Author Archives: Anita Svence

Skolas dārzā tiek atklāts piemiņas akmens nacionālajiem partizāniem un viņu atbalstītājiem

Latvijas valsts simtgades gadā vairāk kā ierasts atceramies, pieminam, izzinām Latvijas vēsturi. Tieši simtgadē  tika īstenota novadpētnieka, Līvānu Goda pilsoņa  Jāņa Būmaņa iecere – piemiņas vietas izveide nacionālajiem 15. novembris 2018partizāniem. Partizānu cīņas ir pierādījums tam, ka par savu zemi ir jācīnās, jābūt lepniem.

Piemiņas vieta tapa ar Latvijas Nacionālo partizānu apvienības un Līvānu novada domes finansiālu atbalstu.

Rožupes pamatskolas skolēni projektu nedēļas laikā  ir apkopojoši partizānu atmiņas un izpētījuši partizāņu kustību Vanagu, Rubeņkalna un Līvānu pusē. Īpašs gods skolas kolektīvam bija piedalīties atklāšanas pasākumā 2018. gada 15. novembrī.

vēstures skolotāja Sanita Dubovska

Projekta “Skolas soma” ietvaros vecāko klašu skolēni apmeklē izrādi ”Ceļš”

12.novembrī vecāko klašu skolēni apmeklēja muzikālu izrādi “Ceļš”, kura veltīta mūsu valsts vēsturei.Izrāde Ceļš

Skolēniem uz  Latvijas 20. gadsimta  vēstures notikumiem bija iespēja paskatīties caur dziesmu, deju. Emocionāls baudījums. Stāsti, vēsturiski dokumenti un vēstuļu lasījumi atspoguļoja Latvijas attīstībā nozīmīgus laika posmus, tos ietverot laikmetam būtiskās mūzikas atspulgā – no Jāzepa Vītola „Gaismas pils” un strēlnieku dziedātās „Mirdzot šķēpiem zeltsaules staros”, no Lūcijas Garūtas „Mūsu tēvs debesīs” līdz Elgas Īgenbergas „Rīgas bulvāriem”, un līdz Atmodas laika un Imanta Kalniņa, Jāņa Lūsēna, Renāra Kaupera dziesmām. Ar krāsainiem lietussargiem, dziesmām un dejas soli cauri Latvijas vēsturei ved mūžīgs ceļš, kurš simboliski atspoguļots video projekcijās.

Izrāde bija lieliska Latvijas vēstures stunda!

Sanita Dubovska

Kafija ar politiķiem

Kafija ar politikiem31. oktobrī Rožupes pamatskolas 7. un 9. klases skolēniem bija iespēja piedalīties Līvānu novada Bērnu un jauniešu centra organizētajā pasākumā “Kafija ar politiķiem”. Skolēni tikās ar Līvānu novada domes deputātiem un 13. saeimas deputāti Ilgu Šuplinsku.

No skolēnu atsauksmēm:

“Tikšanās ar deputātiem bija ļoti noderīga, mēs varējām izteikt savas domas un iepazīt Līvānu novada domes deputātus. Vēlētos šādas tikšanās biežāk.”

“Kafija ar politiķiem bija aizraujoša, jo varēja satikt politiķus un uzdot jautājumus, veidot radošos darbus.  Būt par politiķi ir grūti, it īpaši, kad esi jauns politiķis.”

“Es uzzināju, ka politiķa darbs ir grūts, bet ja tev ir interese par politiku, tad noteikti nav jābaidās iet strādāt par politiķi, jo jebkurš darbs nav neiespējams.”

“Es uzzināju, ka politiķi prot arī pajokot.”

Skolēnu viedokļus apkopoja Sanita Dubovska

Labo darbu nedēļas 2018 pasākumi

17. oktobrī Rožupes pamatskolas skolēni iesaistījās “Labo darbu nedēļas” aktivitātēs. Pasākumos aktLabie darbi 1īvi piedalījās 7. klases skolēni, kā arī 2.- 3. klases skolēni un internātā dzīvojošie skolēni.

