Projektu darbi

Jau vairākus gadus projektu nedēļā sākumskolas izglītojamie kopā ar vecākiem, JUNIOR ACHIEVEMENT LATVIJA   radošuma un finanšu pratības konkursa ietvaros, veica  projektu ,,Mana vārdnīciņa”.
Bērni izveidoja savu vārdnīciņu, kurā ierakstīja savu un vecāku  skaidrojumu dažādiem ekonomiskajiem jēdzieniem. Projektu aizstāvēšanas dienā bērni stāstīja par to kā tapa vārdnīciņa, kā veicās, kas neizdevās.
Visinteresantākie un akurātākie darbiņi tapa
Denisam Ševčenko,
Beātei Vilcānei,
Artai Pudānei,
Katei Vilkai,Projektu nedela 2019
Megijai Peipiņai,
Santai Rasčevskai,
Gintam Fiļipovam,
Annai Skutelei,
Vasilijam Bolotinam,
Nikolai Edītei Kaģei,
Nadeždai Sidarovai,
Staņislavam Kusiņam,
Ludmilai Frankovskai,
Ralfam Vutnānam.
Paldies vecākiem par iesaistīšanos projektu darbā!

Sadarbībā ar VAS ,,Ceļu satiksmes drošības direkcija”  skolā bija iespēja nokārtot velosipēdu vadītāju apliecības iegūšanas eksāmenu.

Veiksmīgi eksāmenu nokārtoja un velosipēda vadītāja apliecību ieguva:

Nikija Edīte Kaģe

Līga Pīzele

Linda Vilcāne

Ludmila Frankovska

Matīss Ķēniņš

Markuss Vilcāns

Anna Griga

Elīna Ķēniņa

Aleks Bogdanovs

Nadežda Sidarova

Anda Vaivode

Staņislavs Kusiņš

Zane Justīne Jasinska

APSVEICAM!

Skolēnu skatuves runas konkurss

Šī gada 6. martā Līvānos notika Skolēnu skatuves runas konkursa 1.kārta, kuru organizēja Līvānu Bērnu un jauniešu centrs sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru. Pasākumā piedalījās 34 skatuves runas runātājs.

Konkursa mērķis – izkopt skolēnos nacionālo identitāti, veicināt viņu emocionālo un radošo pašizpausmi, izmantojot vārda mākslas spēku; attīstīt un pilnveidot bērnu un jauniešu skatuves runas kultūru un aktiermeistarību; profesionāli novērtēt dalībnieku skatuves runas iemaņas; attīstīt koncentrēšanās spējas, emocionalitāti veidot iztēli un prasmi noturēt auditorijas interesi; sekmēt bērnu un jauniešu interesi par latviešu un pasaules literatūras mantojumu un devumu latviešu nacionālās kultūras veidošanā. Skolēnu skatuves runas konkursa darbu izvēle tematiski bija jāsaista ar skolēnu pašidentitāti, nacionālās un valstiskās identitātes stiprināšanu.

No mūsu skolas uz konkursu devās 4. klases izglītojamie Paula Lisicka, Aleksejs Romanovs un 5. klases izglītojamā Elīna Ķēniņa.

No konkursa Paula un Aleksejs atgriezās ar iegūtu II pakāpes diplomu. Elīna ieguva I pakāpes diplomu. Apsveicam!

Skolotāja Inga Kūkusiliņa

„Bērnu un jauniešu žūrijas – 2018” noslēguma pasākums

Grāmatu lasīšana veicina bērnu attīstību, paplašina viņu redzesloku. Bērni, kuri jau no bērnības lasa literatūru, biežāk apmeklē kultūras pasākumus, sporta aktivitātes, viņus iedvesmo un aizkustina izlasītās grāmatas saturs.

Tā 20. februārī mūsu skolas čaklākie lasītāji tika aicināti uz Līvānu novada Kultūras centru, kur notika „Bērnu un jauniešu žūrijas – 2018” noslēguma pasākums.

Nu jau piekto gadu, Bērnu žūrijas noslēguma pasākuma laikā notiek lasīšanas ekspertu sacensības par Ceļojošās Pūces balvu.

 Pasākuma gaitā bērni veica dažādus radošus uzdevumus:

  • risināja krustvārdu mīklu;
  • salika grāmatu loto;
  • meklēja pazudušos burtus autoru vārdos un veica citus uzdevumus par izlasītajām grāmatām.

