Author Archives: Anita Svence

Izrāde “Noslēpumu sala”- kā jautrs piedzīvojums!

Projekta “Skolas soma” ietvaros š.g. 18.martā Rožupes pamatskolas sākumskolas skolēni Līvānu KC apmeklēja izrādi “Noslēpumu sala”.

“Noslēpumu sala” bija jautra un izzinoša izrāde bērniem, kurā izrādes varoņi interaktīvi iesaistīja skatītājus. Izrādes laikā bērniem bija iespēja nokļūt  piedzīvojumu pasaulē, kurā kopā ar izrādes varoņiem vajadzēja atrisināt dažādus aizraujošus uzdevumus. Tā bija kā matemātikas, dabaszinību, latviešu valodas un citu zinību stunda.

Izrādes laiks aizritēja nemanāmi ātri, bija interesanti vērot mākslinieku attēlotos varoņus, skolēni aktīvi līdzdarbojās un aizrautīgi iesaistījās aktivitātēs.

Skolēnu atziņas-“Man ļoti patika Vistiņa, jo viņa bija gudra!”Marta izrāde

“Patika atbildēt uz jautājumiem!”

“Patika kopā ar Vistiņu un Papagaili meklēt dārgumus!”

”Apģērbi bija skaisti!”

Izrāde bija kā neparasts piedzīvojums ar dažādiem interesantiem pavērsieniem, aizraujošām darbībām un mīklu minēšanu.

Skolēnu skatuves runas konkurss

Šī gada 6. martā Līvānos notika Skolēnu skatuves runas konkursa 1.kārta, kuru organizēja Līvānu Bērnu un jauniešu centrs sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru. Pasākumā piedalījās 34 skatuves runas runātājs.

Konkursa mērķis – izkopt skolēnos nacionālo identitāti, veicināt viņu emocionālo un radošo pašizpausmi, izmantojot vārda mākslas spēku; attīstīt un pilnveidot bērnu un jauniešu skatuves runas kultūru un aktiermeistarību; profesionāli novērtēt dalībnieku skatuves runas iemaņas; attīstīt koncentrēšanās spējas, emocionalitāti veidot iztēli un prasmi noturēt auditorijas interesi; sekmēt bērnu un jauniešu interesi par latviešu un pasaules literatūras mantojumu un devumu latviešu nacionālās kultūras veidošanā. Skolēnu skatuves runas konkursa darbu izvēle tematiski bija jāsaista ar skolēnu pašidentitāti, nacionālās un valstiskās identitātes stiprināšanu.

No mūsu skolas uz konkursu devās 4. klases izglītojamie Paula Lisicka, Aleksejs Romanovs un 5. klases izglītojamā Elīna Ķēniņa.

No konkursa Paula un Aleksejs atgriezās ar iegūtu II pakāpes diplomu. Elīna ieguva I pakāpes diplomu. Apsveicam!

Skolotāja Inga Kūkusiliņa

„Bērnu un jauniešu žūrijas – 2018” noslēguma pasākums

Grāmatu lasīšana veicina bērnu attīstību, paplašina viņu redzesloku. Bērni, kuri jau no bērnības lasa literatūru, biežāk apmeklē kultūras pasākumus, sporta aktivitātes, viņus iedvesmo un aizkustina izlasītās grāmatas saturs.

Tā 20. februārī mūsu skolas čaklākie lasītāji tika aicināti uz Līvānu novada Kultūras centru, kur notika „Bērnu un jauniešu žūrijas – 2018” noslēguma pasākums.

Nu jau piekto gadu, Bērnu žūrijas noslēguma pasākuma laikā notiek lasīšanas ekspertu sacensības par Ceļojošās Pūces balvu.

 Pasākuma gaitā bērni veica dažādus radošus uzdevumus:

  • risināja krustvārdu mīklu;
  • salika grāmatu loto;
  • meklēja pazudušos burtus autoru vārdos un veica citus uzdevumus par izlasītajām grāmatām.