2.-3. klases skolēni apkopa komponistam20181017_105732 Jēkabam Graubiņam veltīto piemiņas vietu pie skolas. Tikmēr 7. klases zēni parūpējas par Nacionālajiem partizāniem veltītās piemiņas vietas sakopšanu Steķu silā pie Līvāniem.  Savukārt 7. klases meitenes palīdzēja pirmsskolas izglītības grupas bērniem  no dabas veltēm izgatavot dažnedažādākos objektus. Pēc tam notika katras grupas objektu izstāde. Liels prieks par darinājumiem bija gan mazajiem, gan arī lielajiem. Skolēni atzina, ka līdzīgos pasākumos labprāt piedalītos arī turpmāk. Skolas internāta bērni piedalījās skolas apkārtnes sakopšanas darbos.  Virtuves vadītāja Iluta, internātā dzīvojošajiem bērniem, novadīja picu cepšanas meistarklasi.

Paldies visiem par labajiem darbiem!

 

psiholoģe Lelde Jegermane

 

Rožupes pamatskolas skolēnu līdzdalība Karjeras nedēļas 2018 aktivitātēs

Karjeras nedēļas ietvaros, Rožupes pamatskolas skolēniem, bija iespēja iejusties dažādu profesiju pārstāvju  lomās. Sākumskolas skolēni  apmeklēja  “Zelmas maiznīcu”  Lielvārdes novadā un praktiski darbojoties “pielaikoja” sev maizes un kliņģeru cepēja lomu. Andreja Pumpura muzejā bija lieliska iespēja iejusties aktieru lomās, izspēlējot eposa “Lāčplēsis” epizodes. Ar elektroniku saistītās profesijas varēja izmēģināt Interešu centrā “Lielvārdi”. Savukārt, skolā sākumskolas skolēni veidoja  kolāžu par savu sapņu profesiju.

Vecāko klašu skolēni izzināja profesijas, kuras saistītas ar elektroniku un programmēšanu  “Mazajā  brīnumzemē” Siguldā.  No skolēnu atsauksmēm: “Mums pastāstīja cik ilgi ir jāmācās par programmētāju un par citām profesijām, kuras ir vajadzīgas, lai izgatavotu mazu mašīnu.” “Mazajā brīnumzemē mēs taisījām maketu par profesiju, kurā es gribu strādāt. Man ļoti un visvairāk patika šī vieta.”  Turaidas muzejrezervātā skolēni iepazinās ar vēsturnieka un gida profesijām, izzināja viduslaiku vēsturi. No skolēnu atsauksmēm: “Man ļoti patika iejusties lomā un staigāt pa pili, īpaši patika tas, ka varējām ģērbt vestes un cepures.”  Militārās jomas pasauli varēja izjust, apmeklējot Lazertag Poligon 1 Siguldā.

8.un 9. klases skolēni Līvānu novada vakara (maiņu) vidusskolā piedalījās diskusijā “Savas karjeras veidošana uzņēmējdarbības jomā”, kuru vadīja Marika Rudzīte – Griķe. Skolēnu atsauksmes “Man patika klausīties, jo bija ļoti labi padomi; sapratu, ka veiksme rodas no darba.” “Sapratu, ka nevar sēdēt un gaidīt kādus brīnumus un jādara ir IMG-20181017-WA0003tas, kas pašam patīk.” “Es sapratu to, ka būs gan grūti, gan viegli, bet ja gribi, tad var visu.

8.klases skolēni karjeras izglītības nodarbībā iepazinās ar karjeras vadības jēdzieniem. Soli pa solim izzināja, kādas prasmes un zināšanas ir nepieciešamas dažādu profesiju pārstāvjiem.

8.klases skolēni piedalījās Līvānu novada Karjeras nedēļas 2018 pasākumā “Vadi savu karjeru pats.” Skolēniem bija iespējas iepazīt fotogrāfa, mākslinieka, ārsta, pavāra un IT speciālista profesijas. Vēlmi domāt par savu nākotnes profesiju un izaicinājumiem rosināja Jānis Magdaļenoks, Raimonds Vindulis un atraktīvie improvizācijas aktieri no  “K – Komanda.”

Nodarbību  “Esmu vajadzīgs Latvijas uzņēmumiem” Zelmas maiznīcā, “Profesiju pasaule” Interešu izglītības centrā “Lielvārdi”, “No metinātāja un galdnieka līdz programmētājam” Mazās brīnumzemes izglītības un radošo tehnoloģiju centrā, “Profesiju karuselis”  un “Vadi savu karjeru pats” izdevumi tika segti no  projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” finansējuma.