 Bibliotēku komandām bija jāsagatavo arī priekšnesums. Bijām sagatavojuši teatralizētu uzvedumu ,,Svešā valoda”. Uzvedumā tika atspoguļota mūsdienu jaunatne, kura nevar saprasties ar vecmāmiņu, jo katra no viņām runā savā valodā. Meitenes lieto vārdus, kuri aizgūti no citu tautu valodām un jaunvārdus, vecmāmiņa – vecvārdus.

Īpašs paldies jāsaka Zanei Justīnei Jasinskai, Elīnai Ķēniņai un Jūlijai Lukjanovai par aizraujošo un interesanto tēlojumu. Paldies pārējiem komandas dalībniekiem, kuri papildināja uzvedumu ar skanīgu dziesmu.

Skolotāja Inga Kūkusiliņa

Skolēnu dalība tradicionālajā pasākumā “Ēnu dienas”

7.-9.Ēnu diena 2019 klašu skolēni Ēnu dienu ietvaros apmeklēja SIA “Līvānu mājas un logi”. Uzņēmumā top videi draudzīgi, ilglaicīgi kalpojoši logi, durvis un citi galdniecības izstrādājumi.

Skolēnu atsauksmes pēc Ēnu dienas uzņēmumā SIA “Līvānu mājas un logi”:

  • Man ļoti patika, jo bija interesanti. Es uzzināju kā taisa logus. Nenožēloju, ka aizbraucu.
  • Patika paskatīties kā notika logu un durvju ražošana.
  • Man patika tas, ka mums visu sīki izstāstīja par uzbūvi, veidošanu un konstrukciju. Manuprāt, bija to vērts aizbraukt un uzzināt kaut ko jaunu.

Paldies Aigai Rubinei par atsaucību un iepazīstināšanu ar uzņēmumu.

6.klases skolēns Artūrs Pudāns ēnoja Lauku atbalsta dienesta Dienvidlatgales RLP vadītāju. Artūrs uzskata, ka ēnu dienā ir svarīgi piedalīties, jo tas palīdz izvēlēties nākamo profesiju, var uzzināt ar kādām grūtībām ir jāsaskaras darbā. Uzzināju kādi ir galvenie vadītāja pienākumi. Bija forši.

Skaļās lasīšanas sacensības

Jau otro gadu februārī bibliotēkas rīko Latvijas Nacionālās skaļās lasīšanas sacensības, kurās aicināti piedalīties 11-12 gadus jauni skolēni. Dalībnieku lasījumu žūrija vērtē pēc noteiktiem kritērijiem.

Ideja par lasīšskaļa lasīšana 2019anas kampaņas rīkošanu ir aizgūta no Nīderlandes, kur konkurss norisinās jau 25 gadus, iesaistot katru gadu ap miljonu skolēnu. Savukārt Latvijā iniciatīva ir iecerēta, lai mazinātu skolēniem raksturīgo neadekvāti zemo lasīšanas prasmju pašnovērtējumu. Skaļās lasīšanas sacensība ir paredzēta arī pašapziņas celšanai, kā arī zēnu un meiteņu lasīšanas līmeņu izlīdzināšanai. 

6. februārī mūsu skolas 5. un 6. klases izglītojamie devās uz Rožupes bibliotēku. Pirms tam bērni bija izvēlējušies fragmentu no kādas savas mīļākās grāmatas lappusēm, ko konkursa laikā nolasīt pasākuma dalībniekiem un žūrijai.

Skaļajai lasīšanai bērni bija izvēlējušies ļoti dažādas grāmatas, sākot no klasikas darbiem līdz pasaulē populārām grāmatām, kā arī latviešu mūsdienu autoru darbus. Galvenais sacensību kritērijs – izrādīt cieņu bērnu izvēlei un veicināt tikai pozitīvas emocijas, kas saistītas ar lasīšanu. Žūrija no konkursa dalībniekiem izvēlējās Lielisko četrinieku, kuri ar fragmenta lasīšanu spēja ieinteresēt gan skolas biedrus, gan žūriju. Tie bija Elīna Ķēniņa (5. klase), Anda Vaivode (6. klase), Staņislavs Sidarovs (6. klase).

