Konkurss “Zelta sietiņš”

20180914_123150(0) (1)

14. septembrī Raiņa mājā Berķenelē notika skatuves runas konkurss “Zelta sietiņš”. No mūsu skolas konkursā piedalījās Elīna Ķēniņa un Paula Lisicka.

Visi dalībnieki uzstājās ar Raiņa un Aspazijas  dzejas rindām un dažādu autoru darbu fragmentiem par Raiņa bērnību. Arī  Elīna un Paula uzstājās ar sev tuviem Raiņa dzejoļiem. Paldies Elīnai un Paulai  par  paveikto!  Skolotājai Ingai Kūkusiliņai par sniegto atbalstu, sagatavojot meitenes konkursam.

Sanita Dubovska

Drošības diena

4. septembrī mūsu skolā viesojās Valsts policijas Latgales reģiona Preiļu pārvaldes darbinieki, lai ar skolēniem runātu par drošību uz ceļa, satiksmes līdzekļos un jautājumiem, kas skar likumpārkāpējus. Bija ieradušies arī policijas draugi – Runcis Rūdis un Bebrs Bruno. Tikšanās bija lietderīga un arī atraktīva. Vecāko klašu skolēni izspēlēja drošības spēli. Pirmsskolas un sākumskolas skolēniem bija prieks tikties ar Runci Rūdi un Bebru Bruno.

No skolēnu atsauksmēm:DSC_0834

“Man patika tas, ka pastāstīja par noteikumiem un sodiem, par sodiem nezināju. Bija interesanti spēlēt spēles uz balsošanu.”

“Man patika šīs dienas pasākums, jo es uzzināju jaunu informāciju  un atcerējos likumus, kurus biju piemirsusi. Visvairāk patika spēle par likumiem.”

“Ļoti patika Bebrs un Runcis.”

“Tikšanās bija lietderīga, jo es uzzināju kādus sodus var saņemt par smēķēšanu, braukšanu bez tiesībām. Sapratu, ka likumus labāk nevajag pārkāpt.”

“Ieguvu ļoti labas zināšanas par likumiem, par iespējamajiem sodiem, likumpārkāpējiem. Šī nodarbība ir ļoti nepieciešama priekš skolēniem!”

“Sapratu kādēļ ir nepieciešami bērnu sēdeklīši.”

Skolēnu atsauksmes apkopoja S. Dubovska

Zinību diena Rožupes pamatskolā

3. septembra skolas zvans uz svētku pasākumu un klases stundu mūsu skolā pulcēja 65 skolēnus un 22 pirmsskDSC_0681olas izglītības audzēkņus. Skolas pagalmā skolēnus, vecākus un skolas darbiniekus sagaidīja Mikipeles un vareni saaugušas rudens sēnes.

Mācības pirmajā klasē uzsāka 8 skolēni. Zināšanu nozīmi, atbildības sajūtu un pozitīvu saskaņu visam skolas kolektīvam novēlēja Rožupes pagasta pārvaldes vadītājs Andris Neicenieks. Laba vēlējumus un  īpašu sveicienu bērniem no Sutru pagasta nesa Paulīna Zariņa.  Mācīties prieku un  zināšanu nozīmi pieaugušo dzīvē savā uzrunā uzsvēra Līvānu novada domes deputāts Ramiss Aļijevs.

Visus klātesošos jaunam mācību startam un labiem darbiem iedvesmoja Karlsons, Brālītis un Bokas jaunkundze. Īpaši sumināti tika mazie pirmklasnieki un skolēni, kuri šajā mācību gadā uzsāka skolas gaitas Rožupē.

Lai iedvesmojošs, atbildīgs, zinātkārs, draudzīgs un labiem sasniegumiem bagāts  ir jaunais 2018./2019. mācību gads

direktore Sanita Dubovska

Mazpulku salidojums Rožupē

12.un 120180613_124129_HDR3. jūnijā Rožupes pamatskolā pulcējās Līvānu novada mazpulcēni, lai kopīgi mācītos, sportotu, dotos izzinošā ekskursijā uz Koknesi. Mazpulcēnus kopā aicināja Rožupes pamatskolas skolotāja Aija Usāne un Līvānu Bērnu un jauniešu centra interešu izglītības skolotājas Līga Bernāne, Dace Rudzāte, Ināra Paegle, Inga Salmiņa, Maija Jasinska. 13. jūnijā bērni devās ekskursijā uz amatu, mācību un atpūtas centru “Mazā kāpa” un zemnieku saimniecību20180613_113250 “Janavas”.

Mazpulku salidojuma dalībniece Zanes Justīnes Jasinskas iespaidi par ekskursiju:

“Ekskursija bija ļoti iedvesmojoša un jauka. Iepazināmies ar ādas pārstrādes procesu, kā top skaistas lietas – somas, siksnas, aproces, maki un citi izstrādājumi.
Arī paši gatavojām piekariņus ar pašu izvēlētiem simboliem. Sajūtu takā iepazināmies ar ārstniecības augiem. Ejot taku izbaudījām dažādas sajūtas-akmeņus, smiltis, salmus, sūnas, zilos mālus, vērojām skaisto dabu. Iepazinām kā no rožlapiņām top rožūdens. Ekskursija man ļoti patika.”