 Bibliotēku komandām bija jāsagatavo arī priekšnesums. Bijām sagatavojuši teatralizētu uzvedumu ,,Svešā valoda”. Uzvedumā tika atspoguļota mūsdienu jaunatne, kura nevar saprasties ar vecmāmiņu, jo katra no viņām runā savā valodā. Meitenes lieto vārdus, kuri aizgūti no citu tautu valodām un jaunvārdus, vecmāmiņa – vecvārdus.

Īpašs paldies jāsaka Zanei Justīnei Jasinskai, Elīnai Ķēniņai un Jūlijai Lukjanovai par aizraujošo un interesanto tēlojumu. Paldies pārējiem komandas dalībniekiem, kuri papildināja uzvedumu ar skanīgu dziesmu.

Skolotāja Inga Kūkusiliņa

Skolēnu dalība tradicionālajā pasākumā “Ēnu dienas”

7.-9.Ēnu diena 2019 klašu skolēni Ēnu dienu ietvaros apmeklēja SIA “Līvānu mājas un logi”. Uzņēmumā top videi draudzīgi, ilglaicīgi kalpojoši logi, durvis un citi galdniecības izstrādājumi.

Skolēnu atsauksmes pēc Ēnu dienas uzņēmumā SIA “Līvānu mājas un logi”:

  • Man ļoti patika, jo bija interesanti. Es uzzināju kā taisa logus. Nenožēloju, ka aizbraucu.
  • Patika paskatīties kā notika logu un durvju ražošana.
  • Man patika tas, ka mums visu sīki izstāstīja par uzbūvi, veidošanu un konstrukciju. Manuprāt, bija to vērts aizbraukt un uzzināt kaut ko jaunu.

Paldies Aigai Rubinei par atsaucību un iepazīstināšanu ar uzņēmumu.

6.klases skolēns Artūrs Pudāns ēnoja Lauku atbalsta dienesta Dienvidlatgales RLP vadītāju. Artūrs uzskata, ka ēnu dienā ir svarīgi piedalīties, jo tas palīdz izvēlēties nākamo profesiju, var uzzināt ar kādām grūtībām ir jāsaskaras darbā. Uzzināju kādi ir galvenie vadītāja pienākumi. Bija forši.

Skaļās lasīšanas sacensības

Jau otro gadu februārī bibliotēkas rīko Latvijas Nacionālās skaļās lasīšanas sacensības, kurās aicināti piedalīties 11-12 gadus jauni skolēni. Dalībnieku lasījumu žūrija vērtē pēc noteiktiem kritērijiem.

Ideja par lasīšskaļa lasīšana 2019anas kampaņas rīkošanu ir aizgūta no Nīderlandes, kur konkurss norisinās jau 25 gadus, iesaistot katru gadu ap miljonu skolēnu. Savukārt Latvijā iniciatīva ir iecerēta, lai mazinātu skolēniem raksturīgo neadekvāti zemo lasīšanas prasmju pašnovērtējumu. Skaļās lasīšanas sacensība ir paredzēta arī pašapziņas celšanai, kā arī zēnu un meiteņu lasīšanas līmeņu izlīdzināšanai. 

6. februārī mūsu skolas 5. un 6. klases izglītojamie devās uz Rožupes bibliotēku. Pirms tam bērni bija izvēlējušies fragmentu no kādas savas mīļākās grāmatas lappusēm, ko konkursa laikā nolasīt pasākuma dalībniekiem un žūrijai.

Skaļajai lasīšanai bērni bija izvēlējušies ļoti dažādas grāmatas, sākot no klasikas darbiem līdz pasaulē populārām grāmatām, kā arī latviešu mūsdienu autoru darbus. Galvenais sacensību kritērijs – izrādīt cieņu bērnu izvēlei un veicināt tikai pozitīvas emocijas, kas saistītas ar lasīšanu. Žūrija no konkursa dalībniekiem izvēlējās Lielisko četrinieku, kuri ar fragmenta lasīšanu spēja ieinteresēt gan skolas biedrus, gan žūriju. Tie bija Elīna Ķēniņa (5. klase), Anda Vaivode (6. klase), Staņislavs Sidarovs (6. klase).

