Karjeras izglītības nodarbības “Patriotiskās profesijas”

Novembris ir patriotisma mēnesis, kurš parasti tiek pavadīts svinīgā noskaņā. Par godu valsts dzimšanas dienai 16. novembrī Rožupes pamatskolā tika organizētas karjeras izglītības stundas “Patriotiskās profesijas”, kurās skolēniem bija iespēja iepazīt tās profesijas, kuru pārstāvju galvenais uzdevums ir rūpēties par valsts un tās sabiedrības drošību.
5. klase nodarbības gaitā noskatījās video par ugunsdzēsēja-glābēja profesiju, bet pēc tam pāros veidoja profesijas vizītkarti, kurā centās definēt galveno šīs profesijas būtību, nosaukt darba pienākumus un darba aprīkojumu, kā arī atlasīt tās rakstura īpašības un iemaņas, kas nepieciešamas šajā profesijā. Katra vizītkarte tika papildināta arī ar kādu zīmējumu. Stundas noslēgumā katrs pāris prezentēja savu izveidoto vizītkarti un diskutēja par profesijas nozīmīgumu mūsdienās.patriot foto
Profesijas vizītkartes veidoja arī 6. klases skolēni, kuri centās izprast karavīra profesijas būtību. Nodarbības sākumā skolēni noskatījās video par karavīra profesiju, lai pēc tam pāros izveidotu nelielu profesijas aprakstu un zīmējumu, kuru prezentēja saviem klases biedriem. Nodarbības noslēgumā skolēni diskutēja par karavīra profesijas nozīmi mūsdienās, kā arī sprieda par to, kādas profesijas varētu dēvēt par patriotiskām. Pie tām tika minēti mediķi, policisti un skolotāji.
7. un 8. klašu skolēni nodarbības gaitā iepazina karavīra, sapiera un izlūka profesijas. Skatoties video par šīm profesijām, katram skolēnam bija jāizdomā viens jautājums par katru no tām. Pēc tam klase izvirzīja vienu, kurš apkopoja jautājumus, sanumurēja tos un pārējo klasi iedalīja divās komandās. Abas komandas lozēja pa vienam jautājumam un atbildēja uz tiem. Viktorīnas noslēgumā zaudētāju komandas no papīra izlocīja lidmašīnu, uz kuras uzrakstīja vēlējumu un sūtīja uzvarētāju komandai. Protams, beigās uzvarēja draudzība. Abu klašu skolēni atzina, ka uzzinājuši daudz jauna un interesantā veidā pārbaudījuši jauniegūtās zināšanas