Apsveicām un kronējam Annu Grigu (5. klase) par Rožupes skaļās lasīšanas čempioni. Anna saņem ceļazīmi uz reģiona sacensībām.

 skolotāja I.Kūkusiliņa

Sveču diena

Pašā ziemas vidū – 2. februārī senie latvieši svinēja Sveču dienu. Šajā dienā tika lietas sveces, dziedsveču diena 19ātas dziesmas un sagādāts bagātīgs mielasts.sveču diena 2019

Arī mēs, atceroties seno latviešu tradīcijas, lējām vaska sveces, veidojām māla svečturīšus,  cienājāmies ar cepumiem un tēju. Radoši un reizē jautri pavadījām 1. februāra piektdienas pēcpusdienu. Sveču liešanas noslēpumus skolas bērniem un darbiniekiem atklāja virtuves vadītāja Iluta Daugaviete. Prasmi strādāt ar mālu mācīja  vizuālās mākslas skolotājas Līga Bernāne.

Ik viens, kurš ieradās uz radošo darbnīcu, mājās devās ar smaržīgu vaska sveci un paša pagatavoto svečturīti un labu noskaņojumu.

Paldies tiem, kuri atnāca un kopā darbojoties apguva jaunas prasmes un dāvāja viens otram pozitīvas emocijas!

direktore S.Dubovska

Dabaszinātņu nedēļā paveiktais

No 21.-25. janvārim dabaszinatnu nedeaskolā norisinājās dabaszinātņu nedēļa, kuras ietvaros sākumskolas skolēni ieskatījās eksperimentu aizraujošajā pasaulē, jo tieši darīšana un izmēģināšana rada izpratni un zināšanas par dabaszinatnu nedelaattiecīgo tematu. Skolēni mācījās sadarboties, izvirzīt hipotēzi, izdarīt secinājumus. Ar interesi darbojās “Svēršanas un mērīšanas darbnīcā”, kā arī ”Termometru darbnīcā”.

Savukārt 5.-9.klašu skolēni gatavoja “Spirta dzinēju mašīnas” un pārbaudīja savu erudīciju matemātikas konkursā. Pirmos pildīja iesildīšanās uzdevumus atmiņas trenēšanai, risināja dažādas grūtības atjautības uzdevumus. Vislielāko uzmanību un jautrību izpelnījās spēle “Pārvieto piramīdu”, kurā bez loģiskās domāšanas bija jāpielieto roku veiklība.

Erudītākie matemātiķi: Artūrs Balabko, Inguss Samuilovs, Katrīna Biķerniece, Jānis Ķeveris,  Kristīne Vindule

“Spirta dzinēju mašīnu” izgatavošanā visaktīvāk darbojās 6.klase.

skolotāja L. Afanasjeva

1991. gada janvāra barikāžu laiku atceroties

Rožupes pamatskolas skolēni un skolotāji 18. janvārī skolas pagalmā  pulcējās uz 1991. gada janvāra barikāžu notikumu atceres pasākumu. Ugunskurs, atmiņas, karsta tēja, ābolmaizītes   un  skolēnu kopības sajūta pavadīja atmiņu pasākumu.DSC_0101

Atmiņās par Trešās atmodas laika notikumiem Rožupes pagastā, dalību Baltijas ceļā  un Barikāžu laika pārdzīvojumiem  dalījās tautfrontietis, Rožupes pagasta iedzīvotājs Viktors Kūka. Tautas vienotība, cilvēku dzīvā ķēde, Latvijas valstiskuma atgūšana, šīs bija tikai dažas no Viktora Kūkas atmiņu stāstījuma atziņām. Emocionāls brīdis bija pasākuma dalībnieku sadošanās rokās, izjūtot barikāžu laika  notikumu dalībnieku kopības sajūtu.

7. klases skolēni sniedza ieskatu par to, kā tika veidotas barikādes, kur tās tika veidotas un kāpēc cilvēki devās uz Rīgu, lai to sargātu.

Kopīgi vienojās tautas lūgšanā “Dievs svētī Latviju” un dziesmā “Div dūjiņas gaisā skrēja”.

Paldies Barikāžu laika dalībniekam Viktoram Kūkam par atmiņu stāstījumu, skolotājai Ingai Kūkusiliņai par muzikālo pavadījumu, skolotājai Līgai Bernānei par pasākuma scenārija sagatavošanu. Paldies visiem par līdzdalību, Latvijas vēsturē tik nozīmīgā notikuma, atceres pasākumā!

Direktore Sanita Dubovska