1949. gada 25. marta deportāciju piemiņai

27.martā Rožupes pamatskolā izskanēja atmiņu stāsti, dzejas rindas un dziesmas, veltītas 25. marta deportācijās cietušo rožupiešu piemiņai. Deportācijas skāra 21 Rožupes pagasta ģimeni, 27. martskopumā tika deportēti 80 cilvēki no pagasta. Gadu gaitā skolēni ir savākuši rožupiešu atmiņu stāstu par tā laika notikumiem.

6.klases skolēni citēja rožupiešu atmiņu stāstu fragmentus par 1949. gada 25. marta rītu, ceļu uz Sibīriju, izdzīvošanu Sibīrijā un atgriešanos dzimtenē. Pasākuma dalībniekiem bija iespēja dzirdēt Vitālija Mālnieka, Valentīnas Vilcānes, Tomasa Jasinska atmiņu stāstu fragmentus.

7.klases skolēni lasīja savus pašsacerētos dzejoļus, veltītus deportācijās cietušo piemiņai. 9. klases kolektīvs pasākumā prezentēja video, kurā bija dzirdamas Teklas Drēņukārkles atmiņas par skarbajiem Sibīrijā pavadītajiem gadiem.

Visi skolas bērni savas izjūtas un izpratni par šiem notikumiem atklāja  zīmējumos. Atceres pasākums notika, sadarbojoties literatūras, vizuālās mākslas, vēstures un mūzikas skolotājām.

Vēstures skolotāja Sanita Dubovska

 

Iepazīstam koka daudzveidīgo pielietojumu

      2018. gada 22. martā 5. – 9. klašu skolēni devās mācību ekskursijā uz Varakļāniem un Rēzekni, lai veiktu izpēti par koka pārtapšanu enerģijā. Varakļānos skolēni iepazinās ar uzņēmumu “Latgales granulas”, kurš dibināts 2014. gadā ar mērķi pārstrādāt SIA Aļņi ražošanas atlikumus, ražotnē top koksnes granulas. Skolēniem bija iespēja iepazīties ar vietas vēsturi un redzēt to, kā norit darbs pie koksnes granulu sagatavošanas, iepakošanas.22.marts

    Varakļānu pilsētas centrā skolēni iepazinās ar koka skulptūru  autoru Raiti Stiuku, kurš izstāstīja stāstu par to, kā kļuva par koktēlnieku, ar kādiem darba rīkiem uzsāka savu darbu. Bija iespēja redzēt koka skulptūru “Sprīdītis,” Varakļānu pilsētu rotā vairākas koktēlnieku skulptūras.

  Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolā skolēni iepazinās ar izglītības  programmu piedāvājumu. Bija iespēja iesaistīties radošajā darbnīcā, kurā darbojoties tika izveidoti un izrotāti koka vilciņi. Saistošs bija stāsts par to, kā top koka mēbeles un kā tās tiek restaurētas.

     Mācību ekskursijā redzētais un dzirdētais lika ikvienam skolēnam padomāt par savu nākotnes profesiju.

Sanita Dubovska

Zinātnes pasaule Rožupes pamatskolā

Zinātnes pasaulē Rožupes pamatskolas 5. – 7. klašu skolēnus 7. martā  ieveda bērnu zinātnes centra “Tehnoannas pagrabi” atraktīvie, erudītie  darbinieki. Interaktīvas nodarbības laikā audzēkņi guva zināšanas par fizikas, ķīmijas, mākslas noslēpumiem. Skolēni guva priekšstatu par to, cik daudzveidīga, pārsteigumiem bagāta, radoša ir zinātnieku ikdiena. Astronomijas zināšanas audzēkņi papildināja nokļūstot planetārijā. Gide iepazīstināja ar  karjeras iespējām astronomijas jomā. Interesi par izgudrotāja profesiju izraisīja gidu paraugdemonstrējumi pagrabiņā. Kādas brīnumainas pārvērtības veic uguns un skābeklis, vējš, ogļskābā gāze, to visu  varējām klātienē vērot. Audzēkņi izprata ķīmijas un fizikas zināšanu nepieciešamību ik dienas dzīvē. Pusotru stundu atvēlētajā  laikā tika iepazīta noslēpumainā dabaszinātņu pasaule, kura rosināja skolēniem uzdot vairākus jautājumus: Kā? Kāpēc? Kur? No skolēnu atsauksmēm: “Sapratām, ka ir daudz jāmācās, lai varētu izgudrot dažādas lietas.” “Man gribētos strādāt šajā pagrabiņā.” “Sapratu, ka ik viens var izdomāt jaunas lietas.”