Informāciju sagatavoja:
Rasma Svikle-Popova, PKK

Karjeras nedēļa 2021 Rožupes pamatskolā

No 11. līdz 15. oktobrim visā Latvijā jau devīto gadu notika Karjeras nedēļa (KN), kurā iesaistījās arī Rožupes pamatskola. Šogad KN sauklis bija “IKT tavai karjerai”, kas veltīts informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) nozares iepazīšanai, apzinoties to aktualitāti un pielietojumu sadzīvē, izzinot plašo IKT profesiju spektru, atklājot tām nepieciešamās prasmes un uzklausot iedvesmojošu nozares pārstāvju stāstus.
KN laikā Rožupes pamatskolas skolēniem notika vairākas nodarbības ar pedagogu karjeras konsultantu. 1. klašu skolēni zīmēja savas sapņu profesijas nodarbībā “Mana sapņu profesija”, bet 2. klases centās izprast, kādās profesijās darbojas viņu ģimenes locekļi nodarbībā “Profesijas manā ģimenē”. 3. un 4. klašu skolēni nodarbībā “IKT profesijās” meklēja dažādu profesiju nosaukumus burtu jūklī, lai pēc tam mēģinātu saprast, ar ko nodarbojas šo profesiju pārstāvji un vai viņi izmanto IKT. Skolēni iepazina tādas profesijas kā skolotājs, karjeras konsultants, bibliotekārs, fotogrāfs, grāmatvedis, žurnālists u.c. foto karjera
Rožupes pamatskolas 5. un 6. klašu skolēni nodarbībās “IKT manā ikdienā” centās izprast IKT jēdzienu, apzināt savas IKT prasmes un padomāt, kādās profesijās šīs prasmes varētu noderēt, un cik liela loma informācijas un komunikācijas tehnoloģijām ir tajās profesijās, kuras nav ar tām tieši saistītas. Pēc nodarbības skolēni secināja, ka ikdienā bieži izmanto IKT un šīs prasmes mūsdienās nepieciešamas gandrīz katrā profesijā. 9. klašu skolēni nodarbībā “IKT profesiju daudzveidība” iepazina IKT nozares profesijas, pāros veidojot infografiku par kādu mazāk zināmu nozares profesiju. Kā atzina skolēni, tad nodarbības gaitā viņi iepazina daudzas līdz šim nedzirdētas profesijas, piemēram, IT sistēmu arhitekts, sistēmanalītiķis, datu bāzu inženieris u.c.
Valsts Izglītības un attīstības aģentūra šogad skolēniem piedāvāja mācībstundu “No mākslinieka uz programmētāju”, kurā iesaistījās 7. un 8. klašu skolēni. Sekojot līdzi ierakstam, izglītojamie varēja aktīvi līdzdarbosies, izveidojot interaktīvu mākslas darbu un gūstot ieskatu JavaScript programmēšanas valodas pamatos. Nodarbības laikā skolēni attīstīja loģiskās un algoritmiskās domāšanas, kā arī problēmu risināšanas prasmes, kuras ir nozīmīgas katram programmētājam.
Par Karjeras nedēļu
Karjeras nedēļa ir ikgadējs pasākumu cikls, kura laikā pašvaldību skolu jauniešiem ir iespēja iepazīt un plānot savu nākotnes nodarbošanos, tikties ar dažādu profesiju pārstāvjiem, apmeklēt uzņēmumus un karjeras konsultācijas. Jaunieši var piedalīties dažādās diskusijās, radošajās darbnīcās, konkursos un citos izglītojošos pasākumos.

Pirmo gadu Karjeras nedēļa ir viena no VIAA īstenotā projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” aktivitātēm, ko finansē Eiropas Sociālais fonds un valsts.

Informāciju sagatavoja:
Rasma Svikle-Popova, PKK

Sveiki, sveiki, rudenī!

WhatsApp Image 2021-09-29 at 11_56_1815.septembrī mūsu klase devās meža ekspedīcijā, kuru rīkoja Latvijas valsts meži. Manuprāt, superīgs pasākums!
Tas bija pārgājiens dabā ar 10 meža izziņas pieturām mežsaimnieku vadībā. Katrā pieturā vadītājs piedāvāja interesantus uzdevumus, un iegūtos rezultātus bija jāraksta darba burtnīcā. Mēs iemācījāmies, kā atpazīt kokus, kurus kokus jāzāģē, arī to, kāpēc izcirtumos atstāj augstos celmus un kokus ar dobumiem, kā arī to, kā izmērīt koku garumu un noteikt tā vecumu.
Ļoti interesanti bija būvēt koka tiltu bez nevienas naglas, pa kuru paši pēc tam gājām pāri.
Noslēgumā mēs visi cepām desiņas labiekārtotā atpūtas vietā un jutāmies priecīgi par jauko pasākumu.

/Anna Skutele, 6. klase/

2020./2021.m. g. Rožupes pamatskolā

Īss atskats, kā tika aizvadīts šis mācību gads. Sakarā ar Covid -19  izplatīšanās ierobežojumiem, mums lielākoties bija jāmācās attālināti. Neskatoties uz to, mēs aktīvi darbojāmies, piedaloties dažādos pasākumos, mācību olimpiādēs, kā arī mācoties apguvām digitālās tehnoloģijas.