Apsveicām un kronējam Annu Grigu (5. klase) par Rožupes skaļās lasīšanas čempioni. Anna saņem ceļazīmi uz reģiona sacensībām.

 skolotāja I.Kūkusiliņa

Sveču diena

Pašā ziemas vidū – 2. februārī senie latvieši svinēja Sveču dienu. Šajā dienā tika lietas sveces, dziedsveču diena 19ātas dziesmas un sagādāts bagātīgs mielasts.sveču diena 2019

Arī mēs, atceroties seno latviešu tradīcijas, lējām vaska sveces, veidojām māla svečturīšus,  cienājāmies ar cepumiem un tēju. Radoši un reizē jautri pavadījām 1. februāra piektdienas pēcpusdienu. Sveču liešanas noslēpumus skolas bērniem un darbiniekiem atklāja virtuves vadītāja Iluta Daugaviete. Prasmi strādāt ar mālu mācīja  vizuālās mākslas skolotājas Līga Bernāne.

Ik viens, kurš ieradās uz radošo darbnīcu, mājās devās ar smaržīgu vaska sveci un paša pagatavoto svečturīti un labu noskaņojumu.

Paldies tiem, kuri atnāca un kopā darbojoties apguva jaunas prasmes un dāvāja viens otram pozitīvas emocijas!

direktore S.Dubovska

Dabaszinātņu nedēļā paveiktais

No 21.-25. janvārim dabaszinatnu nedeaskolā norisinājās dabaszinātņu nedēļa, kuras ietvaros sākumskolas skolēni ieskatījās eksperimentu aizraujošajā pasaulē, jo tieši darīšana un izmēģināšana rada izpratni un zināšanas par dabaszinatnu nedelaattiecīgo tematu. Skolēni mācījās sadarboties, izvirzīt hipotēzi, izdarīt secinājumus. Ar interesi darbojās “Svēršanas un mērīšanas darbnīcā”, kā arī ”Termometru darbnīcā”.

Savukārt 5.-9.klašu skolēni gatavoja “Spirta dzinēju mašīnas” un pārbaudīja savu erudīciju matemātikas konkursā. Pirmos pildīja iesildīšanās uzdevumus atmiņas trenēšanai, risināja dažādas grūtības atjautības uzdevumus. Vislielāko uzmanību un jautrību izpelnījās spēle “Pārvieto piramīdu”, kurā bez loģiskās domāšanas bija jāpielieto roku veiklība.

Erudītākie matemātiķi: Artūrs Balabko, Inguss Samuilovs, Katrīna Biķerniece, Jānis Ķeveris,  Kristīne Vindule

“Spirta dzinēju mašīnu” izgatavošanā visaktīvāk darbojās 6.klase.

skolotāja L. Afanasjeva

1991. gada janvāra barikāžu laiku atceroties

Rožupes pamatskolas skolēni un skolotāji 18. janvārī skolas pagalmā  pulcējās uz 1991. gada janvāra barikāžu notikumu atceres pasākumu. Ugunskurs, atmiņas, karsta tēja, ābolmaizītes   un  skolēnu kopības sajūta pavadīja atmiņu pasākumu.DSC_0101

Atmiņās par Trešās atmodas laika notikumiem Rožupes pagastā, dalību Baltijas ceļā  un Barikāžu laika pārdzīvojumiem  dalījās tautfrontietis, Rožupes pagasta iedzīvotājs Viktors Kūka. Tautas vienotība, cilvēku dzīvā ķēde, Latvijas valstiskuma atgūšana, šīs bija tikai dažas no Viktora Kūkas atmiņu stāstījuma atziņām. Emocionāls brīdis bija pasākuma dalībnieku sadošanās rokās, izjūtot barikāžu laika  notikumu dalībnieku kopības sajūtu.

7. klases skolēni sniedza ieskatu par to, kā tika veidotas barikādes, kur tās tika veidotas un kāpēc cilvēki devās uz Rīgu, lai to sargātu.

Kopīgi vienojās tautas lūgšanā “Dievs svētī Latviju” un dziesmā “Div dūjiņas gaisā skrēja”.

