Skolēnu dalība tradicionālajā pasākumā “Ēnu dienas”

7.-9.Ēnu diena 2019 klašu skolēni Ēnu dienu ietvaros apmeklēja SIA “Līvānu mājas un logi”. Uzņēmumā top videi draudzīgi, ilglaicīgi kalpojoši logi, durvis un citi galdniecības izstrādājumi.

Skolēnu atsauksmes pēc Ēnu dienas uzņēmumā SIA “Līvānu mājas un logi”:

  • Man ļoti patika, jo bija interesanti. Es uzzināju kā taisa logus. Nenožēloju, ka aizbraucu.
  • Patika paskatīties kā notika logu un durvju ražošana.
  • Man patika tas, ka mums visu sīki izstāstīja par uzbūvi, veidošanu un konstrukciju. Manuprāt, bija to vērts aizbraukt un uzzināt kaut ko jaunu.

Paldies Aigai Rubinei par atsaucību un iepazīstināšanu ar uzņēmumu.

6.klases skolēns Artūrs Pudāns ēnoja Lauku atbalsta dienesta Dienvidlatgales RLP vadītāju. Artūrs uzskata, ka ēnu dienā ir svarīgi piedalīties, jo tas palīdz izvēlēties nākamo profesiju, var uzzināt ar kādām grūtībām ir jāsaskaras darbā. Uzzināju kādi ir galvenie vadītāja pienākumi. Bija forši.

Skaļās lasīšanas sacensības

Jau otro gadu februārī bibliotēkas rīko Latvijas Nacionālās skaļās lasīšanas sacensības, kurās aicināti piedalīties 11-12 gadus jauni skolēni. Dalībnieku lasījumu žūrija vērtē pēc noteiktiem kritērijiem.

Ideja par lasīšskaļa lasīšana 2019anas kampaņas rīkošanu ir aizgūta no Nīderlandes, kur konkurss norisinās jau 25 gadus, iesaistot katru gadu ap miljonu skolēnu. Savukārt Latvijā iniciatīva ir iecerēta, lai mazinātu skolēniem raksturīgo neadekvāti zemo lasīšanas prasmju pašnovērtējumu. Skaļās lasīšanas sacensība ir paredzēta arī pašapziņas celšanai, kā arī zēnu un meiteņu lasīšanas līmeņu izlīdzināšanai. 

6. februārī mūsu skolas 5. un 6. klases izglītojamie devās uz Rožupes bibliotēku. Pirms tam bērni bija izvēlējušies fragmentu no kādas savas mīļākās grāmatas lappusēm, ko konkursa laikā nolasīt pasākuma dalībniekiem un žūrijai.

Skaļajai lasīšanai bērni bija izvēlējušies ļoti dažādas grāmatas, sākot no klasikas darbiem līdz pasaulē populārām grāmatām, kā arī latviešu mūsdienu autoru darbus. Galvenais sacensību kritērijs – izrādīt cieņu bērnu izvēlei un veicināt tikai pozitīvas emocijas, kas saistītas ar lasīšanu. Žūrija no konkursa dalībniekiem izvēlējās Lielisko četrinieku, kuri ar fragmenta lasīšanu spēja ieinteresēt gan skolas biedrus, gan žūriju. Tie bija Elīna Ķēniņa (5. klase), Anda Vaivode (6. klase), Staņislavs Sidarovs (6. klase).

Apsveicām un kronējam Annu Grigu (5. klase) par Rožupes skaļās lasīšanas čempioni. Anna saņem ceļazīmi uz reģiona sacensībām.

 skolotāja I.Kūkusiliņa

Sveču diena

Pašā ziemas vidū – 2. februārī senie latvieši svinēja Sveču dienu. Šajā dienā tika lietas sveces, dziedsveču diena 19ātas dziesmas un sagādāts bagātīgs mielasts.sveču diena 2019

Arī mēs, atceroties seno latviešu tradīcijas, lējām vaska sveces, veidojām māla svečturīšus,  cienājāmies ar cepumiem un tēju. Radoši un reizē jautri pavadījām 1. februāra piektdienas pēcpusdienu. Sveču liešanas noslēpumus skolas bērniem un darbiniekiem atklāja virtuves vadītāja Iluta Daugaviete. Prasmi strādāt ar mālu mācīja  vizuālās mākslas skolotājas Līga Bernāne.