Izglītojamie piedalījās mācību olimpiādēs: Amanda Filipova (9.kl) – bioloģijā; Zane Justīne Jasinska (9.kl.)- latviešu valodā (atzinība), fizikā, angļu valodā; Anna Skutele (5.kl.) – Līvānu novada matemātikas olimpiādē (2.vieta); Ralfs Vutnāns (6.kl) – Līvānu novada matemātikas olimpiādē.
Skolēni aktīvi iesaistījās  arī dažādos konkursos: Beāte Vilcāne (4.kl.) – Literāro un vizuālās mākslas darbu konkursā “Raiņa dzejas vārdnīca” (atzinība);
Gints Filipovs un Ernests Ancāns (4.kl.) – konkursā “Tik vai…cik?”
Junior achievement konkursā “Mana vārdnīciņa”  piedalījās –  Gabriela Bružuka (atzinība par radošumu), Zane Kursīte (atzinība par drosmi un uzņēmību), Maksims Ņikiforovs, Sabīne Bogdanova, Samanta Filipova. Biznesa pasaku konkursā Elīna Ķēniņa (III vieta), Sintija Gutāne.
Tā kā sporta sacensības arī  nevarēja notikt klātienē, tad sacensības organizējām attālināti, kur bērni paši visu sagatavoja, mērīja, uzņēma laiku, apgūstot tiesāšanas prasmes.
Skolas pasākumi notika gan klātienē, gan attālināti. 5.-6. klašu skolēni aprīļa mēnesī nedēļas garumā piedalījās lasītprasmes konkursā – “Lietpratīga lasītāja ceļojums pa mācību priekšmetiem”. Katru dienu kādā no mācību priekšmetiem bija jāpierāda savas lasītprasmes iemaņas. Visa mācību gada garumā iesaistījāmies “Skolas somas” pasākumos, kuros izglītojamie guva jaunas zināšanas, atziņas un pozitīvas emocijas. Pēdējās skolas dienas aizritēja attālināti, notiekot pasākumam “Būsim kopā!” . Rīts visiem iesākās ar rīta vingrošanu. Programmā “Kahoot” tika sagatavoti jautājumi no dažādiem mācību priekšmetiem, uz kuriem izglītojamajiem bija jāatbild, pārbaudot savas  zināšanas.
Pēdējā skolas diena norisinājās klašu audzinātāju vadībā, apgūstot vai arī atkārtojot savas zināšanas drošības jautājumos.

Attālinātajā mācību procesā ne visiem izglītojamajiem veicās labi, jo pietrūka motivācijas, nespēja saplānot savu dienas režīmu utt. Bet bija izglītojamie, kuri ar to tika lieliski galā, pat tika uzlabotas sekmes. Šie izglītojamie saņēma pateicības rakstu un naudas balvu. Priecājamies par viņiem!
Attālinātajā mācību procesā liels atbalsts  bija vecāki. Paldies vecākiem par pacietību, sapratni un atbalstu.

12. jūnijā Rožupes skolā notika 9.klases izlaidums. Skolu absolvēja 11 izglītojamie. Lai viņiem veicas piepildīt savus mērķus!
Lielu paldies vēlos pateikt skololtājiem par ieguldīto milzīgo darbu mācību darba nodrošināšanā, par sniegto atbalstu un sapratni.
Novēlu visiem jaukas brīvdienas!
Ikvienam no mums piemīt spēks strādāt un parādīt labāko, ko spējam. Un nav vajadzīgs tituls, lai to darītu. /Robins Šarma/

direktores vietniece izglītības jomā Iveta Isajeva

Skolas soma

Rožupes pamatskolas 5.-9. klašu skolēniem  “Latvijas skolas soma” sagādāja  lielisku iespēju noskatīties dokumentālo filmu “Neiespējams ir iespējams”, kurā varēja iepazīties ar latviešu sportista, biatlonista Raimonda Dombrovska gaitām 26 gadu griezumā. Stāsts ir par 1988. gadu, kad sportists uz rollerslēpēm brauca no Arktikas uz Meksiku 90 dienas, nobraucot 6759 km. Pēc filmas noskatīšanās atsauksmes bija dažādas, dažiem patika, bet bija skolēni, kuriem nepatika, jo bija problēmas ar lasītprasmi. Filma bija pamācoša, no kuras varēja gūt vērtīgas atziņas:

 • Pasaulē nav tāda darba, kuru nav iespējams izdarīt!
 • Neatteikties no sava mērķa un sapņa!
 • Vajag tiekties uz savu mērķi, tad izdosies piepildīt!
 • Nekad nedrīkst zaudēt savu dzimto valodu!
 • Ir jābūt gribasspēkam, lai neiespējamais būtu iespējams!
 • Ar smagu, neatlaidīgu darbu var sasniegt iecerēto un piepildīt savus sapņus!
 • Nevajag tik viegli padoties, bet cīnīties par savu mērķī līdz galam!
 • Jāizmanto iespējas, ko tev sniedz citi!

sporta skolotāja Iveta Isajeva

Projekta “Skolas soma” aktivitātes

     23.04. Rožupes pamatskolas pirmsskolas un sākumskolas skolēni tiešsaitē skatījās Liepājas leļļu teātra izrādi ,,Ucipuci meklē mājas”. Izrāde vēstīja par rotaļu pūcīti Ucipuci, kas ceļojuma laikā tiek nejauši aizmirsta kādā Itālijas viesu mājā. Lai nokļūtu atpakaļ pie sava mazā saimnieka Kriša, pūcītei jāpārvar garš un bīstams ceļš, šķērsojot visu māju, un jātiek līdz terasei, kur, kad iestājas krēsla mājo Lielais ods, kuram vienīgajam zināms, kurp devies Krišs. Pūcītei talkā nāk zirneklis un zaļais muzikants circenis, kas abi viņai kļūst par neaizstājamiem palīgiem un mīļiem draugiem. Garajā ceļā Ucipuci sastopas ar skudru koloniju, uzzina, kas ir skudru bojāejas mājiņas, pārdzīvo plūdus un stāsta beigās – satiek cienīgo un ar diženu viedumu izslavēto Lielo odu.
Izrādes laikā Ucipuci sniedza vērtīgus padomus, ko darīt, ja gadās nozaudēties, piemēram – sastingt un nemainīt atrašanās vietu, zināt vecāku telefonu un, izmantojot rotaļu elementus, jauniegūtās prasmes likt lietā.
Izrādes noskatīšanās notika projekta ,,Latvijas Skolas Soma” ietvaros.

skolotāja Inga Kūkusiliņa

Lietpratīga lasītāja ceļojums pa mācību priekšmetiem

19. aprīlī skolā sākās lasītprasmes nedēļa. 5. un 6. klases skolēni savas iemaņas lasīšanā pilnā mērā pielietoja dažādos konkursos. Nedēļas garumā skolēni veica uzdevumus, kas saistīti ar lasītprasmi.

 • Pirmdien acīgais lasītājs tekstā meklēja paslēpušos dzīvnieku nosaukumus.
 • Otrdien uzdevumi bija saistīti ar mūziku. Dziesmu kamoliņu ritinot, skolēni atpazina dziesmas, tās sakārtoja atbilstoši noteikumiem.
 • Trešdien vērīgais dabaspētnieks pēc apraksta noteica dzīvniekus, sameklēja atbilstošus attēlus.
 • Radošais mākslinieks ceturtdien veidoja savu mākslas darbu pēc dotā apraksta.
 • Piektdien lasītprasmes uzdevumi bija saistīti ar sporta aktivitātēm un “Vērīgā lasītāja” konkursu.