Sanita Dubovska

Miķeļdienas pasākums

Miķelītis labs vīriņš,
Tam svārciņi tumšpelēki;
Labāk svārki tumšpelēki
Nekā balta cepurīte.

Klāt atkal latviešu rudens saulgrieži un gada auglīgās daļas aizvadīšanas svētki – Miķeļdiena. Šogad Miķeļi iekrīt sestdienā, tāpēc, sākumskolas bērni šos svētkus nosvinēja jau 28. septembrī. Folkloras kopas bērni visus 1. – 4. klašu izglītojamos un pirmsskolas bērnus aicināja uz skolas zāli, lai kopā minētu mīklas, teiktu ticējumus un ietu rotaļās.

Miķelis latvju dainās saukts par labu un bagātu vīru, arī par maizes tēvu, kas saistās ar rudens ražas ienākšanos. Jau senā pagātnē šajā dienā tika rīkota plaša tirgošanās. Arī mūsu skolā tas ir tradicionāls pasākums. Šogad bija daudz gan pārdevēju, gan pircēju. No tirgošanās vietas visi aizgāja apmierināti – tirgotāji izpārdevuši savu preci, pircēji ieguvuši kāroto.

Gribu pateikties 4. klases bērniem par līdzdalību Miķeļdienas pasākuma rīkošanā.

Folkloras kopa vadītāja Inga Kūkusiliņa

Realizēts Līvānu novada Mazo grantu projekts

25.septembra pēcpusdienā Rožupes pamatskolā lūgtie ciemiņi un  interesenti pulcējās uz atmiņu krājuma “Deportēto rožupiešu atmiņu stāsti” atvēršanas pasākumu. Atmiņu krājuma izdošanu un banera izgatavošanu atbalstīja Līvānu novada dome, piešķirot Mazo grantu projek25. septembris2tu ietvaros 389.80 eiro. Projektu realizēja iedzīvotāju iniciatīvas grupa “Rožupes patrioti”.

Atmiņu krājumā apkopoti  deportēto ģimeņu stāsti par dramatiskajiem 1949. gada 25. marta notikumiem, moku pilno ceļu uz Sibīriju, dzīvi Sibīrijas plašumos  un atpakaļceļu uz savu dzimteni Latviju. Pasākuma laikā savās un savu tuvinieku  atmiņās dalījās 25 septembrisMarija Šūpulniece, Terēzija Rubine, Silvija Puntūze un Aina Kursīte. Pasākumā  izskanēja arī  skolēnu radošo darbu, veltītu 1949.gada marta notikumiem, fragmenti. Atmiņu stāstus pavadīja dziesmas. Pasākuma noslēgumā visi klātesošie vienojās latviešu tautas dziesmā “Pie Dieviņa gari galdi” un tautas lūgšanā “Dievs svētī Latviju”.

Atmiņu krājums “Deportēto rožupiešu atmiņu stāsti” būs pieejams Līvānu novada bibliotēkās. Baneris, veltīts 1949.gada 25.martam – Rožupes pamatskolā. Krājums ir rožupiešu veltījums Latvijas  valsts simtgadei.

Paldies visiem pasākuma dalībniekiem par kopā būšanu, dalīšanos atmiņās un izteikto vēlmi Rožupes pagasta  vēstures pavedienus pētīt arī turpmāk.

Iniciatīvas grupas “Rožupes patrioti” vārdā Sanita Dubovska

“Mazo pūcēnu skoliņa”

25.septembrī Rožupes bibliotēkā norisinājās nodarbību cikls “Mazo pūcēnu skoliņa”. Pasākums tika organizēts bērnu lasīšanas veicināšanas programmas “Grāmatu starts” ietvaros. Arī Rožupes pamatskolas pipucermsskolas izglītības grupa saņēma uzaicinājumu tajā piedalīties.

Bērni ar lielu sajūsmu devās uz pirmo nodarbību. Bibliotēkas vadītāja iepazīstināja bērnus ar bibliotēkā esošajām grāmatām. Tika rādītas gan lielas, gan mazas grāmatiņas. Vislielāko prieku, protams, radīja bērnu grāmatu aplūkošana. Katram tika dots uzdevums izvēlēties sev tīkamāko un tad aplūkojot tikai grāmatiņas vāku, bērniem vajadzēja pastāstīt par ko tad šī grāmatiņa būs. Tika veikti arī citi interesanti uzdevumi – puzles likšana un pūču krāsošana.

