Author Archives: Anita Svence

Uzsākot otro adventa nedēļu skolā

Novembra veiksminieks10. decembrī 5. klases kolektīvs ar audzinātāju Mariju Šūpulnieci skolas kolektīvu aicināja uz otrās sveces iedegšanu adventa vainagā. Šajā pirmdienā vairāki skolas skolēni saņēma pārsteiguma balvas. Novembra mēnesī skolā tika izsludināts tradicionālais konkurss “Novembra veiksminieks”. Veiksminieka titulu varēja iegūt skolēni, kuriem novembra mēnesī vidējais vērtējums bija 7,5 un augstāk balles. Šogad titulu “Novembra veiksminieks – 2018” ieguva: Anna Skutele, Sintija Gutāne, Paula Lisicka, Ralfs Vutnāns un Zane Justīne Jasinska. fotografiju konkurss (1)

Matīss Ķēniņš, Elīna Ķēniņa un Aleksejs Romanovs saņēma pārsteiguma balvas par veiksmīgu dalību fotogrāfiju konkursā “Mana zeme skaistā”. Elīnai un Aleksejam 2./3. vieta un godpilnā 1. vieta Matīsam.

Lai labie darbi vairojas! Lai gandarījumu ikvienam no mums sniedz skolas ikdiena.

direktore Sanita Dubovska

Skolēniem projekta “”Skolas soma” ietvaros iespēja noskatīties filmu “Tēvs nakts”

Decembra mēnesī  7. – 9. klašu skolēniem bija iespēja noskatīties vienu no Latvijas valsts simtgades filmām “Tēvs nakts”. Filma stāsta par  ebreju gFilma Tēvs naktslābēju holokausta laikā Latvijā Žani Lipki un viņa ģimeni.

Skolēni pēc filmas noskatīšanās rakstīja savas pārdomas: “Cilvēki, kuri glāba ebrejus, uzņēmās lielu risku.” “Filma laba un pēc tās noskatīšanās var pārdomāt kāda bija tad dzīve un kāda tagad. Var vienkārši aizdomāties par savu dzīvi.” “Nezinu kā citiem, bet man patika skatīties šo filmu. Nebija forši skatīties kā šos cilvēkus šauj zemē. Labi, ka bija tāds cilvēks kā Žanis, kurš glāba šos ebrejus no vāciešiem. Bija briesmīgi, nošāva pat mazus bērnus.”

Skolēnu domas apkopoja Sanita Dubovska

Sarunas ar māsu Lindu

5.decembrī mūsu skolā 6. un 7. klases skolēni tikās ar māsu Lindu. No skolēnu atsauksmēm:

“Mēs daudz interesanta  uzzinājām par vārdu nozīmi. Māsa Linda  prata daudzus vārdus izskaidrot no latīņu valodas.”

“Man ļoti patika stunda kopā ar māsu Lindu, vēlētos vēl ar viņu parunāt un uzzināt ko citu.”

“Uzzināju daudz par ticības varoņiem, piemēram, par Svēto Katrīnu un arī par vienu no Dieva sekotājiem – Tomu.”

“Daudz uzzinājām par citu vārdiem un to, ka baznīcā dod citus vārdus, vārds Emanuēla nozīmē “Dievs ar mums”.

Tikšanās ievadīja Ziemassvētku gaidīšanas laiku.

 

Iedegta pirmā svece adventa vainagā

Rožupes pamatskolā pirmdienas, 3. decembra rītā, tika iedegta pirmā svece skolas adventa vainagā. Šoga3. decembris advented pienākums un reizē arī gods to darīt bija 2. klases skolēniem un audzinātājai Inai Lācei.

Par spīti steigai, nepatikai gaidīt, skolotāja Ina vēlēja būt pacietīgiem, iecietīgiem. Gaidīt, tikai gaidīt, mācīties gaidīt, iepazīt savu spēju gaidīt, jo vienīgi gaidot atmostas uzmanība un vienīgi uzmanība spēj mīlēt.

Skolēni ar dzejas rindu palīdzību atklāja to, ka mīlestības pilna svētku gaisotne ir atkarīga no vārdiem, kurus izrunājam, nevis no dāvanām.