Ik viens, kurš ieradās uz radošo darbnīcu, mājās devās ar smaržīgu vaska sveci un paša pagatavoto svečturīti un labu noskaņojumu.

Paldies tiem, kuri atnāca un kopā darbojoties apguva jaunas prasmes un dāvāja viens otram pozitīvas emocijas!

direktore S.Dubovska

Dabaszinātņu nedēļā paveiktais

No 21.-25. janvārim dabaszinatnu nedeaskolā norisinājās dabaszinātņu nedēļa, kuras ietvaros sākumskolas skolēni ieskatījās eksperimentu aizraujošajā pasaulē, jo tieši darīšana un izmēģināšana rada izpratni un zināšanas par dabaszinatnu nedelaattiecīgo tematu. Skolēni mācījās sadarboties, izvirzīt hipotēzi, izdarīt secinājumus. Ar interesi darbojās “Svēršanas un mērīšanas darbnīcā”, kā arī ”Termometru darbnīcā”.

Savukārt 5.-9.klašu skolēni gatavoja “Spirta dzinēju mašīnas” un pārbaudīja savu erudīciju matemātikas konkursā. Pirmos pildīja iesildīšanās uzdevumus atmiņas trenēšanai, risināja dažādas grūtības atjautības uzdevumus. Vislielāko uzmanību un jautrību izpelnījās spēle “Pārvieto piramīdu”, kurā bez loģiskās domāšanas bija jāpielieto roku veiklība.

Erudītākie matemātiķi: Artūrs Balabko, Inguss Samuilovs, Katrīna Biķerniece, Jānis Ķeveris,  Kristīne Vindule

“Spirta dzinēju mašīnu” izgatavošanā visaktīvāk darbojās 6.klase.

skolotāja L. Afanasjeva

1991. gada janvāra barikāžu laiku atceroties

Rožupes pamatskolas skolēni un skolotāji 18. janvārī skolas pagalmā  pulcējās uz 1991. gada janvāra barikāžu notikumu atceres pasākumu. Ugunskurs, atmiņas, karsta tēja, ābolmaizītes   un  skolēnu kopības sajūta pavadīja atmiņu pasākumu.DSC_0101

Atmiņās par Trešās atmodas laika notikumiem Rožupes pagastā, dalību Baltijas ceļā  un Barikāžu laika pārdzīvojumiem  dalījās tautfrontietis, Rožupes pagasta iedzīvotājs Viktors Kūka. Tautas vienotība, cilvēku dzīvā ķēde, Latvijas valstiskuma atgūšana, šīs bija tikai dažas no Viktora Kūkas atmiņu stāstījuma atziņām. Emocionāls brīdis bija pasākuma dalībnieku sadošanās rokās, izjūtot barikāžu laika  notikumu dalībnieku kopības sajūtu.

7. klases skolēni sniedza ieskatu par to, kā tika veidotas barikādes, kur tās tika veidotas un kāpēc cilvēki devās uz Rīgu, lai to sargātu.

Kopīgi vienojās tautas lūgšanā “Dievs svētī Latviju” un dziesmā “Div dūjiņas gaisā skrēja”.

Paldies Barikāžu laika dalībniekam Viktoram Kūkam par atmiņu stāstījumu, skolotājai Ingai Kūkusiliņai par muzikālo pavadījumu, skolotājai Līgai Bernānei par pasākuma scenārija sagatavošanu. Paldies visiem par līdzdalību, Latvijas vēsturē tik nozīmīgā notikuma, atceres pasākumā!

