Attālinātā mācību procesa organizācija Rožupes pamatskolā

 

SKOLOTĀJI

SKOLĒNI

VECĀKI

 •  Saziņai ar skolēniem, vecākiem izmanto e- klasi, telefonu, WhatsApp.
 •  Izvērtē mācību tēmu atbilstību iespējām mācīties attālināti, izvēlas no tām  atbilstošākās.
 •  Izmanto skolēniem zināmus mācību materiālus (mācību grāmatas, darba burtnīcas, www.uzdevumi.lv, soma.lv, televīzijas kanālu LTV7 u.c.)
 • Plāno mācību procesu pieturoties esošajam mācību priekšmetu stundu sarakstam.
 •  Sniedz skolēniem precīzas norādes uzdevumu veikšanai, formulē konkrētu sasniedzamo rezultātu, norāda līdz kuram laikam darbs ir iesniedzams ( šo informāciju e- klasē (dienasgrāmatā, e- klases e- pastā) ievieto  līdz plkst. 17.00  nākamajai darba dienai).
 •  Plāno atgriezenisko saikni (atslēgas vārdi, Kas? Kad?, Kā?…)
 •  Pamatā izmanto formatīvo vērtēšana – i/ni, aprakstoši.
 •  Var plānot pētnieciska rakstura uzdevumus ilgākam laika periodam (vēlams sadarboties vairākiem skolotājiem).
 •  Sadarbojas ar klases audzinātāju, skolas vadību, sociālo pedagogu (ja bērns  nepiedalās attālinātajās mācības).
 • Ņemiet vērā, ka ir ģimenes, kurās ir viens dators, vairāki bērni!
 •  Klases audzinātājs katru pēcpusdienu sazinās ar skolēniem par mācību procesu, nepieciešamo atbalstu u.c. jaut. (WhatsApp, telefons).
 •  Saziņai ar skolotājiem izmantot e – klasi,  (telefonu plkst. 8.45. – 17.00)
 • Katru darba dienu iepazīties ar uzdotajiem uzdevumiem e – klasē dienasgrāmatā un e – klases e- pastā  (to vēlams darīt iepriekšējā vakarā, lai saplānotu nākamās  dienas gaitu).
 •  Uzdevumus veikt ievērojot ierasto dienas režīmu (ieplānot arī atpūtu, pusdienas).
 • Darbus iesniegt  noteiktajos termiņos, ja to nevar izdarīt, jāinformē priekšmeta skolotājs.
 • Izmanto iespēju sazināties ar skolotājiem, lai konsultētos par veicamajiem uzdevumiem, uzdotu jautājumus.
 • Atceries, ne visi uzdevumi būs veicami tikai ar datora palīdzību! Būs jālasa mācību grāmatas, papildliteratūra, jāraksta, jāvingro, jādarbojas radoši.
 • Ja e – klasē neesi ieskatījies divas dienas, skolas vadība ziņos sociālajam dienestam.
 • Ja esi saslimis vai rodas tehniskas problēmas, sazinies ar klases audzinātāju!
 • Saziņai ar skolotājiem izmanto e- klasi, telefonu, WhatsApp.
 • Palīdz bērniem plānot dienas režīmu, ieplāno atpūtu, nodrošina darba vietu
 • ·Atbalsta bērnus mācībās.
 • ·Pārliecinās  par interneta   drošību.
 • ·Seko līdzi bērna pavadītajam       laikam pie datora.
 • ·Katras tekošās darba dienas plāns (skolēna) būs redzams e- klasē (dienasgrāmatā).
 •  Neskaidrību gadījumā zvaniet klases audzinātājai.

SADARBĪBĀ MUMS IZDOSIES MĀCĪBAS ATTĀLINĀTI!

 

 

 

 

Mācību iespējas Daugavpils Būvniecības tehnikumā

12. martā Rožupes pamatskolas 8. un 9. klases izglītojamie sanāca kopā, lai uzklausītu Daugavpils Būvniecības tehnikuma karjeras konsultantes Lindas Pūdānes stāstījumu par iespējām mācīties tehnikumā. Skolēni tika aicināti padomāt atbildes uz trīs aktuāliem karjeras plānošanas jautājumiem: vai mana izvēlētā profesija ir man  interesanta un saistoša, atbilst spējām, varēšu darbu atrast šajā profesijā.
Skolēnu atsauksmes:
“Es uzzināju vairāk par būvniecību un būvniecības nozarēm. Mani šī joma neuzrunāja un neiedvesmoja.”

