Author Archives: Anita Svence

Karjeras izglītības pasākums “Satiec amata meistaru”

8.oktobris Skolas soma 8. oktobrī 1. un 2. klase brauca karjeras izglītības ekskursijā uz Preiļiem. Laiks bija drēgns, taču visus sildīja rudens siltās lapu krāsas, ko varēja vērot pa autobusa logu.
Mākslinieces Dinas Maksimovas vadībā skolēni no filca un flīša auduma ar aizrautību gatavoja katrs savu peli. Ievērojot drošības noteikumus, rokdarbnieki veiksmīgi darbojās ar karsto līmi.  Viņi atzina , ka darbiņš nebija viegls, taču pēc tam priecājās ne tikai par savu, bet arī cita veikumu.
Nodarbības gaitā skolēniem bija iespēja  iepazīties ar meistares darba pasauli, aplūkot restaurētus priekšmetus. Skolēni iepazina rokdarbnieka, restauratora un uzņēmēja profesijas.
Preiļu pilsētas bibliotēkā skolēni iepazinušies ar telpām un daudzo grāmatu izvietojumu, piedalījās dažādās aktivitātēs. Uz interaktīvās tāfeles varēja pārbaudīt savas zināšanas sēņu, Latvijas pilsētu nosaukumu, Latvijas simbolu atpazīšanā. Taču, zīmējot ar karstu, krāsainu pildspalvu, varēja uzreiz paņemt sacietējušu, noņemamu attēlu.  Visus ļoti saistīja arī interesantās brilles, kuras uzliekot varēja ceļot pa Preiļu novada mežiem, ezeriem, pļavām. Savukārt, kur vēl aizraujošāks brauciens ar velosipēdu, kad pretī video bilde, it kā brauktu  pa novada ceļiem, meža takām.

2.klases audzinātāja Marija Ancāne

Karjeras izglītības pasākums

3. oktobrī 5., 63.oktobris karjeras pasakums. un 8.klases skolēni apmeklēja Lazdonas piensaimnieku, lai iepazītos ar karjeras iespējām piena pārstrādes rūpniecībā un iepazītos ar uzņēmējdarbības jēdzienu.
Skolēni klātienē iepazinās ar piena pārstādes uzņēmumu, noklausījās stāstījumu par darbinieku ikdienu, galvenajiem darba pienākumiem, nepieciešamo izglītību, prasmēm.
Vairākiem skolēniem pārsteigums bija daudzveidīgais piena produkcijas klāsts, kurus ražo uzņēmums. Darba vide, produkcija skolēnus rosināja uzdot jautājumus par darba iespējām uzņēmumā.
Pēc izzinošās ekskursijas skolēniem bija iespēja nodegustēt uzņēmuma produkciju!

Pasākums notika projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

Miķeļdienas gadatirgus

Miķeļam gaili kāvu
Deviņiem cekuliem,
Lai tas man jaunu gadu
Rudzus, miežus audzināja.

29. septembris miķeldienaMiķeļi ir rudens saulgrieži, kad saule pagriežas uz ziemas pusi. Kopš seniem laikiem zemkopjiem šis ir bijis svarīgs laiks, jo nozīmīgākie darbi ir padarīti, līdz ar to norimst rosība uz lauka. Tā kā rudens ir dabas un lauku veltēm visbagātākais gadalaiks, tad Miķeļi ir arī ražas svētki.

 Mūsu skolā tradicionāli šos svētkus atzīmē ar Miķeļdienas tirdziņu, un šogad tas notika 30.septembrī. Skolas 1. stāva gaitenī uz pārdevēju galdiem netrūka nekā, tirgū valdīja pārticība, patīkama, darbīga un priecīga atmosfēra. Katrs pircējs varēja atrast un iegādāties sev tīkamāko un kārotāko lietu. Par tirgus preci pārvērtās gan mājas dārzos izaudzētie augļi un dārzeņi, gan pašcepti konditorejas kārumi. Kā kārtīgā gadatirgū kur ēdiens tur arī lustēšanās. Pirmskolas un sākumskolas audzēkņi skolotājas Ingas vadībā pārrunāja Miķeļdienas tradīcijas, dziedāja dziesmas un devās rotaļās.