Pasākums notika ar projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” atbalstu.

Sanita Dubovska

Uzvara konkursā “Mūsu mazais pārgājiens”

    Šajā mācību gadā konkursa moto bija “Mežs un eScan40001nerģija”.  6. un 7. klases skolēni ar skolotājām Ivetu un Līgu  devās ekskursijā uz Viļāniem, lai izzināto to,  kā top kokskaidu granulas ar kurām tiek apkurināta arī mūsu skola. Tālāk koka pārvēršanos enerģijā skolēni izzināja Rēzeknē, apmeklējot Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolu. 6. klases skolēns Armīns veica pētījumu par kokskaidu granulu ražošanu Latvijā. Gala rezultātā tapa  izpētes darbs “Silta jauka istabiņa”. 25. maijā Tērvetē skolēni tika godināti un saņēma 450 eiro naudas balvu ekskursijai. Šajā dienā šeit risinājās Baltijā lielākais meža izziņas pasākums “Latvijas Meža dienas”. 25. maija pasākuma tēma bija “No skolas uz mežu”. Skolēni varēja apmeklēt kopumā ap 80 meža izziņas pieturām – meža tapšanu no sēkliņas līdz gatavai koka mājai, kā arī piedalīties daudzveidīgās izglītojošās aktivitātes kopā ar rūķiem, raganām un īstiem meža večiem. Uz skatuves uzstājās Agnese Rakovska un Miks Dukurs un dabas gudrībās dalījās Cūkmens. Prieks un gandarījums par paveikto izpētes un radošo darbu “Silta jauka istabiņa” un uzvaru konkursā.

Sanita Dubovska

Esi atbildīgs un drošs vasarā!

   Š.g.30. maijā Rožupes pamatskolā notika Drošības diena. Diena bija veltīta izglītojamajiem, lai viņi varētu droši, atbildīgi un priecīgi iesoļot vasaras brīvlaikā! Mācību darbs tika sadalīts četrās Drošības stacijās, kurās ar interaktīviem materiāliem (video) tika atgādināts kā jāuzvedas uz autoceļiem, pie ūdens(peldēšanās), ugunsdrošība, un kā izsargāties no indīgiem augiem, kukaiņiem vasaras periodā, kad bērni atrodas mājās. Viss redzētais un dzirdētais tika nostiprināts ar testu un krustvārdu mīklu palīdzību.

  Skolēni bija aktīvi un zinoši, ar interesi skatījās video materiālus par drošības tēmām, ieklausījās skolotāju sagatavotajos stāstījumos. Nostiprināja, atcerējās un papildināja savas zināšanas.

  Liels bija pārsteigums un izbīlis, kad skolā, nodarbību laikā ieskanējās ugunsdrošības trauksme, un skolēniem atstājot klašu telpas, gaiteņus bija piepildījis dūmu mākonis. Ugunsgrēks!

  Evakuācija no skolas telpām notika ātri. Izrādījās, ka tā ir mācību trauksme, kuras laikā skolotāji, skolēni un skolas darbinieki mācījās, kā reaģēt un rīkoties šādos gadījumos.

  Cerams, ka Drošības dienas aktivitātes audzēkņiem noderēs vasaras laikā!

I.Lāce

Karjeras attīstības atbalsta pasākums

23. maijā mazie un lielie sākumskolas skolēni brauca ekskursijā uz Madonu. Mērķis – iepazīties un uzzināt visu par profesijām, kuras ir iesaistītas karameļu ražošanā  ģimenes uzņēmumā ”Madonas karameles”. Skolēnus  laipni sagaidīja pats īpašnieks -A. Blaževics. Video prezentācijas laikā (ar skaidrojumiem no īpašnieka puses) tika precīzi parādīts viss nopietnais karameļu ražošanas process. Izrādās, ka tas nemaz nav no ātrākajiem un vieglākajiem procesiem, kā sākumskolas skolēniem šķita, paskatoties uz veikalā piedāvātajām karamelēm!

Pēc video noskatīšanās, ražošanas process tika parādīts klātienē, un sākumskolēni aktīvi tajā piedalījās, gatavojot savas karameles.

Jaunie uzņēmēji –A. Blaževics un L. Blaževica nav mācījušies pārtikas pārstrādi, bet abi uzskata, ka, ja darbs iet pie sirds, zināšanas iegūst praktiskajā darbā. Sākumskolas skolēni  secināja, ka karameles ir garšīgas, bet sagatavošanās darbs ir grūts un atbildīgs, tomēr ļoti interesants! Kāds no ekskursijas dalībniekiem, iespējams, savu nākotni saistīs ar saldumu ražošanu.

skolotāja Ina Lāce

Pasākums notika projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

Ģimenes dienas pasākums

11. maijā Rožupes pamatskolas vecāki un vecvecāki tika aicināti uz Ģimenes dienas koncertu. Dziesmas, dzejas rindas, deju soļi bija veltīti visdārgākajiem cilvēkiem uz pDSC_0492asaules – māmiņām un vecmāmiņām.