Paldies Barikāžu laika dalībniekam Viktoram Kūkam par atmiņu stāstījumu, skolotājai Ingai Kūkusiliņai par muzikālo pavadījumu, skolotājai Līgai Bernānei par pasākuma scenārija sagatavošanu. Paldies visiem par līdzdalību, Latvijas vēsturē tik nozīmīgā notikuma, atceres pasākumā!

Direktore Sanita Dubovska

 

Džimbas drošības programma

Pirmsskolas grupā  “Zīļuks” četru mēnešu garumā tika apgūta Džimbas drošības programma.

Džimbas drošības programma rotaļīgā veidā mudināja bērnus domāt par drošību attiecībās ar citiem cilvēkiem. Tāpat Džimbas programma sniedza atbalstu pieaugušajiem, lai bērniem saprotamā un nebiedējošā veidā šo tēmu izrunātu ikdienas saskarsmē.

Izmantojot interaktīvu metodiku, darbojāmies kopā ar bērniem deviņās nodarbībās, lai veicinātu bērnu zināšanas un prasmes atpazīt dažādas potenciāli nedrošas situācijas, pārrunātu, kā šādās situācijās varētu rīkoties un pie kā vērsties pēc palīdzības. Par katru nodarbību vecāki saņēma vēstulīti ar nodarbības kopsavilkumu un jautājumiem. Tos būtu lietderīgi ar savu bērnu pārrunāt ikdienas dzīvē, lai nostiprinātu informāciju, ko bērns apguvis pirmsskolā. Kopā mēs varam veidot bērniem drošu un draudzīgu sabiedrību, kurā bērni aug, nebaidoties un nepiedzīvojot jebkāda veida pazemojumu vai pāridarījumu! Zinošs bērns – pasargāts bērns!

                                                        Pirmsskolas grupas “Zīļuks” audzinātāja I. Ancāne

Ziemassvētku brīnumu sagaidot

DSC_0066Ziemassvētku sajūtu decembra mēnesī radījām ar rotājumiem skolas logos,  gaiteņos un klasēs, ar piparkūku smaržu un gatavošanos Ziemassvētku pasākumam. Skolas bērniem pavārītes Kristīnes vadībā bija iespēja apgūt piparkūku cepšanas  un rotāšanas prasmes

21.decembrī skolas kolektīvs un bērnu vecāki pulcējās uz Ziemassvētku pasākumDSC_0033u “Rožupes ciema vīri”. Ar Ziemassvētku dziesmām, dejām un rotaļām “Rožupes vīri” devās ceļā, lai meklētu Ziemassvētku vecīti. Ieradās arī Ziemassvētku vecītis un  Rūķis, kuri nebija aizmirsuši arī par  dāvanām visiem skolas bērniem.

Pasākuma laikā neaizmirsām par galveno uzdevumu skolā – mācību darbu. Par tradīciju ir kļuvusi Zelta un Sudraba liecību pasniegšana skolēniem, kuru vidējais vērtējums ir 7,5 balles un augstāk. Zelta liecību  saņēma – Anna Skutele, Paula Lisicka, Ralfs Vutnāns, Sintija Gutāne un Zane Justīne Jasinska.  Sudraba liecību saņēma – Arta Pudāne, Gints Filipovs, Santa Rasčevska, Anna Griga.

Ar  pašceptām un īpašu glazūru gleznotām piparkūkām  tika sumināti tie  1. – 5. klašu skolēni, kuri pirmajā semestrī bija ievērojuši Skolas vērtības. Šogad tie bija Deniss Ševčenko, Anna Griga, Sintija Pļavāne, Sabīne Rasčevska, Aleksandrs Isajevs, Ernests Ancāns, Emīls Bikernieks un Ralfs Vutnāns.

Paldies bērniem par ieguldīto laiku un darbu, mācoties dziesmas, deju soļus  un izrādes vārdus! Paldies skolotājām Ingai Kūkusiliņai un Lidijai Afanasjevai par atbalstu pasākuma tapšanā, skolotājai Līgai Bernānei par radošajām idejām skolas telpu noformēšanā.

Īpaši sirsnīgs paldies vecākiem un vecvecākiem par atbalstu un klātbūtni mūsu skolas Ziemassvētku pasākumā!

direktore S.Dubovska