Ir prieks par čaklajiem skolēniem, kas sagādāja patīkamu noskaņu ne tikai sev, bet priecēja arī visus tirdziņa apmeklētājus, tādēļ pircējiem maciņi tukšojās neredzētā ātrumā. Paldies visiem, kas atbalstīja šo pasākumu, bet īpašs paldies vecākiem par sapratni, atsaucību un līdzdarbošanos.

direktora vietniece audzināšanas jomā Līga Bernāne

Projekta “ Latvijas Skolas soma” ietvaros iepazīstam Rēzekni

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Saulains rudens rīts. Mēs – 3. un 4. klase- dodamies mācību ekskursijā uz Rēzekni. Brauciena laikā vērojām krāšņās dabas ainavas, kas paveras aiz loga. Nemanot arī pilsēta klāt. Kāpjam laukā, lai iepazītos ar skolēnu dzīvi senāk. Mēs rakstām ar tinti un spalvām. Sveram priekšmetus ar bezmēnu. Rakstam uz krīta tāfelītēm. Spēlējam spēles, kādas spēles agrāk.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Jautrā noskaņojumā dodamies uz Latgales vēstniecību “Gors” Gide iepazīstina ar telpu izkārtojumu un izmantošanas iespējām.

Tālāk mūsu ceļš aizved uz radošajām darbnīcām. Tur mēs paši varam pagatavot dažādas ziepītes. katrs izvēlamies sev patīkamāko smaržu. Vadītāja mums izstāsta ziepju rašanās vēsturi. Un tad pienāk laiks doties uz mājām.

Projekta “Latvijas skolas soma” ietvaros apmeklējām Latgales kultūrvēstures muzeju, Latgales vēstniecību Gors  un radošo darbnīcu (ziepju meistardarbnīcu).

Anna Skutele, 4. klase

Dzejas dienas kopā ar Annu Rancāni un Džeinu Gavari

Septembris ir netikai dzelteno lapu, bet arī Dzejas dienu mēnesis. A19. septembris dZEJAS DIENASrī Rožupes pamatskolā jau vairākas dienas skan dzeja, tiek zīmētas ilustrācijas, veidoti ziedu taureņi, mācāmies Latgales himnu “Skaidro volūta”, jo gatavojamies sagaidīt Latgales dzejnieci Annu Rancāni. Pienāk 19. septembris, ilgi gaidītie ciemiņi ir klāt. Dzejniece, publiciste, Latgales dvēseles atklājēja Anna Rancāne lasa dzeju, stāsta par savu dzīvi, atbild uz skolēnu jautājumiem un rosina arī mūs rakstīt. Skolā viesojas arī dziesminiece Džeina Gavare, viņa rosina visus kopā darboties un dziedāt. Saulainais Dzejas dienu laiks ir noslēdzies, bet turpināsim arī ikdienā iedvesmoties no dzejas pasaules!

Latviešu valodas un literatūras skolotāja  Anna Ģēģere

Meža ekspedīcija Kalupē

17.septembra rītā 6. klases skolēni devās uz Kalupi, lai iepazītos ar Meža A17. septembris KalupeBC. Mākoņains, vējains laiks, bet mēs, Rožupes pamatskolas 6. klase, bijām apņēmības pilni iepazīties ar desmit stacijām, lai uzzinātu līdz šim nezināmas lietas par mežu.

Kā mērīt koka augstumu, kā pasargāt jaunaudzes no grauzējiem, kā kopt jaunaudzes, kādā ekipējumā doties uz mežu, lai iesaistītos meža ciršanas darbos. Uz šiem un citiem jautājumiem atbildes sniedza Latvijas Valsts mežu darbinieki. Visi ar aizrautību iesaistījāmies tilta būvniecībā. Pārsteigumu daudziem sagādāja stacijā, kurā iepazinām koka daudzveidīgo pielietojumu.

Zinoši meža jautājumos, mazliet nosaluši un noguruši pārgājiena noslēgumā baudījām uz ugunskura ceptas desiņas.

Pasākums bija izzinoša, interesanta, noderīga mācību stunda brīvā dabā!

Jūlija Lukjanova,  Glorija Jēkabsone

Zinību diena Rožupes pamatskolā

Satikšanās prieks, skumjas par aizvadīto vasaru, jaunas apņemšanās, ieceres, nezināmais,- šīs un citas emocijas valdīja skolā  2. septembra rītā. Skolas zālē pulcējās audzēkņi, pedagogi, vecāki un vecvecāki. 2. septembris zinibu diena

Par savu skolu šajā mācību gadā Rožupes pamatskolu sauks 105 skolēni, no tiem 28 bērni apmeklēs pirmsskolas grupiņas ”Kastanīši” un “Zīļuks”. 1. klasē mācības uzsāka 9 skolēni.