Direktore Sanita Dubovska

 

Džimbas drošības programma

Pirmsskolas grupā  “Zīļuks” četru mēnešu garumā tika apgūta Džimbas drošības programma.

Džimbas drošības programma rotaļīgā veidā mudināja bērnus domāt par drošību attiecībās ar citiem cilvēkiem. Tāpat Džimbas programma sniedza atbalstu pieaugušajiem, lai bērniem saprotamā un nebiedējošā veidā šo tēmu izrunātu ikdienas saskarsmē.

Izmantojot interaktīvu metodiku, darbojāmies kopā ar bērniem deviņās nodarbībās, lai veicinātu bērnu zināšanas un prasmes atpazīt dažādas potenciāli nedrošas situācijas, pārrunātu, kā šādās situācijās varētu rīkoties un pie kā vērsties pēc palīdzības. Par katru nodarbību vecāki saņēma vēstulīti ar nodarbības kopsavilkumu un jautājumiem. Tos būtu lietderīgi ar savu bērnu pārrunāt ikdienas dzīvē, lai nostiprinātu informāciju, ko bērns apguvis pirmsskolā. Kopā mēs varam veidot bērniem drošu un draudzīgu sabiedrību, kurā bērni aug, nebaidoties un nepiedzīvojot jebkāda veida pazemojumu vai pāridarījumu! Zinošs bērns – pasargāts bērns!

                                                        Pirmsskolas grupas “Zīļuks” audzinātāja I. Ancāne

Ziemassvētku brīnumu sagaidot

DSC_0066Ziemassvētku sajūtu decembra mēnesī radījām ar rotājumiem skolas logos,  gaiteņos un klasēs, ar piparkūku smaržu un gatavošanos Ziemassvētku pasākumam. Skolas bērniem pavārītes Kristīnes vadībā bija iespēja apgūt piparkūku cepšanas  un rotāšanas prasmes

21.decembrī skolas kolektīvs un bērnu vecāki pulcējās uz Ziemassvētku pasākumDSC_0033u “Rožupes ciema vīri”. Ar Ziemassvētku dziesmām, dejām un rotaļām “Rožupes vīri” devās ceļā, lai meklētu Ziemassvētku vecīti. Ieradās arī Ziemassvētku vecītis un  Rūķis, kuri nebija aizmirsuši arī par  dāvanām visiem skolas bērniem.

Pasākuma laikā neaizmirsām par galveno uzdevumu skolā – mācību darbu. Par tradīciju ir kļuvusi Zelta un Sudraba liecību pasniegšana skolēniem, kuru vidējais vērtējums ir 7,5 balles un augstāk. Zelta liecību  saņēma – Anna Skutele, Paula Lisicka, Ralfs Vutnāns, Sintija Gutāne un Zane Justīne Jasinska.  Sudraba liecību saņēma – Arta Pudāne, Gints Filipovs, Santa Rasčevska, Anna Griga.

Ar  pašceptām un īpašu glazūru gleznotām piparkūkām  tika sumināti tie  1. – 5. klašu skolēni, kuri pirmajā semestrī bija ievērojuši Skolas vērtības. Šogad tie bija Deniss Ševčenko, Anna Griga, Sintija Pļavāne, Sabīne Rasčevska, Aleksandrs Isajevs, Ernests Ancāns, Emīls Bikernieks un Ralfs Vutnāns.

Paldies bērniem par ieguldīto laiku un darbu, mācoties dziesmas, deju soļus  un izrādes vārdus! Paldies skolotājām Ingai Kūkusiliņai un Lidijai Afanasjevai par atbalstu pasākuma tapšanā, skolotājai Līgai Bernānei par radošajām idejām skolas telpu noformēšanā.