“Ieguvu zināšanas par profesiju klāstu, ko piedāvā apgūt Daugavpils Būvniecības tehnikumā. Stāsts bija balstīts uz pieredzi, praktiskiem piemēriem. Tehnikumā var apgūt būvinženiera, automehāniķa, apdares darbu specialitātes.”

“Man bija interesanti. Ja man nepatiks profesija, kura man ir ieplānota, varēšu iet par interjera dizaineri. Uzzināju, kādas profesijas var apgūt tehnikumā, lai gan lielākā daļa ir domātas puišiem, meitenēm arī var atrast piemērotas profesijas. Uzzināju vairāk par būvniecības nozari un ar to saistītās profesijas.”

“Man patika šis pasākums, jo pastāstīja par katru profesiju, kuru var apgūt Daugavpils Būvniecības tehnikumā. Es jau sen domāju par to, ka vienu no šīm profesijām es iešu mācīties.”

“Es uzzināju, kādas ir iespējas Daugavpils tehnikumā.”

Plānojot savu karjeru ir jāņem vērā trīs jautājumi: Ko gribu? Ko varu? Ko vajag (sabiedrībai)?

Informāciju sagatavoja Sanita Dubovska

21. februāris- Starptautiskā Dzimtās valodas diena

Kurš gan no mums nav redzējis Jāņa Streiča filmu “Cilvēka bērns”?  Boņuka tēls ir zināms ikvienam. Bet vai zinām Boņuka draugus, rūpes un raizes, viņa darbus un nedarbus? Vai protam latgaliešu valodu, zinām ko nozīmē viens vai otrs latgaliešu vārds?  Šos un citus jautājumus bibliotekāre Maija bija iekļāvusi izlaušanās spēlē “BOŅUKA ESCAPE ROOM” Spēles dalībnieki bija 5. – 9. klašu skolēni. Uzvarētāju godā iekļuva 7. klases skolēnu komanda.21. februaris 21. febr

Skolēnu viedokļi:

“Es sapratu, ka ir vērts skatīties seno laiku filmas. Jālasa tādas grāmatas, kas ir saistītas ar filmām.”

“Visu vajag darīt kopā, nevis pa vienam.”

“Es uzzināju daudz ko par filmas autoru.”

“Iemācījos dažus varoņus no filmas “Cilvēka bērns”. Uzzināju dažus jaunus vārdus latgaliešu valodā.”

“Bija ļoti laba krustvārdu mīkla.”

“Ļoti organizēts un pārdomāts pasākums.”

“Es iemācījos labāk strādāt kopā ar savu klasi.”

“Ir interesanti atkal uzzināt par “Cilvēka bērnu.” Beigas bija interesantas. Varētu to darīt katru piektdienu.”

Paldies bibliotekārei Maijai Jasinskai par spēles organizēšanu!

direktore Sanita Dubovska

Karjeras izglītības attīstības pasākums- tikšanās ar stikla mākslinieci Ingu Salmiņu

IMG-20200218-WA000518.februārī skolas skolēni, kuri savu nākotni plāno saistīt ar mākslas nozari tikās ar stikla mākslinieci Ingu Salmiņu. Inga iepazīstināja ar savu darbnīcu, kura atrodas Līvānu Uzņēmējdarbības centrā, pastāstīja par to, kā top stikla izstrādājumi. Skolēniem bija iespēja darboties praktiski – izgatavot stikla glezniņu, pēc pašu zīmētas skices.

“Man šodien patika Stikla darbnīcā nodarbība. Uzzināju jaunu informāciju par stiklu, kā darboties ar stiklu. Ir nepieciešamas matemātikas, fizikas un ķīmijas zināšanas, manuprāt tas ir interesanti. Stiklam ir sava krāsa, ja tiek sajaukti divu veidu stikli, tad stikls iegūst citu nokrāsu un faktūru. Manuprāt, tas ir aizraujošs darbs, ko dara Inga Salmiņa. Ar stiklu darboties ir interesanti jo no tā var izveidot jebko.”