Skolas saimi svētku dienā sveica Līvānu novada Izglītības pārvaldes vadītāja Ilga Peiseniece, Līvānu novada domes deputāts Ramiss Aļijevs, Rožupes pagasta pārvaldes vadītājs Andris Neicenieks un Sutru pagasta pārvaldes vadītāja Paulīna Zariņa.

Svētku prieku uzbūra pasaku tēli- Podziņa un Nezinītis, kā arī  skanīgas dziesmas un laba vēlējumi jaunajā mācību gadā! Īpaši sumināti tika skolēni, kuri mācības mūsu skolā uzsāka pirmo reizi.

Lai darboties prieks, mērķtiecība, atbildība, pacietība, radošas veiksmes!

Mācību gada noslēgums Rožupes pamatskolā

Par tradīciju kļuvis pasākums, kad mācību gada noslēgumā aicinām kopā skolas kolektīvu un vecākus, lai vienotos sportiskās aktivitātēs un sveiktu skolēnus, kuri ir no sirds darījuši savu darbu un uzrādījuši augstus rezultātus ikdienas mācību darbā.

Noslēdzot 2018./2019.m.g. Zelta liecību ieguva Anna Skutele, Paula Lisicka, Ralfs Vutnāns, Sintija Gutāne un  Zane Justīne Jasinska, Sudraba liecību – Beāte Vilcāne, Gints Filipovs, Emīls Bikernieks un Sabīne Rasčevska.

Erudīciju, mācību gada laikā gūtās zināšanas skolēniem bija iespēja pierādīt spēlē “Gudrs vēl gudrāks”. Par spēles uzvarētiem kļuva Elīna Ķēniņa, Zane Justīne Jasinska un Katrīna Bikerniece.

Sporta skolotājas Ivetas Isajevas vadībā ģimenēm bija iespēja piedalīties daudzveidīgās sporta stafetēs: bizes pīšanā, aklajā gājienā, šautriņu mešanā, cirka stafetē, slēpotāju stafetē, dvieļu volejbolā, futbolā, mešanā mērķi. Sporta svētku stafetēs piedalījās 12 ģimenes. Prieks par ģimeņu startiem, individuālajiem startiem un sportisko, dzīvespriecīgo garu.

Paldies par kopā būšanu, pozitīvām emocijām un sportisko garu!

Projekta “Skolas soma” ietvaros skolēni apmeklē Latvijas Nacionālo Operas un baleta teātri

5.– 9. klašu izglītojamie 28. maijā apmeklēja Latvijas Nacionālās Operas un Baleta teātri Rīgā, lai noskatītos Rīgas Horeogrāfijas vidusskolas audzēkņu koncertu. Tas bija iespaidīgi – apmeklēt šo skaisto, vēsturisko ēku un izjust tās svinīgo gaisotni. Dejotājiem bija ļoti spilgti un moderni tērpi, un kopumā priekšnesumi bija ļoti skaisti.

No skolēnu atsauksmēm:

“Mēs labprāt apmeklētu vēl kādu baleta izrādi. Šādi pasākumi audzina skatītāju un māca būt disciplinētam un pacietīgam.” “Sapratu, ka ļoti daudz jātrenējas, lai varētu visu izpildīt.” “Man īpaši patika Operas nams, iespaidīgs.”

Karjeras izglītības pasākums

28.maijā 5. -9. klašu izglītojamie devās mācību ekskursijā uz ceptuvi SIA “Lāči” Babītes novadā,  lai iepazītos ar maiznieka profesiju.28. maijs

Skolēnu viedokļi pēc ekskursijas:

Mums bija iespēja izsekot maizes tapšanas procesam- sākot no mīklas mīcīšanas līdz pat tikko ceptam maizes klaipam, kuru turpat uz vietas nobaudījām. Cepām katrs savu laimes cepumiņu, kā arī kopēju lielu, garšīgu  kliņģeri. Nodarbības gaitā iepazināmies ar maiznieka profesiju un to, cik grūti būt uzņēmējam. Maiznieka darbā ļoti būtisks ir spēks, amats piemērots arī vīriešiem. Jābūt ļoti kārtīgam un vērīgam, lai darbā nepieļautu kļūdas.

Pasākums notika projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.