Īpaši sirsnīgs paldies vecākiem un vecvecākiem par atbalstu un klātbūtni mūsu skolas Ziemassvētku pasākumā!

direktore S.Dubovska

Projekta “Latvijas Skolas soma” aktualitātes

cipolino19.decembrī Daugavpils teātrī notika muzikāla izrāde “Čipolīno”, kuru apmeklēja visi Rožupes skolas skolēni. Izrāde bija interesanta un  mūsdienīga. Bērni pēc izrādes bija ļoti  priecīgi un no zāles izgāja ar priecīgām sejām un labām emocijām.  Skolēniem patika aktieru spēle, tērpi, mūzika. Skolas bērni  guva ieskatu teātra mākslā. Literārie tēli tika atklāti ar ķermeni, kustībām, deju, mūziku. Bērniem viegli izprotams, mūsdienīgs. Bērnos radīja  interesi par literārajiem tēliem.

Pasākums notika projekta “Latvijas Skolas soma” ietvaros.

Z.J.Jasinska, 7. klase

Piparkūku pēcpusdiena

piprakukasViens no skaistākajiem pirmssvētku rituāliem ir piparkūku cepšana kopā ar bērniem. Tad mājā valda kņada, prieks un vienreizējas smaržas. Ziemassvētki nav iedomājami bez piparkūku sirsniņām, zvaigznītēm, vīriņiem, eglītēm – kas nu kurā veidnīšu komplektā gadījies. Tāpat kā „visu gadu dziesmas krāju, Jāņu dienu gaidīdama”, tāpiparkukas arī veidnītes visu gadu ir gulējušas virtuves skapja stūrī, savu lielo dienu gaidīdamas.

Arī Rožupes pamatskolas pirmsskolas izglītības grupas „Zīļuks” bērniem piparkūku cepšanas tradīcija tiek piekopta jau vairāku gadu garumā un arī šis gads nebija izņēmums. Un tā nu reiz vienā no pirmssvētku pēcpusdienām, kad pasauli aiz loga klāja balta sniega sega, radot svētku noskaņu dabā, „Zīļuka” bērni kopā ar skolotājām un vecākiem nolēma ienest šīs sajūtas arī savā grupā. Un kā gan citādi to izdarīt, ja ne cepot piparkūkas!? Pēc pavisam neilga brīža visa grupas telpa bija kārdinošas smaržas pārpilna. Bērnos īpaši lielu sajūsmu un prieku radīja pats piparkūku gatavošanas process un protams arī gala rezultāts, jo gatavotās piparkūkas taču vispirms pašiem ir jānogaršo! Neizpalika arī eglītes rotājumu veidošana, pušķošana un dziesmu dziedāšana.

Lūk tā smaržo tikai vienu reizi gadā. Tā smaržo Ziemassvētki!

                        Pirmsskolas grupas “Zīļuks” audzinātājas I. Ancāne un K. Bardauska

Dalība jaunrades darbu konkursā

20181214_153317Jau vairāk kā desmit gadus Riebiņu novada Roberta Mūka muzejs Galēnos, oktobrī izsludina Robertam Mūkam veltītu vislatvijas jaunrades darbu konkursu. Konkursa mērķis – skolēnu domu, izjūtu atklāsme jaunrades darbos.  Šogad konkursa temats bija paša filozofa un dzejnieka lirikas rindas:

,,Man nevajag nemirstības eliksīra,

Nemirstība ir iesieta Latvijas sierā”.

Godalgoto vietu ieguvēji 14. decembrī tika aicināti uz Galēniem, kur notika konkursa noslēguma pasākums. Uz Galēniem devās Anna Skutele (3. klase), Staņislavs Kusiņš (4. klase), Elīna Ķēniņa (5. klase).

Konkursam tika iesūtīti ap 400 radošie darbi. Pēc žūrijas vārdiem, tos nemaz tik viegli nevarēja izvērtēt, jo katrs darbiņš tika rakstīts ar mīlestību pret savu zemi, savu tautu un ģimeni.

Paldies Andrim Leimanim (4. klase), Matīsam Ķēniņam (7. klase), kuri arī piedalījās šajā konkursā, kā arī skolotājiem – konsultantiem – Lidijai Afanasjevai, Ingai Kūkusiliņai.

Skolotāja Inga Kūkusiliņa