“Bija interesanti stikla darbnīcā. Man patika darboties ar stiklu. Sapratu, ka strādājot ar stiklu noderēs fizika, ķīmija, matemātika. Interesi izraisīja gatavo stikla darbu apskate.”

“Man patika mākslinieces stāstījums. Labprāt atgrieztos tur.”

Pasākums notika un tika finansēts projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts  vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

 

Skatuves runas konkurss

skatuves runa13. februārī Gabrieba Bružuka, Anna Griga un Elīna Ķēniņa devās uz skolēnu skatuves runas konkursu Līvānu novada kārtā.

Elīna un Gabriela par izteiksmīgu un spilgtu dalību ieguva I pakāpes diplomu, bet Anna ceļazīmi uz Skolēnu skatuves runas konkursa Latgales novadu kārtu Jēkabpilī.

 Paldies par atbalstu skolotājām Ingai un Lidijai!

Ēnu dienas – 2020

Ēnu diena 2020212. februārī mūsu skolas 9. klases skolēni aktīvi iesaistījās Ēnu dienu pasākumā. Ēnoja datorsistēmu un datortīklu administratoru, arhitekta profesiju, mācību iespējas Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikumā Rīgā un Preiļos.

Skolēni guva atbildes uz sev interesējošiem jautājumiem par profesijas ikdienas izaicinājumiem, prasmēm, zināšanām, darba pienākumiem.

No skolēnu – ēnotāju atsauksmēm:

“Bija ļoti interesanti. Uzzināju vairāk par savu nākotnes profesiju un labi pavadīju laiku. Varēja iejusties friziera lomā un man tas patika. Diena bija izdevusies.”

“Es ieguvu daudz zināšanu par stilista un pavāra profesijām. Es tagad tiešām saprotu par ko es mācīšos un strādāšu nākotnē. Zinu, ka tas nav viegli.”

“Saprotu, ka tiešām vēlos savu izvēlēto profesiju mācīties. Es uzzināju daudz ko jaunu un redzēju kā šo profesiju mācās un sapratu, ka tiešām ir interesanti!”

“Bija vērts braukt, uzzināju daudz ko jaunu. Iepazinu jaunus cilvēkus, vietas, ēkas, to izmantošanu.”

Sanita Dubovska

Sveču diena

Cik skaista diena, svecu 1 svecu2
Tik skaista svece.
Kam laba sirds,
Tam laba svece.

2.februāris ir Sveču diena (Ziemas Māras diena) – tai par godu arī viss mēnesis saucams par Sveču mēnesi. Latviešu tautas ticējumi Sveču dienas nozīmi skaidro vienkārši: Sveču diena ir viena no ziemas- pavasara robežu dienām. Laiks, kad varam sacīt ziema jau pusē, lai gan šogad tā īsti nav sākusies.

Mēs (1.-6.kl.) bijām čakli tradīciju ievērotāji un sveces lējām divas dienas no vietas. Sanāca tiešām skaisti un noderīgi, jo Sveču dienā darinātās sveces degot īpaši gaiši un taupīgi. Turklāt ikvienam no audzēkņiem bija padomā kāda īpaša diena, kad šo sveci kopā ar saviem mīļajiem aizdedzināt.

Šajā dienā vēlams stipri smieties, lai būtu jautrs un labs gads, turklāt braši jāēd un jānašķojas, tādēļ Sveču dienas viktorīnā bija iespēja nopelnīt saldumus. Jāatzīst bērni bija gana zinoši par Sveču dienas tradīcijām.

Lai gaišs, labiem darbiem, labām domām pildīts pavasara gaidīšanas laiks!

skolotāja Līga Bernāne

1991. gada janvāra Barikāžu laiku pieminot

Barikāžu laikubarikades1 skolā 13. janvārī  iesākām ar atmiņu stāstu iepazīšanu vēstures stundās un  tā laika notikumu  zīmēšanu  vizuālās mākslas 20200120_084609stundās. Šīs janvāra dienas skolā skolēnus sagaidīja stilizēta ugunskura  gaismiņas pirmā stāva gaitenī.

20. janvāra rītā skolas kolektīvs pulcējās kopā, lai noklausītos barikāžu dalībnieka, rožupieša Aivara Ancāna atmiņas. Rožupiešu atmiņu stāstus par Barikāžu laika notikumiem projektu nedēļas laikā, pagājušajā mācību gadā, pierakstīja 9. klases skolnieks Inguss Samuilovs. 5.- 9. klašu skolēni noskatījās video, veltītu tik nozīmīgajam notikumam, kurš palīdzēja tapt īstenam sapnim par brīvu Latviju.