Skolēni pārliecinājās , lai varētu  pilnvērtīgi veikt uzdevumus, nepieciešamas labas lasītprasmes iemaņas. Liels gandarījums bija tiem, kas spēja paveikt visus uzdevumus.
No skolēnu atsauksmēm: “Man ieteikums ir, lai tā turpina vienmēr. Lika padomāt par teikumu uzbūvi.” “Man patika visi uzdevumi. Lika padomāt pirmā nodarbība. Gribu pateikt, ka šī nedēļa bija noderīga. Mans ieteikums mācīties labi.”

skolotāja Anita Ručevska

Starpbrīdis

 4.martā Rožupes pamatskolas 7.-9.klašu skolēniem bija iespēja piedalīties atslodzes motivējošā pasākumā “Starpbrīdis”.  Pirmo lekciju vadīja psiholoģe Rita Stafecka. Lekcijā skolēni pārdomāja, kur rast iekšēju spēku, kā sevi motivēt un izvirzīt jaunus mērķus. Savukārt otrajā lekcijā, ko vadīja karjeras konsultante Rasma Svikle- Popova, skolēni runāja par sapņiem un dzīves mērķiem, kā arī noskaidroja, kāds ir ceļš līdz savai sapņu profesijai.

Rasma stāsta: “Šķiet, skolēniem bija nepieciešama šāda “atslodzes diena”, kad padomāt par savām emocijām, motivāciju, nākotni, izvēlēm un lēmumiem. Pēc sarunām sapratu, ka daļa no viņiem šajā laikā jūtas labi, mierīgi, tomēr citiem pietrūkst draugu, skolas un skolotāju, tāpēc svarīgi veidot vismaz šo virtuālo kopības izjūtu un ļaut skolēniem sajust, ka viņi tiks atbalstīti. Prieks par skolēnu aktīvo iesaisti un viedokļu paušanu, kā arī par to, ka viņiem joprojām ir svarīgas cilvēciskās vērtības – ģimene, draugi, skolotāji, daba. Viņi spēj novērtēt labo cilvēkos – laipnību, neatlaidību, pieklājību, rūpes, humora izjūtu, atbalstu, atbildību, draudzību un labsirdību.”

Arī skolēni pozitīvi ir novērtējuši šo pasākumu:

 • Uzzinimagesāju, ka cilvēki var iedvesmot gan mani, gan manu rīcību.
 • Aizdomājos par to, kur tālāk doties mācīties pēc 9.klases beigšanas.
 • Es uzzināju, ka motivācija ir cilvēka iedvesma un attieksme pret visu.
 • Šī stunda lika man aizdomāties par maniem nākotnes sapņiem un mērķiem.
 • Es uzzināju, ka cilvēki ir tiešām dažādi. Sapņi un mērķi arī ir dažādi un katram ir savs skats uz dzīvi, mēs esam individuāli un to saprast palīdzēja šīs lekcijas.
 • Es uzzināju, kas ir motivācija un kā tā palīdz mums tikt tālāk pa dzīvi. Psiholoģe man palīdzēja saprast, ka man nevajag dusmoties uz citiem.
 • Skatoties uz veiksmīgiem cilvēkiem, arī man gribas kaut ko sasniegt.

Rasma Svikle – Popova, Liene Kapača

Dzīvā mūzika Rožupes pamatskolā

Šajā nedēļā Rožupes pamatskolas skolēni virtuāli piedalījās Skolas somas organizētajos pasākumos. 1.- 4. klases skolēni Latviešu valodas stundās iepazinās ar Ziemassvētku svinēšanas tradīcijām agrākos laikunnamedos, salīdzināja tās ar mūsdienām. Tuvāk tika iepazītas arī tradīcijas, kas ietvertas Latvijas kultūras kanona. Skolēni ar interesi klausījās Ziemassvētku dziesmas un dziedāja līdzi. No video smēlās idejas, kā bagātināt savas svētku svinēšanas tradīcijas.

