas  zināšanas.
Pēdējā skolas diena norisinājās klašu audzinātāju vadībā, apgūstot vai arī atkārtojot savas zināšanas drošības jautājumos.

Attālinātajā mācību procesā ne visiem izglītojamajiem veicās labi, jo pietrūka motivācijas, nespēja saplānot savu dienas režīmu utt. Bet bija izglītojamie, kuri ar to tika lieliski galā, pat tika uzlabotas sekmes. Šie izglītojamie saņēma pateicības rakstu un naudas balvu. Priecājamies par viņiem!
Attālinātajā mācību procesā liels atbalsts  bija vecāki. Paldies vecākiem par pacietību, sapratni un atbalstu.

12. jūnijā Rožupes skolā notika 9.klases izlaidums. Skolu absolvēja 11 izglītojamie. Lai viņiem veicas piepildīt savus mērķus!
Lielu paldies vēlos pateikt skololtājiem par ieguldīto milzīgo darbu mācību darba nodrošināšanā, par sniegto atbalstu un sapratni.
Novēlu visiem jaukas brīvdienas!
Ikvienam no mums piemīt spēks strādāt un parādīt labāko, ko spējam. Un nav vajadzīgs tituls, lai to darītu. /Robins Šarma/

direktores vietniece izglītības jomā Iveta Isajeva

Skolas soma

Rožupes pamatskolas 5.-9. klašu skolēniem  “Latvijas skolas soma” sagādāja  lielisku iespēju noskatīties dokumentālo filmu “Neiespējams ir iespējams”, kurā varēja iepazīties ar latviešu sportista, biatlonista Raimonda Dombrovska gaitām 26 gadu griezumā. Stāsts ir par 1988. gadu, kad sportists uz rollerslēpēm brauca no Arktikas uz Meksiku 90 dienas, nobraucot 6759 km. Pēc filmas noskatīšanās atsauksmes bija dažādas, dažiem patika, bet bija skolēni, kuriem nepatika, jo bija problēmas ar lasītprasmi. Filma bija pamācoša, no kuras varēja gūt vērtīgas atziņas:

  • Pasaulē nav tāda darba, kuru nav iespējams izdarīt!
  • Neatteikties no sava mērķa un sapņa!
  • Vajag tiekties uz savu mērķi, tad izdosies piepildīt!
  • Nekad nedrīkst zaudēt savu dzimto valodu!
  • Ir jābūt gribasspēkam, lai neiespējamais būtu iespējams!
  • Ar smagu, neatlaidīgu darbu var sasniegt iecerēto un piepildīt savus sapņus!
  • Nevajag tik viegli padoties, bet cīnīties par savu mērķī līdz galam!
  • Jāizmanto iespējas, ko tev sniedz citi!

sporta skolotāja Iveta Isajeva