 Visus klātesošos priecēja skolas deju kolektīvs, folkloras kopa “Rūžupeite”. pirmsskolas izglītības grupiņu “Kastanīši” un “Zīļuks” bērnu dziesmiņas un dejas, jauno solistu (Katrīnas Bikernieces, Matīsa Ķēniņa un Elīnas Ķēniņas) dziesmas un Mazputniņu (Emīla Bikernieka, Sintijas Pļavānes, Sabīnes Bogdanovas, Romāna Braducāna, Annas Bikernieces) skanīgās un rotaļīgās balsis. Visi klašu kolektīvi bija sarūpējuši pārsteiguma priekšnesumus – popielu.

Pasākuma izskaņā skolas bērni  sveica savas māmiņas un vecmāmiņas ar pašgatavotām pārsteiguma dāvaniņām. Savu sveicienu visai skolas saimei bija sarūpējušas skolas pavārītes. Paldies par to!

Paldies tika teikts skolēniem, kuri aizvadītājā mācību gadā  guvuši labus rezultātus mācību priekšmetu olimpiādēs. Īpašs sveiciens un paldies tika  veltīts arī šo bērnu vecākiem. Pateicības saņēma Jasinsku, Kusiņu, Vaivodu, Vilku, Braducānu, Grigu, Skuteļu  un Gutānu ģimenes. Skolas pateicība arī skolotājiem: Lidijai Afanasjevai, Marijai Šūpulniece, Ingai Kūkusiliņai, Līgai Bernānei, Birutai Jaujai, Ivetai Isajevai, Marijai Ancānei un Maijai Jasinskai.

Liels paldies visiem, kuri piedalījās pasākuma sagatavošanā un īpašs paldies vecākiem par atsaucību, apmeklējot svētku koncertu.

Sanita Dubovska

 

Rožupes pamatskolas skolēni iepazīstas ar karjeras iespējām pārtikas ražošanas nozarē un militārajā jomā

10. maijā Rožupes pamatskolas 5.-7. klases skolēni devās ekskursijā uz SIA “ Rāmkalni Nordeco”  un Ādažu poligonu.

Sukāžu ražotnē  SIA “Rāmkalni Nordeco” skolēni tika iepazīstināti ar sukāžu ražotni un to, kāda izglītība ir nepieciešama, lai strādātā šajā uzņēmumā. Skolēniem bija iespēja apmeklēt ražošanas cehu,  tika parādītas iekārtas, saldētavas, kur uzglabājas dārzeņi un ogas. Tika atklāti arī sukāžu pagatavošanas noslēpumi. Uzņēmumā bez  sukādēm tiek izgatavots sīrups, morss, limonāde, sulas un pastilas. Uzņēmums eksportē produkciju uz Skandināvijas, Baltijas valstīm  valstīm un Japānu. Ekskursijas noslēgumā bija iespēja nodegustēt Rāmkalnu produkciju.

Ādažu poligonā skolēni tika  iepazīstināti ar kara tehniku no dažādām valstīm. Bija iespēja iepazīties  ar karavīru ikdienas dzīvi. Ekskursijas noslēgumā skolēniem bija iespēja redzēt  militārās bāzes karavīru paraugdemonstrējumus. Izglītojamie varēja arī izmēģināt savas spējas ieroču izjaukšanā un salikšanā, atspiešanās un pirmās palīdzības sniegšanā. Par sasniegtajiem rezultātiem skolēni tika pie balvām.

Liels paldies mūsu gidam no Ādažu militārās bāzes N. Jansonam par izsmeļošu stāstījumu par militāro munīciju un to valstu pārstāvjiem, kuri šobrīd atrodas Ādažu militārajā bāzē ( Polija, Slovēnija, Albānija, Itālija, Kanāda, Spānija). Ekskursijas noslēgumā  tikām cienāti ar Ādažu čipsiem.

Pasākums “Ražots Latvijā”-Rāmkalnu sukāžu ražotnes apmeklējums  notika projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

Iveta Isajeva

Akcija “Tīrai Latvijai”

    Šajā mācību gadā mūsu skola iesaistījās “Zaļāzala_jostas jostas” izsludinātajā makulatūras vākšanas konkursā Latvijas izglītības iestādēm “Tīrai Latvijai”. Savāktā makulatūra tika nodota otrreizējai pārstrādei SIA “Līgatnes papīrs”. Esam savākuši 2100 kg makulatūras, līdz ar to nopelnījuši 10 kg papīra. Makulatūras vākšana un otrreizējā pārstrāde ļauj saudzēt dabu – pārstrādājot vienu tonnu papīra tiek saudzēti 17 koki, ietaupīti gandrīz 32 t. litri ūdens. Lai mežu izaudzētu ir vajadzīgi 80 gadi. Paldies par atsaucību skolēniem un vecākiem, kuri iesaistījās makulatūras vākšanas akcijā!

    Skolēni, kuri visčaklāk iesaistījās šajā akcijā, saņems balvu – bezmaksas braucienu uz Tērveti uz Zaļās jostas vides svētkiem “Tīrai Latvijai” 25.maijā.

Sanita Dubovska