Savukārt 5.- 6. klašu skolēni  piedzīvoja īstas šausmas – šausmas operā! Ar video lekcijas palīdzību tika veidota dziļāka izpratne par operas mūziku, Latvijas operas solistiem un kultūru, apmeklējot izrādes.

Vecāko klašu skolēni raitiem muzikāliem un dejas soļiem izstaigāja no viduslaikiem līdz pat mūsdienām, izzinot mūzikas un dejas attīstību. Atraktīvs vadītājs, samtainā čella skaņas un atraktīvi video materiāli ļoti iepriecināja skolēnus. Lūk dažas atziņas no pašiem bērniem:

 • Es uzzināju, ka romantisma laikā galvenā bija melodija.
 • Tika stāstīts par mūzikas gājumu laika gaitā. Tika pastāstīti interesanti fakti, kurus es un neesmu dzirdējusi.
 • Man šķita interesanti tas, ka viss bija ļoti labi parādīts. Klausīties mūzikā, skatīties kā dejo.
 • Manuprāt, bija fantastiski, jo tik daudz ko jaunu ir uzzināts. Bija jautra noskaņa.
 • Man patika, bet bija arī daži mīnusi.
 • Man ļoti patika šis darbs. Tas bija kas jauns, un nebija pārāk apgrūtinošs!
 • Klasicisma laikā vadošais instruments bija klavesīns, bet to pamazām sāka aizstāt ar klavierēm.
 • Man ļoti patika noskaņa kurā tika novadīta stunda.

mūzikas skolotāja Liene Kapača

Tēvzemes nedēļa

IMG-20201117-WA0003Mazs bij tēva novadiņis,
Bet diženi turējās.
Visiem labi, visiem labi
Manā tēvu zemītē…

Sarkanbaltsarkanajam karogam plīvojot, atceres svecīšu liesmiņām sildot sagaidījām Tēvzemes nedēļu. Nedēļa iesākās radot sarkanbalto noskaņu skolas gaiteņos, klasēs un sirdīs.

Lāčplēša dienā katra klase devās pie piemiņas akmens, kurš veltīts nacionālajiem partizāņiem un viņu atbalstītājiem, kur ar svecīšu liesmiņām un klusuma brīdi pieminēja Latvijas brīvības cīnītājus.

Dienu pirms Latvijas Valsts proklamēšanas 102. gadadienas katrā klasē norisinājās patriotisma audzināšanas stunda. Tika veidotas patriotiskas piespraudes, zīmēti zīmējumi, rakstīti laba vēlējumi, dziedātas dziesmas, minētas mīklas, pārrunāti fakti par un ap Latviju. Skolas pavāres bija sarūpējušas svētku pusdienas.

19. novembrī Tēvzemes nedēļas ietvaros norisinājās Latvijas Republikas proklamēšanas 102. gadadienai veltīts erudīcijas labirints- „Atceries, cieni un godā”. Audzēkņiem bija sagatavotas vairākas stacijas. Skolotājas Lidijas vadībā vārds “Latvija” tika apvīts dzejā. Skolotāja Inga pārbaudīja cik labi skolēni atceras tautasdziesmu vārdus, tos saliekot un izdziedod. Pie skolotājas Marijas varēja pārbaudīt zināšanas par Latvijas dabu un teritoriju. Skolotāja Sanita bija sagatavojusi erudīcijas spēli vecākajiem skolēniem un atjautības spēles mazākajiem. Pie skolotājas Anitas bija iespēja salikt Latvijas novadu puzli un pārbaudīt savas zināšanas par Latviju kopumā, atzīmējot pareizās atbildes Latvijas kontūrkartē. Savukārt pie skolotājām Lienes un Birutas vajadzēja atpazīt objektus, kuri atrodas Līvānos un Līvānu novadā.

Paldies par svētku noskaņas radīšanu skolā un patriotisma stiprināšanu.

direktores vietniece Līga Bernāne