Skolēni savas izjūtas, izpratni un emocijas par tā laika notikumiem  izteica pārdomu darbos  un dzejas rindās.

Barikādes, barikādes!
Atbrauca daudzi Rīgu, Latviju sargāt!
Iebrukt sveši spēki mēģināja.
Kādu laiku ģimenes satikties nevarēja.
Ātri tas nenotika, ilgi un neziņā cilvēki dzīvoja.
Daži cieta, pat savas dzīvības atdeva brīvības vārdā!
Es piedalītos, ja vajadzētu.
Sargātu savu valsti!

/Sintija Gutāne, 6. klase/

Projekta “Latvijas skolas soma” ietvaros skatāmies izrādi Daugavpils teātrī

Brauciens uIMG_20191219_111236z Daugavpili mūs sajūsmināja. Mēs taču braucām uz izrādi “Raganiņa”! Apsēžamies teātra zālē. Pārņem dīvaina sajūta. Un tad sākās! Ar kādām skaņām un trokšņiem ierodas Raganiņas. Viens otrs bērns no mūsu skolas pat nobīstas, jo domā, ka tās ir īstas Raganas. Cik fantastiski noformēta skatuve! Cik interesanti apgaismojums izgaismo zāli! Tā ir īsta pasaku pasaule! Ļoti patika gan dejas, ko dejoja Raganiņas, gan Mazās raganiņas labie darbi. Šī izrāde mūs aicina padomāt par saviem padarītajiem un nepadarītajiem darbiem. Patika tas, ka labais vienmēr uzvar ļauno.

Izrāde bija lieliska Ziemassvētku dāvana Rožupes pamatskolas 1. – 6. klašu skolēniem!

Nikija Edīte Kaģe

Projekta “Latvijas Skolas soma” ietvaros skolēni iepazīstas ar Marka Rotko centru Daugavpilī

Rotko centrs29.novembrī 5. un 9. klase devās kopīgā mācību ekskursijā. Laikapstākļu lutināti devāmies uz Līksnas parku. Kur Izbaudījām parka skaistumu, apbrīnojām cilvēku izdomas bagātību.
Pateicoties programmai „Latvijas skolas soma” devāmies uz Daugavpils Marka Rotko mākstas centru, kur bija iespēja piedalīties Baibas Priedītes vadītajā radošajā grafikas darbnīcā. Ikviens audzēknis varēja iejusties grafiķa ādā un monotīpijas tehnikā radīt unikālu mākslas darbu, no kuriem skolā izveidojām izstādi.

Pēc radošās darbnīcas atraktīva gida pavadībā bija iespēja iepazīties ar centra ekspozīcijām. Kā pirmā bija latviešu mākslinieces Rasas Jansones personālizstāde „Labā roka”,izstādē bija iekļauti arī darbi no iepriekšējās izstādes „Pašportrets. Trenažieris.”, kā arī vairākas mākslinieces instelācijas.  Audzēkņi vēroja lielformāta ekspresīvos gleznojumus un gida mudināti analizēja un diskutēja par mākslinieces vēstījumu.

Kā pretpolu šai māksliniecei, iepazinām naivās mākslas pārstāvi, krievijas mākslinieku Filipu Šalajevu, animālistu un portretistu, kurš glezniecību ir apguvis pašmācības ceļā. Skolēniem bija iespēja salīdzināt abas izstādes un saprast kāda stila gleznas viņi vēlētos redzēt savās mājās- reātistiskas vai abstraktas.

Iepazinām Ēvalda Vasiļevska dzīves gājumu un, daiļrades paraugus izstādē „Māla sajūtas”, kā arī keramiķes Violetas Jātnieces darbu izstādi “Vakar. Aizvakar. Šodien.”

Tā kā ārā vērojama rudenīga atmosfēra, ziemīgas noskaņas radīšanai devāmies uz ledus halli, kur valdīja smiekli, prieks un līksmība.

Atgriežoties skolā bērni nolēma, ka drīz vien būtu jādodas vēl kādā ekskursijā.

Vizuālās mākslas skolotāja Līga Bernāne