Sakām lielu paldies Rožupes bibliotēkai par gūto iespēju piedalīties! Uz tikšanos nākamajā nodarbībā!

Pirmsskolas grupiņas “Zīļuks”  audzinātāja K.Bardauska

Drošības diena

20. septembrī skolas 3. un 4. klases izglītojamie devās uz Līvānu 2. vidusskolu, lai piedalītos AS ,,Sadales tīkls” organizētajā projektā ,,Viena diena drošībai”.

Pateicoties Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam, Valsts policijai, Ceļu satiksmes drošības direkcijai, Latvijas Interneta asociācijas Drošāka interneta centram, Patērētāju tiesību aizsardzības centram, Latvijas Bankai, kā arī uzņēmumiem VAS ,,Latvijas dzelzceļš”, SIA ,,Zaļā josta” un AS ,,Gaso”, bērni viegli saprotamā veidā praktiski iepazinās ar dažādu dzīves situāciju būtiskākajiem drošības jautājumiem.

Bērniem bija dota unikāla iespēja tuvumā aplūkot pasākumā pārstāvēto organizāciju operatīvo dienestu transportu – Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta mediķu automašīnu, ugunsdzēsēju glābēju automašīnu, policijas automašīnu u.c., gan arī spēlēt dažādas izglītojošas drošības spēles, pildīt testus, skatīties izglītojošas filmas un piedalīties dažāDrosibas dienadās citās aktivitātēs

Pasākuma laikā izglītojamie pilnveidoja savas zināšanas drošības nosacījumiem sliežu ceļu tuvumā, mācījās kļūt par atbildīgiem ceļu satiksmes dalībniekiem, nostiprināja prasmes par palīdzības izsaukšanu nelaimes gadījumā un pirmās palīdzības sniegšanu, kamēr mediķi vēl atrodas ceļā uz negadījuma vietu.

Bērni uzzināja vairāk par ugunsdrošību un pareizu rīcību dažādās ārkārtas situācijās, apguva gāzes un elektrodrošības jautājumus, mācījās, kā atpazīt eiro banknotes un monētas, droši rīkoties ar naudu un to uzglabāt, kā arī pārbaudīja savas zināšanas par drošību internetā.

Pasākuma dalībnieki apmeklēja īpašu bīstamo atkritumu tematikai veltītu kontrolpunktu, kur SIA ,,Zaļā josta” eksperti informēja par sadzīves bīstamajiem atkritumiem, to marķējumiem, kā arī par pareizu rīcību ar tādiem bīstamajiem atkritumiem kā zāļu atlikumi, dzīvsudraba termometri, kā arī elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi, izlietotās baterijas un akumulatori, dienas gaismas lampas u.tml.

Pēc visu kontrolpunktu veiksmīgas apmeklēšanas, izglītojamie tikai aicināti uz ,,Pasaku nama” koncertu ,,Ar drošu sirdi mājās” Līvānu novada Kultūras centrā, kur varēja izbaudīt ne tikai skanīgas un jautras dziesmas, bet arī līdzdarboties.

3., 4. klašu izglītojamie un klašu audzinātājas saka lielu paldies pasākuma organizētājiem, jo drošības jautājumos mēs esam kļuvuši daudz zinošāki.

4.klases audzinātāja  Inga Kūkusiliņa

Konkurss “Zelta sietiņš”

20180914_123150(0) (1)

14. septembrī Raiņa mājā Berķenelē notika skatuves runas konkurss “Zelta sietiņš”. No mūsu skolas konkursā piedalījās Elīna Ķēniņa un Paula Lisicka.

Visi dalībnieki uzstājās ar Raiņa un Aspazijas  dzejas rindām un dažādu autoru darbu fragmentiem par Raiņa bērnību. Arī  Elīna un Paula uzstājās ar sev tuviem Raiņa dzejoļiem. Paldies Elīnai un Paulai  par  paveikto!  Skolotājai Ingai Kūkusiliņai par sniegto atbalstu, sagatavojot meitenes konkursam.

Sanita Dubovska