Pasākums notika projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

Mācību ekskursija muzejā “Ebreji Latvijā”

       7.martā Rožupes pamatskolas 5. – 8. klašu skolēni ierasto skolas mācību solu nomainīja pret 7.marts (1)mācību stundu muzejā. Skolēni muzejā “Ebreji Latvijā” iepazinās ar stāstiem un artefaktiem par ebreju dzīvi pirms Otrā Pasaules kara Latvijā un traģisko likteni Otrā Pasaules kara laikā. Ikviens skolēns atrada kādu sev interesējošu priekšmetu, kuru izvēlējās nofotografēt un uzzināt ko vairāk par to. Rezultātā skolā tapa vēstures artefaktu galerija, kura atspoguļo ebreju tautas vēsturi. Interesi skolēnos izraisīja ebreju amatnieku darinājumi, Toras ruļļi, holokaustu atspoguļojoša karte, ceļojuma koferis un citas lietas. Skolēni pilnveidoja pētniecības prasmes un uzzināja ko jaunu par ebreju tautu.

Vēstures skolotāja Sanita Dubovska

Mākslas mērķis ir atspoguļot nevis lietu ārējo izskatu, bet to iekšējo nozīmi

     2018.gada 27. februārī Latvijas Simtgadei veltītā izstāžu cikla „Mūsu pagasta talanti” ietvaros Līvānu novada Rožupes bibliotēkā tika atklāta Latvijas Mākslas akadēmijas studentes Ingas Skrūzmanes – Mičules gleznu personālizstāde.

Inga ir Rožupes pamatskolas absolvente. Jau no mazām sākumskolas dienām Inga prata novērtēt un saskatīt krāsu daudzveidīgo nozīmi. Katrs krāsainā zīmuļa triepiens bija sava veida mākslas darbs mazajai meitenei. Jau bērnības dienās meitene apkārt sev saskatīja citu pasauli – krāsainu, piesātinātu un īpašu! Lielu nozīmi Ingas krāsu pasaulei ir devusi viņas ģimene, it īpaši mamma Rita Skrūzmane, kurai krāsu pasaule nebija sveša.

Ingas Skrūzmanes – Mičules gleznas palīdz ieskatīties gan krāsu pasaulē, gan dziļākajā domu izpausmē, notikumos, kas ir apkārt mums, kurus ikdienā mēs neievērojam. Darbi aicina tos vērot , izjust krāsu skaistumu, dažādību. Katrs mākslinieces darbs ir kā stāsts. Stāsts par dzīvi, par dabu, par cilvēku raksturu.20180227_134255 (1)

Māksliniece ir ielikusi savos darbos savas izjūtas, savu skatījumu uz dzīvi. Baudot mākslas darbus aizmirstas ikdienas rūpes un ir iespēja pārcelties citā pasaulē – mākslas pasaulē.

Mākslinieces Ingas darbos jūtams spēks, raksturs un talants.

     Mēs patiesi priecājamies par mūsu skolas absolventi, kura spēj, prot un vēlas mūsdienās radīt kaut ko skaistu, radīt cilvēkiem prieku. Prast pārveidot ikdienišķas lietas par kaut ko īpašu, interesantu un parādīt tās citā skatījumā. Uz audekla un krāsu salikumiem!

     Novēlam mūsu absolventei iedvesmu, radošumu un veiksmīgu tālāko mākslas ceļu!  Lai mūsu skolas absolventes vārds izskan ne tikai Latvijas robežās, bet arī ārpus tās! Veiksmi!

Skolotāja I. Lāce

 

Dzimtās valodas diena

Dzimtās valodas diena pēc UNESCO iniciatīvas visā pasaulē tiek svinēta 21. februārī.Tās mērķis ir pievērst sabiedrības uzmanību dzimtajai valodai, sekmēt tās lietojumu un popularizēt atziņu, ka dzimtā valoda ir dziļas un daudzveidīgas personības attīstības pamats.

Arī mūsu skolas 7.-9. klašu skolēni latviešu valodas stundās  veica dažādas aktivitātes – rakstīja vēlējumus savai dzimtajai valodai, pētīja dzimtās valodas vēsturi un attīstību, lasīja un radoši noformēja populārāko latviešu dzejnieku dzejoļus, rakstīja savus dzejoļus par dzimto valodu.

7.klases skolnieks Artūrs Balabko apgalvo, ka lepojas ar savu dzimto valodu, novēl, lai arī citi cienītu savu dzimto valodu! Toties 9. klases skolnieks Aivis Batarāgs novēl, lai latviešu valoda netiktu aizmirsta pasaulē!