Lai visiem skaists, mīlestības un prieka piepildīts ir šis Ziemassvētku gaidīšanas laiks!

Dalība konkursā “Mana biznesa ideja 2018”

Mēs, Anda Vaivode un Zane Justīne Jasinska, piedalījāmies Līvānu novada konkursā “Mana bBiznesa idejasiznesa ideja 2018”. Mūsu pieteiktā ideja bija drēbju maisu šūšana ar īpašu dizainu. Mēs plānojam izgatavot  drēbju maisus,kuri būs ūdens izturīgi un ar īpašu dizainu.  Mūsu piedāvājumā bija drēbju maisi, kuri reklamētu Līvānu novadu, jo novadā ir daudz mākslinieciskās pašdarbības kolektīvu, kuri bieži koncertē ārpus novada robežām.

Pasākumā piedalījās piecas komandas ar savām idejām, kuras vērtēja seši žūrijas locekļi. Katram bija  unikāla un  interesanta ideja, kuru ar nelielu palīdzību varētu īstenot. Kopumā konkurss izdevās un guvām labas idejas no žūrijas, lai īstenotu un palīdzētu augt mūsu idejai.

A.Vaivode, Z.J.Jasinska

Latvijas valsts simtgades pasākumi Rožupes pamatskolā

16. novembris 2Latvijas valsts svētkus sagaidījām patriotiskā svētku noskaņā. Saposta skola, gatavošanās svētku koncertam un iespēja parādīt savas zināšanas erudītu konkursos.

Tēvzemes nedēļu iesākām ar Ierindas skati, veltītu Lāčplēša dienai. Patiess prieks par svētku apģērbu un stalto soļošanu, dziesmām, ierindas mācības elementu izpildi.   4. un 6. – 7. klases skolēnu komandas skolu pārstāvēja Līvānu Bērnu jauniešu centra rīkotajā pasākumā “Mēs – jaunie Lāčplēši”. Skolēniem sagatavoties palīdzēja Iveta Isajeva, Līga Bernāne un Inga Kūkusiliņa.16. novembris (1)

Savas zināšanas par Latviju skaitļos un faktos  5. – 9. klašu skolēni varēja pārbaudīt konkursā, kuru organizēja skolotājas Marija Šūpulniece un Biruta Kalniņa.

Uz konkursu “Es mīlu Latviju” 5. – 9. klašu skolēnus aicināja skolotāja Līga Bernāne. Skolēni parādīja savu erudīciju Latvijas vēstures jautājumos, mūzikā, literatūrā un ģeogrāfijā.

16. novembrī skolas kolektīvs un vecāki pulcējās uz svētku koncertu “Nekur nav tik labi kā mājās”. Svētku koncerta vadība bija uzticēta Jūlijai Lukjanovai un Artūram Balabko.

Ikvienam bija iespēja darināt savu dāvanu Latvijai dzimšanas dienā. Radošāko darbu autori godam nopelnīja balvu – ekskursiju uz Daugavpili.

Liels paldies visiem, kas ieguldīja darbu, lai Latvijas valsts simtgade tiktu nosvinēta godam!

direktore Sanita Dubovska

 

Skolas dārzā tiek atklāts piemiņas akmens nacionālajiem partizāniem un viņu atbalstītājiem

Latvijas valsts simtgades gadā vairāk kā ierasts atceramies, pieminam, izzinām Latvijas vēsturi. Tieši simtgadē  tika īstenota novadpētnieka, Līvānu Goda pilsoņa  Jāņa Būmaņa iecere – piemiņas vietas izveide nacionālajiem 15. novembris 2018partizāniem. Partizānu cīņas ir pierādījums tam, ka par savu zemi ir jācīnās, jābūt lepniem.

Piemiņas vieta tapa ar Latvijas Nacionālo partizānu apvienības un Līvānu novada domes finansiālu atbalstu.