Latviešu valodas un literatūras skolotāja Dagnija Vilcāne

 

Skolēni ar interesi piedalās Ēnu dienās 2018

Saistīts attēlsRožupes pamatskolas skolēni iesaistījās Līvānu BJC organizētajās ĒNU DIENĀS 2018 LĪVĀNU NOVADĀ. Jānis Skrebelis – Aizpurietis iepazinās ar viesmīļa – oficianta darbu kafejnīcā “5. elements”. Jāņa atsauksmes: “Man ļoti patika Ēnu diena. Es sapratu, ko nozīmē strādāt par viesmīli. Iemācījos, ka ir jābūt laipnam. Es gribu teikt paldies Lindai, kura mūs pieņēma un pastāstīja mums par viesmīļa darbu. Es ieteiktu arī citiem piedalīties Ēnu dienās.” Toms Sinkovskis un Jānis Kusiņš iepazina metinātāja profesiju SIA “Līvānu kūdras fabrikā”. Toms viedoklis: “Manuprāt, Ēnu dienas ir ļoti svarīgas, jo tās palīdz izvēlēties nākotnes profesiju. Es apguvu pirmās metinātāja darba iemaņas. Ļoti patika praktiskā darbošanās.”

Sanita Dubovska

Barikāžu aizstāvju atceres pasākums

Ar kopības izjūtu, piektdien 19. janvārī, vēstures skolotāja Sanita Dubovska pulcēja ap ugunskuru 1. – 9. klašu skolēnus, lai pieminētu 1991. gada BariDSC_0824kāžu laiku.

Ugunskura siltumā dziedājām patriotiskās dziesmas, klausījāmies Aijas Usānes stāstījumu par tajā laikā piedzīvoto un izjusto. Savukārt 9. klases skolniece Aija Vaivode skolasbiedrus iepazīstināja ar rožupiešu atmiņu stāstiem.  Spītējot salam, vienojāmies kopīgā sporta aktivitātē- no dotiem burtiem bija jāizveido patriotiski teicieni: Tautas vienotība, ugunskuru laiks, patriotisma gars, Latvijas brīvība.

DSC_0876Paldies visiem par vienotību un kopā būšanu.Par skanīgajām dziesmām paldies skolotājai Ingai Kūkusiliņai, par sportisko garu skolotājai Ivetai Isajevai.

Skolotāja Līga Bernāne

“Kā sasmīdināt princesi”

Uz semestra noslēguma pasākumu skolas saime un vecāki sanāca kopā  22. decembrī. Pasākuma dalībnieki un ciemiņi nonāca pasakas “Kā sasmīdiDSC_0673nāt princesi” karaļvalstī.    Noskumušo princesi Annu centās iepriecināt pirmklasnieki ar uzvedumu “Jautrie pavāri”. Otrās klases skolēni aicināja princesi uz lielveikalu “Rimi”, uz  iepirkšanās šovu, arī tas neiepriecināja daiļo princesi. Ceturtās klases  skolēni par godu princesei bija iestudējuši lu dziņu “Sniegbaltīte un septiņi rūķīši”, ar  Ziemassvētku jautro deju princesi iesmīdināt centās  6. klases skolēni. 5. un 7. klases skolēni uzstājās ar  mūziklu “Sarkanbikse un vilks.” Ar čigāniņu – ķekatnieku dejām un rotaļām princesi un visus klātesošos iepriecināt centās folkloras kopas “Rūžupeite” dalībnieki. Princesi iepriecināt spēja tikai un vienīgi Ziemassvētku vecītis, kurš savā dāvanu maisā atnesa Zelta un Sudraba liecības. Šīs liecības saņēma skolēni, kuru mācību sasniegumi bija augstā līmenī.

DSC_0741Zelta liecības Ziemassvētku vecītis pasniedza Beātei Vilcānei, Undīnei Volksonei, Annai Skutelei, Paulai Lisickai, Sintijai Gutānei, Zanei Justīnei Jasinskai.

Sudraba liecības – Artai Pudānei, Santai Rasčevskai, Katrīnai Jančevskai, Andai Vaivodei, Katrīnai Bikerniecei, Aijai Vaivodei.

Paldies visiem par darbu, laiku, iecietību, radošumu un uzņēmību, Ziemassvētku pasakas radīšanā.

“CITS BAZĀRS” 2017

 9. decembris

     Mēs, Sindija Batarāga un Zane Justīne Jasinska piedalījāmies konkursā “Mana biznesa ideja 2017” Līvānos ar ideju par galda spēļu izveidi. Konkursā piedalījās novada skolēni ar interesantām idejām. Mēs ieguvām vienu no galvenajām balvām 80 eiro apmērā. Tas mums deva ierosmi izveidot savu Skolēnu mācību uzņēmumu un piedalīties Junior Achievement Latvija programmas “Skolēnu mācību uzņēmumi” Latvijas mēroga pasākumā CITS BAZĀRS 2017 Rīgā.

    Mums izdevās pārdot visus grūti izgatavotos spēļu komplektus. Bijām laimīgas, ieguvām vērtīgu pieredzi. Savu spēli prezentējām arī ārvalstu studentiem.

S.Batarāga,  Z.J. Jasinska