Rožupes pamatskolas skolēni projektu nedēļas laikā  ir apkopojoši partizānu atmiņas un izpētījuši partizāņu kustību Vanagu, Rubeņkalna un Līvānu pusē. Īpašs gods skolas kolektīvam bija piedalīties atklāšanas pasākumā 2018. gada 15. novembrī.

vēstures skolotāja Sanita Dubovska

Projekta “Skolas soma” ietvaros vecāko klašu skolēni apmeklē izrādi ”Ceļš”

12.novembrī vecāko klašu skolēni apmeklēja muzikālu izrādi “Ceļš”, kura veltīta mūsu valsts vēsturei.Izrāde Ceļš

Skolēniem uz  Latvijas 20. gadsimta  vēstures notikumiem bija iespēja paskatīties caur dziesmu, deju. Emocionāls baudījums. Stāsti, vēsturiski dokumenti un vēstuļu lasījumi atspoguļoja Latvijas attīstībā nozīmīgus laika posmus, tos ietverot laikmetam būtiskās mūzikas atspulgā – no Jāzepa Vītola „Gaismas pils” un strēlnieku dziedātās „Mirdzot šķēpiem zeltsaules staros”, no Lūcijas Garūtas „Mūsu tēvs debesīs” līdz Elgas Īgenbergas „Rīgas bulvāriem”, un līdz Atmodas laika un Imanta Kalniņa, Jāņa Lūsēna, Renāra Kaupera dziesmām. Ar krāsainiem lietussargiem, dziesmām un dejas soli cauri Latvijas vēsturei ved mūžīgs ceļš, kurš simboliski atspoguļots video projekcijās.

Izrāde bija lieliska Latvijas vēstures stunda!

Sanita Dubovska

Kafija ar politiķiem

Kafija ar politikiem31. oktobrī Rožupes pamatskolas 7. un 9. klases skolēniem bija iespēja piedalīties Līvānu novada Bērnu un jauniešu centra organizētajā pasākumā “Kafija ar politiķiem”. Skolēni tikās ar Līvānu novada domes deputātiem un 13. saeimas deputāti Ilgu Šuplinsku.

No skolēnu atsauksmēm:

“Tikšanās ar deputātiem bija ļoti noderīga, mēs varējām izteikt savas domas un iepazīt Līvānu novada domes deputātus. Vēlētos šādas tikšanās biežāk.”

“Kafija ar politiķiem bija aizraujoša, jo varēja satikt politiķus un uzdot jautājumus, veidot radošos darbus.  Būt par politiķi ir grūti, it īpaši, kad esi jauns politiķis.”

“Es uzzināju, ka politiķa darbs ir grūts, bet ja tev ir interese par politiku, tad noteikti nav jābaidās iet strādāt par politiķi, jo jebkurš darbs nav neiespējams.”

“Es uzzināju, ka politiķi prot arī pajokot.”

Skolēnu viedokļus apkopoja Sanita Dubovska

Labo darbu nedēļas 2018 pasākumi

17. oktobrī Rožupes pamatskolas skolēni iesaistījās “Labo darbu nedēļas” aktivitātēs. Pasākumos aktLabie darbi 1īvi piedalījās 7. klases skolēni, kā arī 2.- 3. klases skolēni un internātā dzīvojošie skolēni.

2.-3. klases skolēni apkopa komponistam20181017_105732 Jēkabam Graubiņam veltīto piemiņas vietu pie skolas. Tikmēr 7. klases zēni parūpējas par Nacionālajiem partizāniem veltītās piemiņas vietas sakopšanu Steķu silā pie Līvāniem.  Savukārt 7. klases meitenes palīdzēja pirmsskolas izglītības grupas bērniem  no dabas veltēm izgatavot dažnedažādākos objektus. Pēc tam notika katras grupas objektu izstāde. Liels prieks par darinājumiem bija gan mazajiem, gan arī lielajiem. Skolēni atzina, ka līdzīgos pasākumos labprāt piedalītos arī turpmāk. Skolas internāta bērni piedalījās skolas apkārtnes sakopšanas darbos.  Virtuves vadītāja Iluta, internātā dzīvojošajiem bērniem, novadīja picu cepšanas meistarklasi.

Paldies visiem par labajiem darbiem!

 

psiholoģe Lelde Jegermane